Direcció General de Comunicació

govern

Altres Acords del Govern

query_builder   15 febrer 2011 14:10

event_note Nota de premsa

Altres Acords del Govern

Conveni de l’Idescat amb l’Estat en matèria d’estadística
 
El Govern ha autoritzat l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a signar un conveni de col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Institut Social de la Marina en matèria estadística. La signatura d’aquest conveni permet a Idescat disposar, amb periodicitat trimestral, dels fitxers administratius d’afiliacions i de comptes de cotització de la Seguretat Social en tots els règims. Gràcies a l’acord, l’Idescat podrà incrementar la qualitat i el rigor tècnic, així com l’abast i la periodicitat d’algunes de les estadístiques laborals i econòmiques incloses en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.
 
El conveni és el resultat d’un grup de treball entre els instituts d’estadística de les comunitats autònomes, la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Institut Social de la Marina i l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que van iniciar les seves tasques a principis del 2009. Actualment, el grup continua treballant en l’elaboració d’un conveni amb l’INSS per tal de regular l’aprofitament estadístic dels fitxers de pensionistes.
 
 
Actualització de les competències i de l’estructura de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals del Departament de la Presidència
 
El Govern ha aprovat el Decret pel qual es modifiquen els decrets de reestructuració del Departament de la Presidència i el Decret d’estructuració del Departament d’Empresa i Ocupació. Mitjançant aquest Decret, la Subdirecció General d’Ordenació de l’Espai de Comunicació Audiovisual s’adscriu a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals del Departament de la Presidència.
 
El Decret també concreta tres noves funcions de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals del Departament de la Presidència. Són les següents: elaborar plans d’actuació estratègics destinats a impulsar i desenvolupar el sector de la comunicació audiovisual de Catalunya; fer propostes de planificació de l’espectre radioelèctric, en relació amb els serveis de comunicació audiovisual; i exercir les facultats de control, inspecció i sanció en matèria de mitjans de comunicació audiovisual, incloses les emissions no emparades per cap títol habilitant. 
`