Altres acords del Govern

Altres acords del Govern

query_builder   21 febrer 2012 15:14

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
El Govern coopera amb el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF)
 
El Govern de la Generalitat col·laborarà amb el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF). El Consell Executiu ha donat llum verd a un acord de finançament a través del qual l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) contribuirà al fons temàtic d’UNICEF “Educació bàsica i igualtat de gènere” que desenvolupa al Marroc.
 
En concret, l’ACCD aportarà 225.000 euros per al projecte “Per una educació equitativa i de qualitat en favor dels infants i dels joves desafavorits”, que té com a objectiu reduir les dificultats d’accés i continuïtat a l’escola de la població vulnerable, millorar la qualitat de l’educació i reforçar el sistema de seguiment i avaluació als centres, entre d’altres.
 
L’acord s’inscriu en el Memoràndum d’Entesa que l’ACCD i l’UNICEF van subscriure el 6 de maig de 2010 i que establia les condicions en què l’Agència realitzaria les seves contribucions als fons temàtics d’UNICEF. D’acord amb aquest Memoràndum, l’ACCD ja va firmar, en la mateixa data, un primer acord de finançament per contribuir als projectes “Educació bàsica i igualtat de gènere i “Protecció de la Infància”.
 
El Govern de la Generalitat té la voluntat d’establir relacions amb aquells organismes i agències de l’Organització de les Nacions Unides especialment rellevants en els àmbits de la cooperació al desenvolupament, l’acció humanitària i la construcció de la pau. De fet, el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2011-2014 del Govern de Catalunya estableix el dret a l’educació com a objectiu estratègic.
 
 
Aprovada la desafectació del terme municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-Aran
 
El Govern ha estat informat de la proposició de llei per separar el terme municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-Aran. Aquesta Reserva Nacional es troba situada al Pirineu català occidental i afecta quatre comarques (el Pallars Sobirà, la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell), d’un total de deu municipis.
 
Mitjançant el Decret 150/1999, d’1 de juny, 365/2000, de 7 de novembre, i el Decret 368/2001, de 18 de novembre, es van transferir al Conselh Generau d’Aran diversos serveis i funcions, entre ells els relatius al funcionament de la gestió de la fauna cinegètica en l’àmbit territorial de la Vall d’Aran.
 
Amb la signatura dels corresponents convenis de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i el Conselh Generau d’Aran, es van establir els mecanismes de coordinació i de funcionament de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-Aran com a una sola unitat o figura cinegètica declarada per la Llei 37/1966, però gestionada de forma diferenciada i individualitzada, tant des del punt de vista tècnic (elaboració de censos i inventaris, elaboració i execució del pla anual de caça, execució de millores i seguiment de la fauna cinegètica) com econòmic (admissió de sol·licituds de permisos de caça, cobrament de permisos, establiment de taxes i repartiment dels ingressos dels permisos de caça).
 
D’aquesta forma, des del 2001, el Conselh Generau d’Aran gestiona la part aranesa de la Reserva Nacional i el DAAM la part no aranesa i entre les dues administracions es coordinen les actuacions de vigilància, controls específics i tasques extraordinàries que afectin a les poblacions animals i al correcte funcionament de la Reserva Nacional de Caça com a figura cinegètica única.
 
Quan entri en vigor la proposició de llei comportarà la segregació de l’actual Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-Aran, declarada per la Llei estatal 37/1966, del terme municipal de Naut Aran, a la comarca de la Vall d’Aran.
undefined
undefined
undefined
undefined