Direcció General de Comunicació

El Govern estableix criteris nous per aconseguir millors condicions econòmiques en la publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya

El Govern estableix criteris nous per aconseguir millors condicions econòmiques en la publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya

query_builder   15 febrer 2011 14:14

event_note Nota de premsa

El Govern estableix criteris nous per aconseguir millors condicions econòmiques en la publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya

 
 
  • Aprova adjudicar l’Acord marc de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, que facilitarà la coordinació de les campanyes dels diferents departaments, reduirà els terminis de feina, i farà més eficient el procés de contractació de publicitat
  • El Departament de la Presidència serà responsable de la supervisió i la contractació de totes les campanyes dels departaments
 
El Govern ha acordat licitar i adjudicar, mitjançant procediment obert, l’Acord marc de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació. L’Acord té com a finalitat aconseguir les millors condicions econòmiques en la contractació d’espais publicitaris i un millor servei en els diferents mitjans de comunicació per a les accions publicitàries la Generalitat de Catalunya.
 
Mitjançant aquest Acord es vol facilitar la coordinació de la planificació i inserció de campanyes dels diferents departaments, reduir els terminis de feina, i fer més eficient el procés de contractació de publicitat.
 
L’Acord preveu que la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència serà responsable de la supervisió i la contractació de totes les campanyes que vulguin realitzar els departaments. De fet, la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió haurà de tenir coneixement de les previsions dels departaments sobre totes les contractacions d’espais publicitaris, i haurà de ser consultada en la definició dels plans de mitjans de les campanyes.
 
La contractació i el finançament corresponent al disseny creatiu i a la producció de les campanyes anirà a càrrec de la Direcció General, mentre que la contractació i el finançament de la gestió i la inserció de les campanyes en els mitjans de comunicació anirà a càrrec del departament, organisme o entitat que les promogui. No obstant això, la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió podrà acordar, prèvia petició, la contractació i el finançament amb càrrec al seu pressupost de la gestió i la inserció de les campanyes en els mitjans de comunicació que siguin promogudes per altres departaments de l’Administració de la Generalitat, ja sigui pel caràcter transversal de la campanya, per l’especial interès públic que promou, o bé per raons pressupostàries.
 
A més, tots els departaments de l’Administració de la Generalitat, els organismes i les entitats que en depenen, hauran de contractar les empreses adjudicatàries de l’Acord marc.
 
L’Acord té un termini màxim de vigència de dos anys, tot i que podrà ser prorrogat.
 
`