Roda de premsa de Govern

El Govern crea un registre únic de parelles estables per garantir que aquestes puguin accedir als drets de caràcter públic

query_builder   6 octubre 2015 15:28

thumb_up Acords del Govern

El Govern crea un registre únic de parelles estables per garantir que aquestes puguin accedir als drets de caràcter públic

  • La vicepresidenta i portaveu del Govern, Neus Munté, considera “del tot imprescindible” la mesura, després que una sentència del Tribunal Constitucional endurís les condicions perquè aquestes parelles tinguessin dret a percebre la pensió de viduïtat
  • En la reunió d’avui, el Govern també ha aprovat adaptar els cicles formatius d’instal·lació i moblament, d’automatització i robòtica, i de manteniment electrònic, als avenços tecnològics
Roda de premsa
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Decret llei de creació del Registre de parelles estables, que dependrà del Departament de Justícia, amb l’objectiu de ”garantir que les parelles estables residents a Catalunya puguin accedir als drets de caràcter públic, com és ara el dret a percebre de la Seguretat Social la pensió de viduïtat”, segons ha explicat la vicepresidenta i portaveu del Govern, Neus Munté, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l’Executiu.
 
El Registre es constitueix per tal que s’hi puguin inscriure totes les parelles residents a Catalunya que ho desitgin i que acreditin el compliment de les condicions que estableix el llibre segon del Codi civil de Catalunya. El nou registre, de caire administratiu, es crea amb una funció de publicitat i control, amb vista a protegir, sense discriminació, els efectes de les relacions familiars tant en l’àmbit del dret privat com en l’àmbit del dret públic. 
 
El Govern de la Generalitat considera del tot “imprescindible” la creació d’aquest Registre després que una sentència del Tribunal Constitucional, que ha anul·lat un article de la Seguretat Social, hagi comportat un enduriment de les condicions d’accés a les pensions de viduïtat en comunitats autònomes com Catalunya, Balears o Navarra.
 
A Catalunya, concretament, per cobrar la pensió de viduïtat només calia demostrar una convivència de dos anys per qualsevol mitjà de prova admissible en dret o bé mitjançant escriptura notarial. Amb la mencionada sentència del Tribunal Constitucional, els dos anys exigits passen a ser cinc, i a més es requereix haver estat inscrit al Registre de parelles de fet, com a mínim, durant dos anys. El Registre de parelles estables que ara es crea per un acord del Govern vol garantir la igualtat de condicions jurídiques, econòmiques i socials a les diverses modalitats de família.
 
 
El Govern no contempla cap altre escenari que continuar treballant, perquè  estant en funcions continua amb la gestió ordinària dels aspectes més essencials i no contemplem cap altre escenari. No és nou. És natural i normal la situació del govern en funcions, que no impedeix al Govern treballar amb normalitat, també en l’exercici pressupostari del 2015.
 
Ho seguim amb preocupació i amb molta atenció però també amb esperança que continuï amb les inversions i amb la creació d’ocupació
 
El Govern adapta els cicles formatius d’instal·lació i moblament, d’automatització i robòtica, i de manteniment electrònic, als avenços tecnològics
 
El Govern ha aprovat avui els decrets que estableixen els currículums del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lació i moblament i dels cicles de grau superior de manteniment electrònic i d’automatització i robòtica industrial, amb l’objectiu d’adaptar-los als avenços tecnològics i a les necessitats d’aquests sectors. Així mateix, els currículums s’han adequat a la formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació) i també se n’han ampliat els continguts. Aquests títols estan desenvolupats d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional.
 
Pel que fa al currículum d’instal·lació i moblament, amplia els continguts en relació amb els avenços tecnològics generats per la introducció de nous materials i tecnologies en els processos d’instal·lació. També té en compte els canvis en els hàbits socials i les modes, que influeixen en les dimensions i formes dels espais d’instal·lació, modifiquen els sistemes d’instal·lació i redueixen els períodes de renovació. El títol dóna resposta a les necessitats del sector, amb un perfil professional que potencia la presa de decisions sobre el control de processos d’instal·lació en funció de l’espai real, així com en la realització de funcions de planificació, manteniment, qualitat i prevenció de riscos laborals.
 
El nou decret del títol de manteniment electrònic incorpora nous continguts sobre la utilització de les tecnologies electròniques aplicades a la reparació d’equips, fonamentades principalment en les noves tècniques de supervisió i control de la reparació d’equips i sistemes electrònics. A més, el currículum, d’acord amb les necessitats del sector, vol formar un professional especialitzat en la supervisió, reparació i manteniment d’infraestructures i equips de telecomunicacions, sistemes de seguretat electrònica, xarxes de comunicació, equips de domòtica i immòtica, sistemes de telefonia, equips de so i imatge, sistemes informàtics i equips electrònics industrials. Preveu també, d’acord amb les polítiques europees i nacionals sobre la gestió de residus, l’aplicació de procediments que permetin l’aprofitament dels recursos en condicions de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient.
 
En relació amb el d’automatització i robòtica industrial, conté novetats relatives a les tecnologies pròpies del seu perfil (control seqüencial, regulació de processos continus, xarxes de comunicació i programació, etc.), així com de les tecnologies adjacents (sistemes pneumàtics, hidràulics, accionaments, etc.). A més a més, preveu que la gestió centralitzada de les empreses requereix coneixements de programes de control i gestió de la producció i de funcions logístiques, tant en la gestió de recursos humans, com materials i de proveïdors. Així mateix, el currículum dóna resposta a les necessitats educatives del sector, atès que el perfil professional d'aquest títol evoluciona cap a un major domini dels recursos informàtics i cap a una major utilització dels programes de càlcul i disseny.
 
El Govern destina 4,6 milions d’euros a subvencionar entitats que tractin drogodependències i fomentin la salut i el suport a pacients i famílies
El Govern ha aprovat la publicació de les convocatòries ordinàries per a la concessió de subvencions amb caràcter biennal a aquelles entitats que realitzin actuacions en l’àmbit de la salut per al tractament de drogodependències, i per al foment de la salut i el suport a pacients i a famílies.
 
Per primer cop es tracta de subvencions pluriennals; per tant, els projectes objecte de la subvenció i les despeses generades s’hauran de dur a terme durant els anys 2015 i 2016. El Govern valora positivament aquesta novetat, ja que suposa “donar seguretat i continuïtat als projectes subvencionats i respon a una demanda històrica de les mateixes entitats”, ha destacat la portaveu Munté.
 
La voluntat del Departament de Salut és que el tractament pluriennal de les subvencions es consolidi i, fins i tot, s’ampliï durant els propers anys. L’import total per a atendre les dues convocatòries és de 4.601.379,90 €, dividit en dues anualitats idèntiques de 2.300.689,95 € cadascuna.
 
El Departament, mitjançant la concessió de subvencions i d’ajuts, vol fer partícips en la promoció i protecció de la salut, com a agents externs però amb objectius comuns a l’Administració, entitats privades que realitzin actuacions coincidents amb les àrees d’intervenció establertes en el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 i, en tot cas, no substitutives de prestacions assistencials.
 
El Govern inverteix 11,3 milions d’euros per garantir la participació del Barcelona Supercomputing Center  en el nou programa de supercomputació europeu PRACE
 
El Govern ha aprovat invertir 11,3 milions euros anuals durant el període 2016-2019 en el conveni de col·laboració que manté, mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement, amb l’Administració General de l’Estat i la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’equipament i explotació del Barcelona Supercomputing Center–Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS).
 
Amb aquest acord es dóna continuïtat al compromís econòmic que mantenen ambdues administracions des de 2005. L’esforç de la Generalitat de Catalunya en els 10 anys d’establiment del consorci ascendeix a uns 25 milions d’euros.
 
Amb l’aprovació de l’addenda al conveni, s’aprova la modificació dels estatuts del consorci BSC-CNS per donar-li la continuïtat desitjada i s’aprova la inversió que l’acompanya, per permetre que el Superordinador Mare Nostrum, amb una de les capacitats de càlcul més grans d’Europa i que actua com a coordinador de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES), pugui participar en el nou programa PRACE de supercomputació, complint els compromisos garantits amb els socis del programa (25 estats membres, entre ells l’espanyol).
 
El BSC-CNS té l’acreditació d’Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS). Les ICTS són grans instal·lacions, recursos, equipaments i serveis, úniques en el seu gènere, que estan dedicades a la recerca i el desenvolupament tecnològic d’avantguarda i de màxima qualitat, així com fomentar la transmissió, intercanvi, preservació del coneixement, la transferència de tecnologia i la innovació.
 
El Govern analitza els rànquings internacionals que reconeixen la qualitat del sistema universitari català
 
El Govern ha analitzat avui els rànquings de l’àmbit universitari, que constaten que, en els darrers cinc anys, les universitats catalanes han millorat la seva posició a nivell internacional i s’han consolidat com les més valorades de l’Estat.
 
D’aquesta manera, la Universitat Autònoma de Barcelona (146), la Universitat Pompeu Fabra (164) i la Universitat de Barcelona (174) es troben entre les 200 millors del món, segons el Times Higher Education  (THE), que valora especialment l’àmbit de recerca. Dos d’aquests centres ocupen també un lloc entre les 200 primeres universitats del QS World University Rankings, que dóna més pes a la docència.
 
Entre les universitats amb menys de 50 anys, Catalunya té tres centres entre els 50 millors del món, segons el QS Top-50. A més, tres de les cent millors universitats de la Unió Europea són catalanes. Cal destacar que Catalunya és el 9è país d’Europa amb més universitats en el rànquing THE, igual que Dinamarca.
 
A nivell estatal, Catalunya ocupa les tres primeres posicions del rànquing espanyol i té cinc universitats entre les deu millors.
 
Al món hi ha aproximadament 24.000 universitats, 83 a l’Estat espanyol. Els rànquings més prestigiosos en l’àmbit universitari valoren en major o menor mesura indicadors com ara la docència, la recerca, la internacionalització, la productivitat científica i la transferència tecnològica.
 
No només les universitats són valorades a nivell internacional. Barcelona és la sisena ciutat europea i la 19a del món per estudis universitaris. La capital catalana és la tercera destinació preferida pels estudiants dels Estats Units.
 
El sistema català de recerca també obté grans resultats en els rànquings internacionals. Així, l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) està considerat la primera institució del món en l’àmbit de la química, l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) lidera el rànquing en física i el Centre de Regulació Genòmica (CRG) ocupa la novena posició en biomedicina.
 
El Govern integra la seva representació a l’Alguer en la Delegació del Govern a Itàlia
 
El Govern ha aprovat aquest matí un acord que preveu que la direcció i supervisió de la gestió d’activitats de promoció i representació del Govern de la Generalitat a la ciutat de l’Alguer passi a correspondre al Departament de la Presidència, per mitjà de la Delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia.
 
Fins ara la representació del Govern a l’Alguer depenia de l’Institut Ramon Llull, que es feia càrrec d’un espai cedit per l’Ajuntament de l’Alguer. A partir d’ara serà el delegat del Govern a Itàlia, Luca Bellizzi, el responsable de la relació del Govern amb aquest territori, que té uns vincles històrics, lingüístics i culturals molt forts amb Catalunya.
 
Aquesta integració és un pas més en la millora de la coordinació del Govern pel que fa als seus afers exteriors. La Llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea té entre els seus objectius assolir una major coordinació i coherència entre totes les iniciatives i accions exteriors que duen a terme les diferents unitats de la Generalitat.
 
El 25 de desembre de 2014 es va crear la Delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia mitjançant el Decret 168/2014 i la seu va entrar en funcionament el 16 de juny de 2015. La Delegació té entre les seves funcions facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats de la República Italiana, així com amb els altres governs descentralitzats en l’àmbit de les competències de la Generalitat.

1  

Vídeos

Vídeo íntegre de la roda de premsa del Govern

3  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 245

Foto de la reunió del Govern. Autor: Rubén Moreno

Foto de la reunió del Govern. Autor: Rubén Moreno
JPG | 1045

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno
JPG | 815

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined