L'empresa es compromet a redactar un projecte d'adequació ambiental i hidràulic de les rieres de Vallmanya i Reixac, que haurà de ser aprovat per l'ACA

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, s’ha reunit avui amb els responsables de l’empresa INDITEX per tractar sobre la futura ubicació d’un centre logístic de l’empresa a Palafolls. Cal recordar que, a principis de febrer, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va emetre un informe en què advertia que, a partir de l’estudi d’inundabilitat presentat pel promotor mateix, part del sector es considerava inundable, i això obligaria l’empresa a fer alguna actuació de restauració ambiental i hidràulica a les rieres de Vallmanya i Reixac per fer possible la implantació del centre.  Així, doncs, l’ACA no ha informat mai desfavorablement sobre la proposta, tot i que ha advertit sobre alguns aspectes que caldria corregir. 

En les últimes setmanes, responsables de l’ACA han mantingut diverses reunions amb els promotors amb l’objectiu de consensuar una proposta final i unes actuacions correctores que facin viable la proposta. Precisament, l’entrevista mantinguda avui amb el conseller Baltasar ha tractat sobre aquestes actuacions, la qual cosa ha permès arribar a un acord sobre les mesures a prendre. Aquestes mesures es concreten en un projecte d’adequació ambiental i hidràulica a les rieres de Vallmanya i Reixac i a determinar la destinació final de les aigües residuals que generarà el sector. És previst que, la setmana vinent, l’ACA emetrà l’informe final sobre el planejament urbanístic i el remetrà a la Direcció General d’Urbanisme perquè decideixi sobre l’aprovació definitiva del planejament.