Empresa i Treball

El Departament de Treball i Indústria destina més de 2,3 milions d'euros per finançar 56 projectes d'R+D+i a les empreses de les comarques de Tarragona en el 2006

En el període 2004-2006, el Govern ha destinat un total de 6.347.101,13 euros a 199 projectes empresarials perquè fomentin l'R+D+i i ha generat una inversió associada de més de 86,5 milions d'euros

query_builder   28 setembre 2006 12:00

event_note Nota de premsa

El Departament de Treball i Indústria destina més de 2,3 milions d'euros per finançar 56 projectes d'R+D+i a les empreses de les comarques de Tarragona en el 2006

En el període 2004-2006, el Govern ha destinat un total de 6.347.101,13 euros a 199 projectes empresarials perquè fomentin l'R+D+i i ha generat una inversió associada de més de 86,5 milions d'euros

El Departament de Treball i Indústria contribueix a finançar 56 projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) d’empreses de les comarques de Tarragona, amb un volum total d’ajuts de 2.380.846,62 euros. Aquest volum d’ajuts es divideix en 1.998.854,48 d’euros a projectes en concepte de subvencions a fons perdut i de 381.992,14 d’euros a projectes en concepte de Tecnoavals. Aquests projectes aixecaran una inversió associada de més de 7,7 milions d’euros.

El secretari d’Indústria i director del Cidem, Joan Josep Berbel, ha destacat aquest matí en roda de premsa que “per cada milió d’euros que inverteix l’administració en R+D+i, les empreses en destinen 14 milions d’euros”.

L’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, ha afirmat que “Reus havia d’acollir aquest cicle perquè està fent un gran esforç per constituir un bioclúster en nutrició i salut i perquè les institucions de recerca públiques relacionades amb aquests dos sectors (hospital Sant Joan de Reus, URV i IRTA) estan invertint anualment prop de 6 milions d’euros en R+D+i”.

El Tecnoaval és una modalitat d’incentiu que incrementa la capacitat de finançament dels projectes de R+D+i i que s’ha posat en marxa per primer cop aquest any. Les empreses que obtinguin Tecnoavals no hauran de presentar garanties davant de les entitats financeres a l’hora d’aconseguir finançament per escometre les inversions necessàries pel seu projecte.

Dels 56 projectes aprovats, 26 són projectes individuals d’R+D, 11 són projectes de subcontractació d’R+D i 19 són projectes grupals del Pla de Consolidació i Competitivitat de la Pime. Aquests projectes estan repartits per les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Montsià, Tarragonès i Terra Alta.

També cal destacar la participació de 16 noves empreses en la convocatòria d’enguany respecte les convocatòries de 2004 i 2005 i que el 90,74% dels projectes que han rebut aquests ajuts són petites i mitjanes empreses (pimes).

Els incentius per a projectes de R+D+i constitueixen un dels elements centrals de la política industrial de la Generalitat, que té com a objectiu arribar al 2% de la inversió en R+D i el 5% de la inversió en R+D+i sobre el Producte Interior Brut (PIB) l’any 2008. Així ho expressen l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana (mesura 1 i 8, per a la millora de la despesa en R+D+i sobre el PIB) i el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008.

D’aquesta manera es dóna continuïtat i es reforça el suport als projectes de R+D+i que es va iniciar l’any 2004 i 2005. Aquest esforç en el foment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació empresarial és fonamental per a millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses catalanes.

El Camp de Tarragona es mostra actiu amb 44 projectes aprovats i una inversió total per part de les empreses en d’R+D de més de 6,6 milions d’euros.

Més de 6,3 milions d’euros a 199 projectes en el període 2004-2006

En el període 2004-2006, el Departament de Treball i Indústria ha destinat un total de 6.347.101,13 euros a 199 projectes empresarials de les comarques de Tarragona, la qual cosa suposa una inversió empresarial en R+D+i de més de 86,5 milions d’euros.

Les accions per al foment de l’R+D+i a les empreses catalanes es canalitzen a través de tres convocatòries de la Secretaria d’Indústria (SDI) i del CIDEM:

Les línies de suport a la R+D de la Secretaria d’Indústria són les següents:

· Incentius a projectes individuals de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (inclou els sectors estratègics i els altament exposats a la competència internacional).

· Incentius a projectes conjunts de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.

· Incentius a projectes de subcontractació d’activitats de recerca, desenvolupament i innovació.

· Pla de Consolidació i Competitivitat de la pime (PCCP).

Les línies de la Secretaria d’Indústria tenen com a beneficiari a l’empresa que realitza internament treballs de Recerca o Desenvolupament Tecnològic, i les línies del CIDEM és canalitzen a través d’organismes intermedis (PCCP) o bé donen suport a empreses que subcontracten activitats d’R+D+i a proveïdors externs, que poden incloure centres de recerca públics o privats sense ànim de lucre, entre els quals destaquen la Xarxa de Centres Tecnològics i la Xarxa de Centres de suport a la Innovació Tecnològica.

Incentius a projectes individuals i de subcontractació d’R+D+i per les empreses de Tarragona

El Departament de Treball i Indústria ha aprovat 24 projectes d’R+D+i de diferents sectors tant individuals com de subcontractació. L’import total dels ajuts aprovats ha estat de 1.772.735,09 euros en subvencions a fons perdut i Tecnoavals, especialment per aquells sectors en procés de transformació amb una exposició elevada a la competència internacional (automoció i motocicletes, tèxtil-confecció i electrònica de consum) i als sectors considerats estratègics (aeroespacial, indústria farmacèutica, inclosa la química fina, productes alimentaris tecnològicament avançats, producció de maquinària tecnològicament avançada per a les energies renovables, tecnologies d’informació i comunicació i biotecnologia).

En el cas de Tarragona destaquen, sobre tot, el sector de tèxtil, TIC i productes alimentaris tecnològicament avançats.

Els projectes individuals d’R+D són aquells que l’empresa realitza principalment amb recursos interns (personal propi, materials, maquinària, equips, etc). Els projectes de subcontractació són aquells en què l’empresa no fa per sí mateixa la recerca, sinó que la subcontracta a un/s proveïdor/s extern/s, entre els quals destaquen els centres públics de recerca, els centres de recerca i tecnològics privats sense afany de lucre, i els centres de suport a la innovació tecnològica del Cidem.

La tipologia de projectes presentats és de recerca industrial, de desenvolupament precompetitiu i d’innovació, sent la majoria del segon tipus.

Els ajuts són compatibles, i poden ser complementats, amb d’altres ajudes atorgades a nivell estatal per a la recerca i el desenvolupament com ara les del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); així com les del Programa Profit, sempre i quan es respectin els límits d’acumulació marcats per la Unió Europea.

Incentius a projectes del Pla de Consolidació i Competitivitat de les pimes, cooperatives i societats laborals

Un total de 19 empreses de les comarques de Tarragona han obtingut suport a través del programa Pla de Consolidació i Competitivitat de la Pime, les quals han obtingut un ajut total de 228.872,42 euros. A més d’aquesta dotació, els projectes supraregionals (aquells on participen empreses de diferents comunitats autònomes) reben una dotació específica per part del Govern de l’Estat Espanyol.

Les línies d’ajut són per a 4 tipologies de projectes diferents: societat de la informació, disseny, xarxes interempresarials de cooperació i projectes d’innovació de processos.

Totes les línies d’ajuts atorgats pel Departament de Treball i Indústria obliguen al compliment de la normativa en matèria de discapacitats i prevenció de riscos laborals, i promouen la igualtat de gènere. Les empreses han de complir les regulacions relacionades amb la protecció dels sectors menys afavorits i amb la seguretat i salut laboral. Igualment les Ordres estableixen com a condició la participació de dones en el projecte.

Totes les empreses públiques o privades amb 50 o més treballadors, que vulguin accedir a aquestes línies d’ajuts “hauran de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors i treballadores amb disminució sobre el nombre total d’empleats de l’entitat, o bé, aplicar mesures alternatives”, tal i com estableix la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI).

Es limita la concessió d’aquestes línies d’ajuts per aquells empresaris que hagin comès delictes contra la seguretat dels treballadors, o hagin estat sancionats per infraccions administratives molt greus en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquestes exigències formen part del compromís amb la responsabilitat social de les empreses, que impulsa el Departament de Treball i Indústria, per promoure la seguretat en el treball.

Les empreses han d’acreditar la participació de dones en les activitats de recerca industrial, de desenvolupament precompetitiu, o en la gestió del projecte objecte d’aquestes línies d’ajuts.

Suport específic a les pimes, cooperatives, i societats laborals. El Govern està implementant tot un seguit de mesures per tal de facilitar l’accés als ajuts per part de les petites i mitjanes empreses, cooperatives, i societats laborals. El Departament de Treball i Indústria vol afavorir així el desenvolupament del sector d’economia social, societats laborals i cooperatives, amb mesures de suport en matèria de formació, serveis tecnològics, assessorament, finançament i garantia recíproca, i accés a la contractació de l’administració; igualment, es planteja donar suport al reforçament de les seves estructures associatives i representatives i a l’enfortiment del seu prestigi i visibilitat.

Dijous 28 de setembre de 2006

1  

Fitxers adjunts

El Departament de Treball i Indústria destina més de 2,3 milions d'euros per finançar 56 projectes d'R+D+i a les empreses de les comarques de Tarragona en el 2006

El Departament de Treball i Indústria destina més de 2,3 milions d'euros per finançar 56 projectes d'R+D+i a les empreses de les comarques de Tarragona en el 2006
PDF | 96

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia