Estatut

El Govern engega accions legals perquè l'Estat pagui els 759 milions d'euros de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut que deu a Catalunya

query_builder   13 desembre 2011 15:20

event_note Nota de premsa

El Govern engega accions legals perquè l'Estat pagui els 759 milions d'euros de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut que deu a Catalunya

 
  • La Comissió Mixta Bilateral Generalitat-Estat va acordar el 19 de juliol fer efectiu aquest 2011 el pagament a la Generalitat de la Disposició, que figura en la llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a aquest exercici
 
  • La presentació del requeriment és el pas previ a la interposició d’un recurs contenciós administratiu
 
 
El Govern ha autoritzat el conseller d’Economia i Coneixement a formular un requeriment davant del Ministeri d’Economia i Hisenda, previ a un recurs contenciós administratiu, per no haver fet efectiva la transferència corresponent a la liquidació de l’exercici 2008 de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (DA3). En la reunió de la Comissió Mixta Bilateral Generalitat-Estat del 19 de juliol passat, les dues parts van fixar formalment en 759 milions d’euros l’import a percebre per part de la Generalitat. Aquesta quantitat està consignada als Pressupostos Generals de l’Estat (partida 32.01.755) per al 2011 i, per tant, també inclosa en els comptes públics de la Generalitat per a aquest mateix exercici.
 
Davant l’incompliment d’aquest acord de la Comissió Bilateral, i després que la vicepresidenta econòmica del Govern i titular del Ministeri d’Economia i Hisenda en funcions, Elena Salgado, hagi manifestat públicament que la transferència no es farà efectiva aquest exercici, el Govern de la Generalitat ha decidit formular aquest requeriment previ davant del Govern espanyol. Si en el termini d’un mes l’Administració catalana no ha rebut la quantitat acordada, la Generalitat interposarà un recurs contenciós administratiu per defensar els seus drets, sens perjudici d’altres accions jurisdiccionals. 
 
La Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que la inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures s’haurà d’equiparar a la participació relativa del producte interior brut (PIB) de Catalunya amb relació al PIB de l’Estat per un període de set anys. El primer any d’aplicació d’aquest acord era el 2007.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined