El Govern aprova el PUOSC 2012 amb una inversió de més de 157 milions d'euros per als municipis

query_builder   21 febrer 2012 15:19

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el PUOSC 2012 amb una inversió de més de 157 milions d'euros per als municipis

  • El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya és l’instrument més eficaç de suport als municipis petits i mitjans
 
  • La dotació permetrà als ens locals finançar 1.193 actuacions
 
El Govern ha aprovat el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent a l’any 2012, que suposarà una inversió de 157.835.519 euros per als municipis. El PUOSC és el programa de cooperació local del Govern amb una dotació econòmica més gran, cosa que el converteix en el principal instrument de suport al món local. Aquest pla incideix directament en la qualitat de vida de la ciutadania, amb el finançament d’actuacions per cobrir les necessitats dels habitants dels municipis.
 
Els 157 milions d’euros que invertirà el Govern en el marc del PUOSC 2012 permetran finançar un total de 1.193 actuacions, que tenen un pressupost global de 439,87 milions d’euros. La majoria d’obres són d’urbanització, pavimentació, conservació de la via pública, abastament d’aigua i equipaments culturals, esportius o docents. Del total d’inversió, el Departament de Governació i Relacions Institucionals aportarà 130 milions d’euros, a través dels diversos programes que gestiona. La resta d’inversió es realitzarà mitjançant les aportacions dels programes específics de les diputacions de Lleida i Girona, així com del programa específic de biblioteques, finançat i gestionat pel Departament de Cultura.
 
Concretament, se subvencionen 380 projectes de pavimentació, urbanització i conservació de les vies públiques, amb un ajut que supera els 41,9 milions d’euros. Segueixen les obres d’instal·lacions culturals, amb 147 actuacions i més de 27,7 milions d’euros; les obres d’abastament d’aigua, amb 95 actuacions i més de 13,6 milions d’euros; les actuacions d’accés a nuclis, amb 75 actuacions i un total de 7,2 milions d’euros, i les instal·lacions esportives, amb 59 actuacions i més de 9,3 milions d’euros.
 
 
DISTRIBUCIÓ DE SUBVENCIONS I PROJECTES
Tipus
Nombre projectes
Subvenció (en milions)
Pavimentació, urbanització i conservació de vies públiques
 
380
 
41,9
Instal·lacions culturals
 
147
27,7
Abastament d’aigua
 
95
13,6
Accés a nuclis
 
75
7,2
Instal·lacions esportives
59
9,3
 
Distribució de les inversions per programes
 
El PUOSC s’estructura en sis grans àmbits: el Programa General (PG); el Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat (MN); el Programa específic de dinamització i equilibri territorial (ET); els programes específics de les diputacions de Girona (DG) i Lleida (DL); i el Programa de Biblioteques (BL). Una mateixa actuació pot estar atribuïda a diferents programes.
 
El Programa General està dotat amb 91.566.186 euros, el 58% de la subvenció total, i finançarà fins a 753 actuacions. En el cas del programa de municipis petits, s’invertiran 15.664.514 milions en 334 actuacions, mentre que el programa d’Equilibri Territorial finançarà 356 actuacions amb una aportació de 36.394.142 euros.
 
Pel que fa als programes específics de les diputacions: la Diputació de Lleida aportarà 5.318.261 euros per realitzar 137 actuacions, i la Diputació de Girona, 2.990.470 euros per a 30 actuacions. D’altra banda, a través del Programa específic de Biblioteques del Departament de Cultura es realitzaran 16 actuacions amb una inversió total de 5.901.944 euros.
 
 
Equilibri territorial
 
Per demarcacions, Barcelona concentrarà el 22,56% de la inversió total del Govern a través del PUOSC i un total de 154 actuacions; Girona el 20,37%, amb 211 actuacions; Lleida, el 14,10% amb 231 actuacions; la Catalunya Central, el 15,04% amb 180 actuacions; el Camp de Tarragona, el 12,25% amb 152 actuacions; l’Alt Pirineu i Aran, el 9,40% amb 207 actuacions, i les Terres de l’Ebre, el 6,28% amb 58 actuacions.
 
Una vegada més, les poblacions petites de menys de 1.000 habitants són les que rebran més inversió a través del PUOSC. En concret, s’invertiran 43,7 milions d’euros per finançar 497 actuacions, gairebé la meitat de les actuacions previstes a tot Catalunya.
 
 
Ampliació del termini d’adjudicació del PUOSC
 
El Govern també ha aprovat avui ampliar el termini establert en les bases d’execució del PUOSC, per a les actuacions incloses en les anualitats 2011 i 2012. D’aquesta manera, en el cas de l’anualitat 2011 es podran adjudicar les obres, serveis o subministraments fins al 28 de juny de 2013. Pel que a la l’anualitat 2012, el termini d’adjudicació es perllongarà fins al 31 de desembre del 2013.
undefined
undefined
undefined
undefined