Direcció General de Comunicació

El Govern aprova diverses actuacions per millorar la qualitat del riu Llobregat i recarregar el seu aqüífer amb aigua regenerada

query_builder   22 abril 2008 13:51

event_note Nota de premsa

El Govern aprova diverses actuacions per millorar la qualitat del riu Llobregat i recarregar el seu aqüífer amb aigua regenerada

  • S’invertiran un total de 44,2 milions d’euros 
 
  •  S’aportarà aigua regenerada per a recarregar el riu i es desenvoluparan obres per a frenar la intrusió salina a l’aqüífer
 
El Govern ha impulsat avui l’execució de diverses actuacions per tal de fer front a la greu situació de sequera que pateix Catalunya, amb una inversió total de 44,2 milions d’euros. Aquestes actuacions van destinades a millorar la qualitat del riu Llobregat i augmentar el seu cabal mitjançant l’aportació d’aigua regenerada al riu, que permetrà recarregar els aqüífers del Delta del Llobregat.
 
En aquest sentit, la recàrrega de l’aqüífer permetrà augmentar les reserves emmagatzemades i millorar la garantia de subministrament a tots els seus usuaris directes (captacions a l’aqüífer) i indirectes (descàrrega de la demanda de recurs superficial embassat a la xarxa Aigües Ter Llobregat).
 
En l’actual situació de manca de recurs és necessari garantir la recàrrega de l’aqüífer al que es sotmetrà a una intensa explotació amb les actuacions en curs, però les escasses aportacions del riu Llobregat no ho fan possible. Per tant, es desenvoluparà la recàrrega amb aigua regenerada produïda al terciari de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Baix Llobregat (EDAR). 
 
Per tal de permetre aquesta recàrrega, es planteja la perllongació aigües amunt de l’actual conducció existent des de l’EDAR fins a Sant Joan Despí, fins a les basses de recàrrega de l’aqüífer previstes a l’alçada de la riera de Can Soler en una primera fase, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, i fins a l’assut de Sant Vicenç-Molins de Rei en segona fase. Aquesta infraestructura tindrà un cost d’uns 32,4 milions d’euros i està previst que entri en servei entre juny i juliol.
 
Fases de l’actuació
 
El primer tram contempla perllongar la canonada de reutilització existent fins aigües amunt de l’assut de captació de l’ETAP de Sant Joan Despí. El traçat de la conducció s’inicia al marge esquerra del riu, el creua i continua pujant pel marge dret, fins a l’alçada de la incorporació de la riera de Can Soler, amb un traçat que discorre pel marge dret amb una longitud des d’origen de 2.560 metres. Aquest tram permetrà aportar el cabal fins a la ubicació prevista de les basses planificades per a la recàrrega de l’aqüífer de la Vall Baixa i Delta del Llobregat, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló.
 
El segon tram transcorre des de la riera de Can Soler fins a l’assut de Molins de Rei. El traçat discorre pel marge dret del Llobregat amb una longitud de 6.020 metres, desdoblant-se la canonada en dues conduccions paral·leles.
 
En aquest tram s’inclou el sistema de bombament per arribar a la cota de l’assut de Molins de Rei. La conducció podrà abocar tant aigües amunt com aigües avall de la captació dels regants del Canal de la Dreta del Llobregat, al terme municipal de Pallejà.
 
Fre a la intrusió salina
 
Entre les mesures aprovades avui pel Govern s’hi inclou la utilització d’aigua regenerada per a frenar la intrusió salina a l’aqüífer del Baix Llobregat. Cal tenir en compte que a principis de març de 2007, l’Agència Catalana de l’Aigua ja va iniciar la utilització d’aigua regenerada per a frenar la intrusió salina de l’aqüífer del Baix Llobregat a través dels pous d’injecció de la primera fase de la barrera hidràulica, amb una infiltració de 2.500 m3/dia.
 
Amb l’execució de la segona fase de la barrera hidràulica, que avui anuncia el Govern i que compta amb un pressupost d’11,8 milions d’euros, està prevista una injecció a l’aqüífer de 15.000 metres cúbics al dia, fet que permetrà la protecció de l’aqüífer profund del Delta del Llobregat contra la intrusió salina en un moment on la intensificació en l’aprofitament d’aigua subterrània és significatiu.
`