Agenda

12:30|. Departament d'Economia i Finances ( Rbla. Catalunya, 19-21) |Barcelona (El Barcelonès)

Reunió de la part catalana de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals

undefined
undefined
undefined
undefined