El Pla de Govern de la XIV legislatura té com a objectiu impulsar les transformacions democràtica, social, verda i feminista. S’estructura en 5 eixos diferents i conté prop de 1.500 mesures.

Pla de Govern XIV legislatura

Seguiment del Pla de Govern

Indicadors del Pla de Govern

_

Empresa i teixit productiu

S'ha aprovat el Decret que accelera la posada en marxa d'empreses i projectes estratègics.

El nou marc normatiu beneficiarà 564.000 empreses i 362.000 autònoms del país i generarà un estalvi total de 44,4 M€

_

Polítiques educatives i formatives

S'ha aprovat l'escolarització gratuïta per a les famílies de l'infantil 2

Se'n garanteix el finançament per a exercicis futurs.

_

Vertebració del territori

Es reprenen els treballs de la tuneladora per completar el tram central de l'L9/L10 del metro de Barcelona.

Les obres pendents suposaran una inversió de 925 M€ per a l'obra civil més important a Catalunya dels últims 20 anys.

_

Exteriors

S'aprova el decret de creació de les delegacions del Govern a Andorra, a l'Àfrica Meridional, a Corea del Sud i al Japó.

_

Feminismes

S'ha incrementat en més del doble el pressupost de la Xarxa de Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

El pressupost dels SIAD per al període 2022-2025 ha passat dels 14 M€ fins al 37 M€.

_

Justícia

Prioritzar la voluntat i els desitjos de les persones amb discapacitat

El Govern inicia la tramitació de la llei per modificar el Codi civil català en aquest aspecte.

Actuacions al territori

Totes les actuacions
Totes les actuacions del president al territori