Consellera Budó

El Govern aprova un Decret llei que autoritza les entitats esportives de Catalunya a utilitzar mitjans electrònics per garantir el seu funcionament ordinari

query_builder   8 setembre 2020 15:58

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova un Decret llei que autoritza les entitats esportives de Catalunya a utilitzar mitjans electrònics per garantir el seu funcionament ordinari

Govern

 

  • La consellera Budó ha explicat que aquest decret permetrà “fer reunions telemàtiques per a la presa d’acords en els supòsits d’assemblees ordinàries, reunions i renovació de mandats de les juntes de govern”

 

  • La portaveu creu que l’ordre del dia de la mesa de negociació ha d’incloure les qüestions “on rau el conflicte polític català”

 

  • El Govern dota amb 2,5 milions d’euros les Cambres de Comerç per reactivar l’activitat econòmica de les empreses catalanes

 

  • El Govern atorga una subvenció FEDER de 4,4 milions d’euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per preservar el patrimoni cultural i industrial

 

El Govern ha aprovat un Decret llei que habilita les entitats esportives de Catalunya a utilitzar mitjans electrònics per a la presa d’acords dels seus òrgans de govern amb la voluntat de garantir el seu funcionament mentre hi hagi mesures restrictives derivades de la Covid-19. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que “amb aquest decret llei les entitats esportives, que són una peça clau del sector de l’esport i de l’activitat física de Catalunya, podran fer reunions telemàtiques per a la presa d’acords en els supòsits d’assemblees ordinàries, reunions i renovació de mandats de les juntes de govern, sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin expressament”.  

 

D’altra banda, podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives de Catalunya a distància per garantir el funcionament ordinari de l'entitat esportiva, però en cap cas es podran fer per modificar els estatuts i reglaments de la entitat, elegir els membres de la junta directiva, aprovar el vot de censura, acordar la transformació, la fusió o l'escissió de l’entitat, i dissoldre l'entitat.

 

El decret llei incorpora una disposició transitòria primera, que habilita les juntes directives de les entitats a adoptar acords sobre les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de l’entitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19 en el supòsit què no sigui possible la realització de les reunions de l’assemblea general a distància. Les federacions esportives també podran adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2020-2021, que desplegaran els seus efectes a partir de la data de la seva aprovació.

 

Així mateix, els acords que les juntes directives de les entitats esportives adoptin s’han de ratificar per l'assemblea general de l'entitat, en reunió ordinària o extraordinària, en el període màxim 60 dies naturals a partir de quan no hi hagi restriccions. El text aprovat avui pel Govern determina, en la disposició transitòria segona, que les assemblees generals ordinàries de les entitats esportives de Catalunya que no es puguin celebrar presencialment ni telemàticament s’hauran de celebrar abans de l’1 de gener de 2021 quan tinguin per objecte l’aprovació de la gestió de la junta directiva, els comptes anuals de l’exercici econòmic 2019, el pressupost del present exercici econòmic 2020, etc.

 

Finalment, la disposició transitòria tercera del Decret llei estableix que el mandat de les juntes directives de les entitats esportives que hagi expirat des de la declaració de l'estat d'alarma fins al moment que entri en vigor aquest Decret queda perllongat fins el 31 de desembre de 2020, sempre que no s’hagin pogut realitzar les eleccions en un procediment diferent a l’assemblea general. Per renovar una junta amb mandat perllongat, l’elecció s’haurà de fer com a màxim el 31 de desembre de 2020.

 

En la convocatòria del procediment electoral es podrà preveure que l’acte de votacions es realitzi de forma independent a la celebració d’una assemblea general, sempre que es puguin adoptar les mesures sanitàries adequades. Per últim, les entitats esportives que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei hagin aprovat i convocat el seu procediment electoral hauran de seguir la seva realització segons el que s’hagi acordat.

2,5 milions d’euros a les Cambres de Comerç per reactivar l’activitat econòmica de les empreses catalanes

El Govern ha aprovat la transferència de 2,5 milions d’euros del Fons de Contingència del pressupost per al 2020, al Departament d’Empresa i Coneixement del pressupost per al 2020, per dotar de recursos addicionals les Cambres de Comerç, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats empresarials motivades per l’impacte de la Covid-19 en l’activitat econòmica.

 

Davant la disminució dràstica de l’activitat econòmica, el Govern a través d’aquesta ajuda a les Cambres de Comerç, vol donar suport a les empreses catalanes que s’han vist greument afectades econòmicament per aquesta pandèmia” ha explicat Budó en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

 

4,4 milions d’euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per preservar el patrimoni cultural i industrial

 

També en matèria de subvencions, el Govern ha acordat autoritzar una subvenció de fons europeus FEDER de 4’4 milions d’euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es destinarà a la millora i manteniment de la Xarxa metropolitana de foment del patrimoni cultural i industrial. Aquest programa de l’AMB té com a objectiu estratègic preservar els equipaments i espais dels municipis metropolitans amb un valor històric destacat.

 

Aquesta subvenció s’emmarca en el Conveni de col·laboració signat el 2017 entre la Generalitat de Catalunya i l’AMB, que fixa una sèrie d’actuacions, entre les quals hi figuren el foment i la protecció del medi ambient i l’eficiència de recursos. 

 

El Govern subscriu dos convenis amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional

El primer d’aquests convenis té per objecte la promoció del pensament computacional, la programació i la intel·ligència artificial en totes les etapes educatives no universitàries a través del projecte EPCIA “Escola de Pensament Computacional i Intel·ligència Artificial”.

 

Un projecte que té la voluntat d’impulsar i generalitzar l'ús de les tecnologies a les aules, amb especial èmfasi en el pensament computacional i la intel·ligència artificial, comprenent-les i explotant-les per a beneficiar la formació de l'alumnat i, alhora, ajudar el professorat en la seva tasca de formar els alumnes del segle XXI.El conveni preveu que 60 docents i 30 centres educatius sostinguts amb fons públics participin en el projecte EPCIA.

 

El segon conveni té per objecte la gestió de les beques i els ajuts a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2020-2021. Tal com ja s’ha fet en cursos anteriors, es subscriu conveni amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional, a través dels Departaments d’Educació i Empresa i Coneixement, en tant no s’aprovi el traspàs de les funcions, els mitjans i els serveis necessaris per a l’assumpció d’aquestes competències.

 

Aquesta col·laboració comprèn la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts per a cursar estudis reglats que es concedeixin als qui segueixin els estudis a Catalunya qualsevol que sigui la seva nacionalitat. Concretament, es tracta d’ajuts per a alumnes de nivells posteriors a l’ensenyament obligatori que cursin estudis a Catalunya amb necessitats específiques de suport educatiu i beques de caràcter general.

 

Durant la roda de premsa, la consellera Budó ha remarcat que “cal denunciar que continua l’incompliment reiterat de l’Estat en relació al traspàs de la competència en les beques i els ajuts a l’estudi a la Generalitat reconegut per sentència del Tribunal Constitucional del 2001 -ratificada posteriorment el 2016- i, per aquest motiu, un any més hem de signar aquest conveni per a la seva gestió”.

Budó, sobre la mesa de negociació: “l'ordre del dia ha d'incloure l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia, perquè és on rau el conflicte polític català”

La portaveu del Govern ha explicat, durant la roda de premsa per explicar el contingut dels acords de Govern, que ahir a la tarda el president de la Generalitat, Quim Torra, va conversar telefònicament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. “Fruit d’aquesta conversa, els gabinets dels dos presidents estan treballant un ordre del dia per poder celebrar la propera reunió de la mesa de negociació, una reunió que se celebrarà a Barcelona” ha dit Budó. La portaveu ha recordat que allò important de la reunió és “abordar l'arrel del conflicte” i que la data “per nosaltres és un fet instrumental”. Per això, ha explicat que “el president Torra va voler deixar clar a Pedro Sánchez el que hem dit sempre, que per la part catalana l'ordre del dia ha d'incloure l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia, perquè és en aquestes qüestions on rau el conflicte polític català”.

 

En la conversa dels dos presidents, i en relació amb la Covid-19, la portaveu ha explicat que el president Torra va reclamar al president Sánchez una solució ràpida que habiliti les baixes laborals per als pares i mares de tots els nens i nenes que hagin de fer quarantena. “Necessitem que això se solucioni de manera urgent, ja que estem a les portes de l’inici escolar i hem de poder prendre totes les precaucions i poder ajudar a les famílies que es vegin afectades per la Covid” ha reblat Budó.

 

Pel que fa a la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, els actes s'han hagut d'adequar degut a la situació provocada per la pandèmia. Aquest és el cas de l'acte central que organitza el Govern i el Parlament el dia 10 a la nit, que enguany es farà retransmès per televisió i sense públic. En aquest sentit, la consellera ha anunciat que el Govern ha decidit que a l’ofrena floral a Rafael de Casanova hi assistiran únicament el president, el vicepresident i ella mateixa. “No assistirem a la concentració de l’ANC i farem actes alternatius als balcons de casa nostra” ha dit Budó, que ha afegit que “de la mateixa manera que demanem a la població que eviti desplaçaments ens hem de posar nosaltres al capdavant d’aquestes mesures”.

2  

Imatges

Fotografia de la consellera Budó durant la roda de premsa (Autor: R. Moreno)

Fotografia de la consellera Budó durant la roda de premsa (Autor: R. Moreno) 238

Fotografia de la reunió de Govern (Autor: R. Moreno)

Fotografia de la reunió de Govern (Autor: R. Moreno) 346

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern

Acords de Govern
PDF | 139

undefined
undefined
undefined
undefined