Mediació hipoteques

El Govern impulsarà processos de mediació previs per evitar execucions hipotecàries

query_builder   18 octubre 2011 14:38

event_note Nota de premsa

El Govern impulsarà processos de mediació previs per evitar execucions hipotecàries

  • L’Executiu ha aprovat els criteris que regiran els convenis que signarà amb les entitats financeres que operen a Catalunya per garantir el dret a l’habitatge
 
  • La voluntat és adoptar mesures de protecció a les famílies, com ajornar els terminis del préstec i els períodes de carència, la dació en pagament o l’ús de l’habitatge amb opció de compra
El Govern de la Generalitat ha aprovat els criteris mínims que regiran els convenis signats entre els departaments d’Economia i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat i les entitats de crèdit per tal de garantir el dret dels ciutadans a l’habitatge i protegir les famílies afectades. Concretament, el Govern impulsarà un procediment de mediació previ a l’inici d’expedients judicials d’execució hipotecària per tal d’evitar que, en cas d’impagament dels préstecs per dificultats econòmiques dels deutors, es produeixin desnonaments amb risc d’exclusió social. La mediació prèvia s’aplicarà exclusivament en el cas d’habitatges habituals situats a Catalunya.
 
Els criteris mínims fixats pel Govern en relació amb les mesures de protecció a les famílies es concreten, principalment, en l’ajornament dels terminis del préstec hipotecari i dels períodes de carència, la dació en pagament o l’ús de l’habitatge amb opció de compra. També s’inclouen previsions respecte dels interessos de demora dels préstecs i crèdits hipotecaris, per tal que no siguin superiors a 2,5 vegades l’interès legal del diner.
 
L’objectiu del Govern és fixar un marc comú de les entitats que operen a Catalunya per tal d’assolir tots o alguns d’aquests criteris.
 
La mesura s’emmarca en el conjunt d’accions que el Govern de la Generalitat està adoptant per intentar pal·liar, en la mesura del possible, l’augment de les execucions hipotecàries i els desnonaments dels titulars dels habitatges. En aquest sentit, el Govern va aprovar fa dues setmanes la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de modificació del Codi de Consum de Catalunya, que pretén ajudar els consumidors a fer una elecció racional i responsable en la contractació de crèdits o préstecs.