1. El Centre esdevindrà la infraestructura clau per garantir la connexió entre la generació de teràpies avançades en el marc dels sistemes públics de salut i d’R+I
  2. El Govern ha rebut “amb molta satisfacció” l’informe preliminar de la comissió sobre Pegasus del Parlament Europeu i ha celebrat “el toc d’atenció” que suposa per al Govern espanyol
  3. L’Executiu també aprova un nou decret llei per fomentar la promoció interna en l’ocupació pública i agilitzar la cobertura de vacants
roda de premsa{"name":"2022/11/08/15/19/d4497163-38b4-48ce-9da3-1348e514a2e7.jpg","author":"govern","type":"0","location":"0","weight":3588794}

El Govern impulsa la creació del futur Centre Nacional de Teràpies Avançades (CNTA). L'executiu ha aprovat avui l'encàrrec al departament de Salut perquè posi en marxa aquest centre, que té com a objectiu “garantir l’accés dels pacients a la recerca en teràpies avançades i incrementar la capacitat dels hospitals per dur a terme assaigs clínics en aquestes teràpies”, ha assegurat el conseller de Salut, Manel Balcells en la roda de premsa posterior al consell Executiu.

El nou centre, coordinadament i fent ús de les capacitats del Banc de Sang i Teixits, esdevindrà la infraestructura clau per garantir la connexió entre la generació d’aquestes tecnologies en el marc dels sistemes públics de salut i de recerca i innovació, i el teixit industrial, incrementant l’impacte social i econòmic d’un sector a l’alça i d’alt valor afegit.

Alhora, per tal de tirar endavant el projecte, es comptarà amb el coordinador institucional del hub de teràpies avançades (Biocat), que identifica i alinea els agents de la BioRegió, públics i privats, al voltant d’un projecte sistèmic que garanteixi tota la cadena de valor necessària per al desenvolupament d’aquestes tecnologies, des de la seva generació fins a l’accés al mercat i al sistema de salut.

Tal com ha explicat el conseller Balcells, “aquestes teràpies són un medicament d’ús humà que es basa en tractaments cel·lulars, amb gens o de teixits. Serveixen per a la medicina regenerativa, per a alguns tipus de càncer i per malalties rares”

La previsió de finançament a tres anys és de 60 milions d’euros, a raó de 20 milions d’euros l’any entre els recursos assistencials i els ajuts a la recerca. Els recursos destinats han de garantir, per una banda, l’adequació necessària dels espais del Banc de Sang i Teixits, per tal que s’hi puguin desenvolupar les activitats que esdevindrien pròpies del CNTA. Per altra banda, s’haurien de destinar a finançar convocatòries i ajuts competitius per a projectes estratègics en el desenvolupament i implementació de les teràpies avançades. Els recursos propis, destinats per part del Govern, esdevindran catalitzadors en la creació del centre, facilitant-ne l’accés a altres fonts de finançament.

roda de premsa del govern{"name":"2022/11/08/15/22/5a44fea9-f57b-4247-9412-4dfa53db4130.jpg","author":"govern","type":"0","location":"0","weight":3301739}

L’Informe sobre el cas Pegasus de l’Eurocambra, “un toc d’atenció” al Govern espanyol

A l’espera de les conclusions finals, la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, que també ha comparegut en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha assegurat que el Govern ha rebut “amb molta satisfacció” l’informe preliminar de la comissió sobre Pegasus del Parlament Europeu i ha celebrat “el toc d’atenció” que suposa per al Govern espanyol. “Pegasus no és un cas tancat per a nosaltres, és un cas greu de vulneració i d’atemptat contra drets fonamentals i polítics”, ha assenyalat Serret, que ha destacat que, amb la publicació avui de l’esborrany de la comissió de l’Eurocambra, “es demostra que tampoc és una qüestió tancada per a les institucions europees”.

La titular d’Acció Exterior ha subratllat que el Govern continuarà treballant “amb rigor, discreció i seriositat perquè es disposi de totes les garanties per poder resoldre aquest cas d’espionatge”. L’executiu, de fet, ja ha tirat endavant iniciatives per promoure normatives que regulin l’ús d’aquestes tecnologies de vigilància selectiva: és el cas de la declaració impulsada conjuntament amb l’ONG internacional Access Now, l’anomenada Declaració de Ginebra, a la qual ja s’hi ha sumat actors internacionals com Amnistia Internacional.

Altres Acords del Govern

Finalment, el Govern també ha aprovat avui un decret llei “per fomentar la promoció interna i agilitzar la cobertura de vacants en l’ocupació pública”. Les mesures incloses en el decret han estat acordades amb les organitzacions sindicals en el marc de la Mesa General de Negociació dels empleats i empleades públics de la Generalitat. 

El decret llei autoritza la convocatòria de processos selectius especials de promoció interna, fent concurs-oposició, adreçats a personal funcionari dels cossos i escales d’administració i tècnic. El nombre de places a convocar és del 45% del total de places convocades per cada cos o escala en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització.

D’altra banda, i, tal com ha explicat la portaveu del Govern, “amb l’objectiu de limitar al màxim el nomenament de personal interí”, el nou decret llei preveu que les convocatòries de proves selectives puguin incloure, a més de les places autoritzades a les ofertes d’ocupació pública, un nombre de places addicionals per cobrir futures vacants.

D’aquesta manera, “es disposarà d’una relació de persones que han aprovat un procés selectiu, però no han obtingut plaça i que podran cobrir les places vacants que es vagin generant i ser nomenades funcionàries de carrera”. La relació d’aspirants tindrà una vigència de tres anys, a comptar a partir de la data de resolució de la convocatòria, o quedarà sense efecte quan es resolgui una nova convocatòria d’un procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat.5  

Imatges

Foto de la roda de premsa (Arnau Carbonell)

Foto de la roda de premsa (Arnau Carbonell) 3588794

Foto de la roda de premsa (Arnau Carbonell)

Foto de la roda de premsa (Arnau Carbonell) 3301739

Fotos de la reunió de Govern (Foto: Ruben Moreno)

Fotos de la reunió de Govern (Foto: Ruben Moreno) 1746642

Fotos de la reunió de Govern (Foto: Ruben Moreno)

Fotos de la reunió de Govern (Foto: Ruben Moreno) 1505357

Fotos de la reunió de Govern (Foto: Ruben Moreno)

Fotos de la reunió de Govern (Foto: Ruben Moreno) 1287336

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern

Acords del Govern
PDF | 566644