El Govern destina enguany prop de 57 milions d'euros a la solidaritat i la cooperació internacional

El Govern aprova avui el Pla anual de Cooperació al Desenvolupament 2006

query_builder   28 febrer 2006 12:49

event_note Nota de premsa

El Govern destina enguany prop de 57 milions d'euros a la solidaritat i la cooperació internacional

El Govern aprova avui el Pla anual de Cooperació al Desenvolupament 2006

El Pla suposa la consolidació de les grans línies de treball iniciades en els anys anteriors i, al mateix temps, apunta algunes de les orientacions que marcaran el futur a mitjà termini. El pressupost d'enguany, que suposa el 0,36% dels tributs propis de la Generalitat, s'ha incrementat un 38% respecte a l'any 2005.

Aquest Pla compta per al 2006 amb un pressupost global de 56.922.000€,  44.015.900€ dels quals els gestiona l'ACCD, amb un increment que gairebé duplica el pressupost de l'any anterior, i 12.906.100€ distribuïts  entre els diferents departaments i organismes autònoms.

Els recursos destinats a desenvolupament, en relació amb les tres grans àrees d'intervenció, es distribueixen en base als percentatges següents: un 77% a desenvolupament, un 9% a ajut humanitari general i d'emergència i un 14% a educació i capacitats.

En quant als sectors sobre els quals s'incidirà són l'atenció primària de salut, les malalties infeccioses i la salut reproductiva; l'educació bàsica i l'alfabetització; l'habitatge; la gestió integral del cicle de l'aigua; l'activitat productiva i comercial; els programes ocupacionals i de drets laborals; el desenvolupament local; la governabilitat democràtica; la millora de les capacitats per construir la pau i prevenir els conflictes violents i, finalment, la reducció de les desigualtats reals entre dones i homes. A més, s'impulsaran intervencions en els àmbits de la sobirania alimentària, el desenvolupament sostenible, el medi ambient i les energies renovables, l'educació superior i la cooperació cultural.

En tots els àmbits, seran prioritàries les intervencions que contribueixin a assolir els Objectius del Mil·lenni, compromisos internacionals que el Govern de Catalunya té la voluntat de seguir i de prendre com a propis. 

Pel que fa a la distribució territorial, el recursos corresponents a Cooperació al Desenvolupament es destinaran a diferents àrees geogràfiques:

25% a Amèrica Central i el Carib
25% a Amèrica del Sud
20% a la Mediterrània
25% a l'Àfrica subsahariana
5% a diferents zones

D'altra banda, la Generalitat millorarà la seva capacitat de resposta davant de les crisis humanitàries mitjançant, entre altres, el desplegament de recursos materials i logístics propis, els convenis i les convocatòries de l'ACCD i la participació en el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència (CCAHE). 

Per tal de garantir la qualitat de la cooperació al desenvolupament, el 2006, s'enviarà sobre el terreny personal de l'ACCD mitjançant dues modalitats: l'obertura d'oficines de l'ACCD per a Centreamèrica (amb seu a Nicaragua), la regió andina (amb seu a Equador) i el Magrib (amb seu al nord del Marroc), i l'enviament de col·laboradors a les oficines tècniques de cooperació de l'AECI a Moçambic i Palestina. 

Entre els trets diferencials d'aquest Pla cal destacar la voluntat del Govern de multiplicar els esforços en favor de l'equitat entre dones i homes i l'estrena de l'administració de la Generalitat com a gestora directa de projectes, entre els que cal destacar els programes de cooperació directa amb Moçambic, Bolívia i el Sàhara Occidental i d'altres en preparació com el de la Mediterrània.

El Pla anual d'enguany tanca el primer cicle de planificació de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, iniciat el 2003 amb l'aprovació del primer Pla Director de Cooperació al Desenvolupament per al període 2003-2006, que estableix les previsions de recursos i les prioritats geogràfiques i sectorials que s'hauran de respectar i concretar en els plans anuals de cooperació al desenvolupament.

Els plans anuals de cooperació al desenvolupament són l'instrument de l'activitat de l'Administració de la Generalitat en aquest àmbit i han de desenvolupar els objectius, les prioritats i els recursos establerts pel Pla director.

undefined
undefined
undefined
undefined