Govern

El Govern reforçarà la protecció a les famílies més vulnerables a través d'un decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge

query_builder   10 març 2015 16:25

thumb_up Acords del Govern

El Govern reforçarà la protecció a les famílies més vulnerables a través d'un decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge

Els consellers Homs i Vila durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu
·         La Generalitat i els ajuntaments tindran dret a tanteig i retracte en les operacions de venda de tots els pisos provinents d'execucions hipotecàries o dacions en pagament
 
·         El Decret llei preveu sancionar com a infracció greu les entitats financeres que no mantinguin en condicions d’habitabilitat els pisos, per afavorir actuacions de manteniment i conservació
 
·         El conseller Homs ha assegurat que “el Govern procura crear les condicions perquè sigui possible la voluntat de suma” en relació amb l’acord sobre el full de ruta sobre el 27 de setembre
 
·         El Govern abonarà aquest mes de març els primers 44 dies de la paga extraordinària de Nadal de 2012 als empleats públics i de centres concertats
 
·         El Consell Executiu aprova establir per primera vegada la demarcació notarial de Catalunya, que corregeix el sobredimensionament existent
 
 
El Govern ha acordat reforçar la protecció de les famílies en risc de vulnerabilitat residencial a través de l’aprovació properament d’un Decret llei de mesures extraordinàries i urgents, que entrarà en vigor de forma immediata. Així ho ha explicat aquest migdia el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, que ha acompanyat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, en la seva habitual compareixença posterior a la reunió del Consell Executiu. La mesura arriba després que s’hagin detectat operacions de comercialització internacional de grans paquets de títols hipotecaris i d’habitatges, procedents d’execucions hipotecàries, on viuen famílies en situació de vulnerabilitat.
 
El Govern entén que en un escenari on les entitats financeres acumulen habitatges cal dotar-se de nous instruments administratius d’intervenció per minimitzar l'impacte sobre les famílies que hi viuen i facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles. Així, el Decret llei de mesures extraordinàries i urgents per protegir les persones en situació de vulnerabilitat residencial que aprovarà el Govern té com a objectiu facilitar que les famílies afectades per execucions hipotecàries o processos de dació en pagament puguin continuar vivint al seu pis, dotar-se de nous instruments per mobilitzar pisos buits i incrementar el parc públic de lloguer social. Per Vila, “estem davant d’una segona onada de mesures que s’adapta al moment actual” ja que des del Govern “volem anticipar-nos i reaccionar”.
 
Les principals mesures proposades són les següents:
 
1.Dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat o dels ens locals en les transmissions de tots els pisos provinents d’execucions hipotecàries amb posterioritat a l'abril de 2008. La mesura s'aplicarà per un termini de 6 anys, fins al 2021. Queden afectats els 72 municipis amb demanda acreditada i es prioritza l'adquisició per part de l'Administració d'habitatges situats en zones amb elevat risc d’exclusió social. En les operacions de compra d'habitatges provinents d'execució hipotecària, l’entitat financera haurà de comunicar la venda a la Generalitat, que tindrà preferència, conjuntament amb els municipis, per comprar el pis al mateix preu per destinar-lo a lloguer social.
 
2.Obligació d'execució d'obres de rehabilitació dels habitatges buits provinents d’execucions hipotecàries o de dació en pagament. En 6 mesos des de l'aprovació del Decret llei, les entitats financeres i altres gestors d'actius immobiliaris propietaris d'habitatges provinents d'execucions hipotecàries o de dació en pagament estaran obligats a realitzar totes les obres necessàries per garantir el bon estat de l'habitatge o, en cas contrari, podran ser sancionats com a infracció greu. A més, si l’habitatge està en un dels 72 municipis de demanda acreditada, podrà exigir-se’n la cessió temporal, perquè l'Administració realitzi les obres de forma subsidiària i pugui destinar-lo a famílies en risc d'exclusió residencial per un període de fins a 10 anys. Segons el conseller, “aquesta és una mesura realment audaç ja que no posem en dubte evidentment la titularitat, la propietat dels immobles, però sí  la necessitat, i l'obligació, la immoralitat, de tenir un parc d'habitatges tan important buit i no mobilitzat en unes circumstàncies de dificultat de la ciutadania d'accedir a l'habitatge”.
 
3.Protecció dels residents en pisos que han estat objecte d’una execució hipotecària i que hi segueixin vivint en lloguer social. Aquestes famílies tindran la consideració de col·lectiu prioritari a l’hora d’obtenir un ajut per pagar el lloguer per garantir la permanència a l’habitatge. Es vol evitar així el risc d’un possible doble desnonament.
 
4. Creació del registre administratiu d’habitatges buits. S’hi hauran d’inscriure en un termini de 3 mesos els habitatges buits o ocupats sense títol provinents de les execucions hipotecàries propietat de les entitats financeres o d’altres persones jurídiques. Els habitatges de les persones físiques no s’hi hauran d’inscriure fins que estigui aprovat el Reglament que desenvolupi el registre.
 
El conseller Vila ha explicat que aquestes mesures s’incorporaran en la modificació del Decret d’habitatge, que previsiblement el Govern aprovarà en els propers dies.
 
El 2014 es van produir a Catalunya 14.230 execucions hipotecàries, 10.635 de les quals van ser habitatges en propietat de persones físiques i 3.595, de persones jurídiques. Del total de pisos provinents d'execució hipotecària, la gran majoria són usats (12.878) i només 1.352 són habitatges nous.
 
Davant l’extraordinària vulnerabilitat en què queden en molts casos les famílies que viuen en aquests habitatges per la moratòria del Govern espanyol, el Govern de la Generalitat té en marxa diverses línies d’ajuts per pal·liar la situació. Aquest darrer any 2014, un total de 32.363 famílies van rebre algun ajut dels programes socials d'habitatge, un 25% més que el 2013. A més, 25.000 famílies viuen en habitatges provinents del parc públic de la Generalitat o de les borses de lloguer. Pel conseller Vila, aquestes xifres demostren que “ens trobem sense cap mena de dubte en un dels moments des del punt de vista històric amb una major quota de protecció per part de l’administració de famílies en situació de risc per pèrdua d’habitatge”.
 
Homs: “el Govern procura crear les condicions perquè sigui possible la voluntat de suma”
 
Durant la compareixença davant la premsa i sobre el full de ruta a seguir fins el 27 de setembre, el conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha assegurat que “el propòsit del Govern és la mateixa actitud que hem procurat tenir en decisions que afecten els partits” i “és mirar de crear condicions perquè els acords siguin els més amplis possibles seguint l'orientació i el nord del que són els compromisos adquirits”. “El Govern procura crear les condicions perquè sigui possible la voluntat de suma que, a més a més, per cert tots diem que volem tenir”, ha afirmat Homs.
 
El portaveu ha volgut recordar la situació a finals de 2013 quan hi  havia especulacions sobre si hi hauria acord o no en la formulació de la pregunta de la consulta i “després hi va haver acord”. Per Homs, “la situació ara no és diferent des el punt de vista del mètode i dels protagonistes”. El conseller de la Presidència ha recordat que per avançar en aquest país són necessaris “uns consensos grans” ja que “les dificultats són ingents perquè per part de l'estat espanyol n'hi posen de tota mena”.
 
Homs ha confirmat que el president Artur Mas es va reunir la setmana passada amb el president d’ERC, Oriol Junqueras, i ha donat a la reunió un “caràcter de normalitat” i l’ha situat “en el terreny de les trobades que correspon quan el mig hi ha els acords que hi ha
 
El Govern abonarà aquest març els primers 44 dies de la paga extraordinària de Nadal de 2012

El Govern ha aprovat fer efectiu en la nòmina del mes de març el pagament dels primers 44 dies de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 al personal de l’Administració de la Generalitat. Aquests imports es van deixar de percebre en aplicació del Reial decret llei de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, aprovat pel Govern espanyol el 13 de juliol de 2012 i amb afectació a totes les administracions públiques de l’Estat.
 
Revisió de la demarcació notarial de Catalunya per corregir el sobredimensionament
 
El Govern ha aprovat, per primera vegada, la revisió de la demarcació notarial de Catalunya, en exercici de la competència exclusiva per establir les demarcacions notarials i registrals que li atorga l’Estatut. 7 anys després que un reial decret llei fixés la demarcació actual, el Govern ha considerat imprescindible revisar-la i reduir el nombre de places, tenint en compte els canvis profunds en l’àmbit econòmic i social, que han evidenciat un sobredimensionament del servei. El Govern ha aprovat un decret que estableix la supressió de 66 notaries a Catalunya i que contribueix a fer compatible el servei amb el manteniment de les notaries als municipis.
 
Altres Acords
 
El Govern ha acordat instar el Govern de l’Estat perquè dugui a terme les actuacions necessàries per restituir a la Generalitat de Catalunya la documentació del període republicà que es troba a l’Arxiu General Militar d’Àvila. La documentació que es reclama és una part de la que, un cop finalitzada la Guerra Civil, va seguir en possessió del Govern de la Generalitat a l’exili i va ser dipositada a París.
 
El Consell Executiu ha aprovat també avui una inversió de més de 17 milions d’euros per a tasques de conservació en més de 5.000 quilòmetres de carreteres titularitat de la Generalitat. En concret, la inversió es destinarà al manteniment de l’enllumenat, les instal·lacions semafòriques i la senyalització horitzontal a les vies dels cinc serveis territorials de Mobilitat existents al país (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre) durant els pròxims tres anys. Per àmbits territorials, la partida es distribuirà de la manera següent: 5,8 milions per l’àmbit de Barcelona; 4,4 milions d’euros per Girona; 3,6 milions d’euros per l’àmbit de Lleida; 1,7 milions d’euros per Tarragona i 1,5 milions per Terres de l’Ebre.
 
També s’ha acordat aprovar una línia de subvencions per incentivar els ens locals a desenvolupar plans de foment territorial turístic. El Govern destinarà 6,5 milions d’euros aquest 2015, que es financen gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).
 

2  

Imatges

Fotografia roda de premsa

Fotografia roda de premsa 1102

Fotografia reunió Consell Executiu

Fotografia reunió Consell Executiu 885

1  

Vídeos

Video roda de premsa íntegre

2  

Fitxers adjunts

Acords del Govern

Acords del Govern
PDF | 73

Presentació

Presentació
PDF | 466

undefined
undefined
undefined
undefined