Pla Salut 2011-2015

El Govern aprova el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015

query_builder   21 febrer 2012 15:20

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015

  • El CatSalut executarà el Pla a través de la xarxa sanitària pública
 
  • Les malalties cròniques i la promoció d’hàbits de vida saludables, principals àrees d’actuació
 
  • L’atenció primària i l’especialitzada es coordinaran més per reduir els temps d’espera per a proves i visites a l’especialista
 
  • L’objectiu del pla és transformar el sistema sanitari públic per millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen als ciutadans i fer-lo més sostenible
 
El Govern ha aprovat avui el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, un document estratègic que articula la reforma del sistema sanitari català sobre 3 eixos d’acció per tal de donar resposta a les noves necessitats socials: l’abordatge de les malalties més comunes, l’atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa. El Pla de Salut és d’aplicació immediata i està orientat a l’acció, ja que no només defineix què cal fer, sinó també com fer-ho tenint present la realitat de les diferents àrees de Catalunya.
 
Noves necessitats socials. L’envelliment de la població i els hàbits de vida poc saludables estan en l’origen de les malalties més comunes i que tenen més impacte en la vida de les persones, com per exemple la diabetis, el càncer, la insuficiència cardíaca i respiratòria, i la resta de malalties cròniques. Amb l’objectiu que els ciutadans “puguin viure més i amb millor qualitat de vida”, tal com recull el Pla de Salut 2011-2015, el document s’orienta a millorar l’abordatge d’aquestes patologies, tant des del punt de vista de la prevenció com de l’atenció, un cop el malalt ja està diagnosticat.
 
Per fer-ho, cal canviar la manera com s’organitzen aquests serveis. És per això que, a diferència dels anteriors, el Pla de Salut 2011-2015 incorpora un seguit de projectes orientats a millorar la coordinació entre els diferents centres i serveis sanitaris a fi de resoldre els problemes dels pacients de forma més ràpida i eficaç, i reduir els desplaçaments entre especialistes i entre centres d’assistència primària i hospitals. Tot plegat reforçant la capacitat de decidir dels professionals, mèdics i d’infermeria.
 
Obert a la participació. El document marc del Pla de Salut es va presentar públicament el mes de novembre passat en unes jornades on van participar més de 230 professionals. Des de llavors, s’han definit els plans territorials, que fixen actuacions concretes per a cadascuna de les set regions sanitàries catalanes d’acord amb les seves necessitats específiques i, també, incorpora les esmenes i aportacions realitzades per diferents professionals del sector sanitari català. Hi han participat, en total, 1.200 professionals. El pla continua sent, però, un document obert a l’avaluació anual i a la definició dels objectius i actuacions en funció d’aquestes dades.
 
Malalties cròniques: atenció més pròxima, més individualitzada i amb millors resultats. El pla defineix deu malalties prioritàries que cal tractar de forma integrada. L’objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquests malalts i la seva autonomia, per tal que el seu seguiment sigui més efectiu i, per tant, es redueixin els episodis de crisi que comporten l’empitjorament del seu estat general de salut.
 
La diabetis, la insuficiència cardíaca i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) es tractaran de forma integrada en el 80% del territori el 2012.
 
Des dels centres d’atenció primària es començarà a prescriure activitat física, com a tractament específic, en el cas de persones sedentàries d’alt risc (100.000 pacients en la fase pilot).
 
Serveis sanitaris: menys esperes i més a prop. L’objectiu és reduir els temps d’espera, ja sigui per visitar l’especialista, per fer-se proves diagnòstiques o per operar-se, sempre reforçant el criteri clínic. Es prioritzen, especialment, els diagnòstics ràpids de càncer i els terminis per a l’inici del tractament en aquesta patologia.
 
Al llarg del 2012 la plataforma Sanitat Respon-061 reforça i amplia els seus serveis per poder resoldre un major tipus de demandes d’atenció, sobretot pel que fa a les urgències menys greus i als malalts crònics.
 
Apoderament del pacient: més informació, més capacitat de decidir, més col·laboració i més satisfacció. Les actuacions en aquest àmbit són de dos tipus. D’una banda, potenciar la capacitat dels malalts –i dels seus familiars– per conviure amb la seva malaltia, tot preservant la qualitat de vida i l’autonomia fins on sigui possible. De l’altra, aprofundir en els sistemes d’avaluació de què ja disposa el CatSalut per adaptar al màxim possible els serveis sanitaris a les demandes dels usuaris.
 
Es promou la participació dels malalts en les polítiques del Departament de Salut a través de la creació del Consell de Pacients el primer trimestre del 2012 i s’implanten targetes sanitàries adaptades a necessitats de col·lectius específics (Braille, Cuida’m).
 
S’amplia el programa “pacient expert”, de formació i autocapacitació de malalts, sobretot en l’àmbit de les malalties cròniques.
undefined
undefined
undefined
undefined