Normativa

El Govern aprova el pla de racionalització normativa que comporta la derogació de 246 disposicions

query_builder   29 març 2011 14:09

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el pla de racionalització normativa que comporta la derogació de 246 disposicions

 • Se simplifica l’ordenament jurídic i s’acaba amb l’excessiva regulació actual per facilitar la recuperació econòmica del país
El Govern ha aprovat avui el pla de racionalització normativa que comporta la derogació íntegre de 246 disposicions amb l’objectiu de simplificar l’ordenament jurídic administratiu i facilitar així els tràmits a empreses i ciutadans. Després que en la reunió del passat 15 de febrer el Govern encarregués als departaments l’elaboració del document, el Consell Executiu d’avui ha aprovat el pla que deroga 153 decrets, 92 ordres i 1 resolució. Es tracta bàsicament de normatives que han quedat superades per altres o que comporten un excés de regulació.
 
El pla respon a cinc grans objectius.
 
 • Garantir la seguretat jurídica necessària en l’ordenament jurídic. Es tracta de simplificar i racionalitzar l’ordenament jurídic administratiu català, davant la proliferació normativa dels últims anys. Es deroguen per exemple diverses normes del catàleg d’espècies protegides de Catalunya, que quedarà comprès en una norma única de protecció dels animals o ordres del Departament d’Ensenyament que implicaven la duplicitat en el cas de la Formació Professional.
 • Disminució de les càrregues per al ciutadà i les empreses. Amb la finalitat d’afavorir l’activitat econòmica es deroguen algunes normes que comporten càrregues per als ciutadans i les empreses, per exemple en l’àmbit del comerç o la venda domiciliària (se suprimeix la documentació exhaustiva que s’exigia a empreses i venedors, més enllà dels requisits establerts per llei)
 • Aclariment de la normativa tècnica vigent. Es deroga la normativa de caràcter tècnic que amb el temps ha quedat superposada per altres regulacions, comportant la suma de requisits i un increment de costos per a l’activitat econòmica.
 • Certesa en les línies d’ajuts. Es deroguen diverses bases reguladores de línies d’ajuts o subvencions que actualment no són objecte de convocatòria perquè han estat substituïts o modificats per altres línies d’ajuts. S’incrementarà així la certesa dels ciutadans i les empreses sobre les activitats o les situacions en què poden sol·licitar algun tipus d’ajut, així com sobre els programes en vigor i els seus requisits.
 • Supressió d’òrgans administratius. Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i guanyar en eficàcia i eficiència, es deroguen normes d’organització de l’Administració de la Generalitat fruit de la seva reestructuració interna. S’eliminen així òrgans i comissions la pervivència dels quals suposava l’acumulació de requisits, com la Comissió assessora de mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social a Catalunya o la Comissió de Coordinació Corporativa, entre d’altres.
 
En aquests moments les disposicions que es deroguen, per departaments, són les següents:
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • Decrets: 3
 • Ordres. 34
 
Departament de Benestar Social i Família
 • Decrets: 3
 • Ordres: 3
 
Departament de Cultura
 • Decrets: 26
 
Departament d’Economia i Coneixement
 • Decrets: 4
 • Ordres: 2
 
Departament d’Empresa i Ocupació
 • Decrets: 30 íntegres i un article d’altres 2 decrets
 • Ordres: 13
 • Resolucions: 1
 
Departament d’Ensenyament
 • Decrets: 51
 • Ordres: 17
 
Departament de Governació i Relacions Institucionals
 • Decrets: 3

Departament d’Interior
 • Decrets: 3
 
Departament de Justícia
 • Decrets: 4
 
Departament de Presidència
 • Decrets: 7 íntegres i un article d’altres 2 decrets

Departament de Salut
 • Decrets: 1 íntegre i un capítol d’un decret
 • Ordres: 14 íntegres i un article de 4 ordres

Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Decrets: 18 íntegres i un article i un annex d’un  altre decret
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined