interins

El Govern estableix les mesures sobre nomenaments i contractacions de personal temporal per a aquest 2011

query_builder   2 agost 2011 14:46

event_note Nota de premsa

El Govern estableix les mesures sobre nomenaments i contractacions de personal temporal per a aquest 2011

 
  • Atenent als principis d’austeritat i contenció previstos als pressupostos de la Generalitat, tindran caràcter excepcional i només es faran per atendre necessitats urgents i inajornables
 
El Govern ha aprovat avui, amb caràcter d’aplicació immediat, els criteris per a la contractació i el nomenament de personal temporal per tal de gestionar els recursos humans de la Generalitat sota els principis d’austeritat, eficiència i contenció, continguts en la Llei de pressupostos. Les contractacions de personal interí i laboral temporal tindran caràcter excepcional i només es faran per atendre necessitats urgents i inajornables dels serveis públics essencials, tal com recull la pròpia Llei de pressupostos.
 
Tenint en compte, com a principi fonamental, que les necessitats de personal que es generin s’han d’atendre prioritàriament amb personal funcionari, estatutari i laboral existent, amb l’Acord de Govern aprovat avui l’Executiu ha volgut establir les condicions en la contractació i el nomenament de personal temporal amb caràcter excepcional. Així, autoritza la cobertura del 50% de les vacants generades per jubilacions i altres extincions definitives de contractes en els col·lectius següents:
 
  • Personal docent no universitari i serveis que realitzen tasques d’atenció directa a l’alumnat i/o suport essencial a l’activitat docent
  • Personal de l’Institut Català de la Salut
  • Personal al servei de l’Administració de Justícia, de centres penitenciaris i de justícia juvenil
  • Personal assistencial de la xarxa d’equipaments de serveis socials i cívics
  • Personal adscrit a les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya
  • Personal adscrit a la sala de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, a Centre d’Informació Viària de Catalunya i al Servei de Gestió del trànsit.
 
Així mateix, l’acord autoritza la cobertura de substitucions i de reforços per executar programes de caràcter temporal, amb la limitació dels crèdits pressupostaris consignats a aquests efectes.
 
 
Entitats del sector públic
 
En el cas de les entitats del sector públic, el Decret estableix que no es tramitaran expedients d’ampliació de plantilla ni reestructuracions de qualsevol naturalesa que comportin un increment global de la despesa de personal, llevat que derivin d’un finançament extern a la Generalitat. A més, únicament s’autoritza la cobertura del 10% de les vacants que es generin com a conseqüència de jubilacions, defuncions o qualsevol altra forma d’extinció definitiva de la relació laboral.
 
L’acord estarà vigent durant l’exercici pressupostari de 2011 i pretén conjugar la racionalitat i contenció pressupostària necessàries amb la gestió de les necessitats urgents i inajornables, especialment dels serveis públics essencials.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined