Agenda

09:30|Mascarell i Gordó signen convenis per al foment del català a la justícia.Palau de la Generalitat. Sala Tarongers (entrada pel c. Sant Honorat)|Barcelona (Barcelonès)

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el conseller de Justícia, Germà Gordó, signaran cinc convenis amb els col·legis professionals del món del dret per fomentar l’ús del català en el món jurídic. A l’acte de signatura hi participaran també el president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Miquel Samper; el degà de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé; el president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ignacio López; el degà del Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat Mercantil i de Béns Mobles de Catalunya, Anton Giner, i el president de l’Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, Vicenç Cardellach. Els mitjans gràfics podran enregistrar imatges de la signatura. En acabat, els consellers Mascarell i Gordó atendran els mitjans de comunicació.