El secretari de Política Lingüística Miquel Pueyo ha explicat aquest migdia les polítiques que es duen a terme des de la Generalitat per tal d’afavorir, potenciar, i fomentar el cinema en català, d’acord amb el Pla d’acció de Política Lingüística 2005-2006.

El secretari de Política Lingüística, Miquel Pueyo, ha afirmat que: “Tot i l’esforç de gestió i inversió que fa la Generalitat a l’hora de propiciar la presència del català al doblatge i la subtitulació, els resultats són poc satisfactoris, però si no es fes aquest esforç, difícilment hi hauria oferta”.

Pueyo ha parlat de les subvencions existents per tal de garantir la presència de la llengua catalana al cinema i al DVD, citant en primer lloc la convocatòria de subvencions adreçades als distribuïdors per al doblatge i la subtitulació de pel·lícules d’origen estranger. En els últims anys, l’import destinat a les subvencions ha ascendit fins arribar a la xifra de 2.600.000 euros prevista per al 2006.

A data d’avui, s’han acollit a la subvenció 2006,  19 pel·lícules, de les quals ja se n’han estrenat 3 (Gisaku, Ice Age 2 i Memòries de Xina). Des de l’àrea de cinema de la Secretaria de Política Lingüística s’està treballant també en la programació de cinema en català per a l’any 2007. En aquest moments hi ha confirmades 7 pel·lícules i s’està en negociacions per confirmar-ne dues més.

Una altra de les línies d’actuació de la Secretaria de Política Lingüística és donar suport a les produccions en versió original catalana en col·laboració amb l’Institut Català de les Indústries Culturals.

En l’àmbit de la difusió, la secretaria comptarà amb el suport del Club TR3S C, una iniciativa de l’ICIC, TV3 i Catalunya Ràdio.

Pel que fa als DVD, Pueyo ha explicat la convocatòria de subvencions adreçades a empreses de distribució videogràfica per al doblatge, subtitulació i edició de productes audiovisuals en català i la voluntat d’aconseguir que tots els DVD de les pel·lícules doblades o subtitulades per al cinema incloguin les versions catalanes, tant els que es posen a la venda com els destinats al lloguer.