El Govern aprova un nou reglament que simplifica el funcionament del Consell de Seguretat de Catalunya

El Govern aprova un nou reglament que simplifica el funcionament del Consell de Seguretat de Catalunya

query_builder   13 març 2012 16:12

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un nou reglament que simplifica el funcionament del Consell de Seguretat de Catalunya

  • Adapta les funcions de l’òrgan: conèixer, analitzar, estudiar i avaluar la situació de seguretat del país
 
  • Amplia el nombre de membres permanents per donar estabilitat a la presència dels actors públics i privats més rellevants en aquest àmbit

El Govern ha aprovat avui un nou reglament amb l’objectiu d’ajustar les funcions del Consell de Seguretat de Catalunya i simplificar la configuració de la seva composició i el seu règim d’organització i funcionament. El Consell és l’òrgan consultiu i de participació superior de Catalunya en matèria de seguretat.
 
El reglament estableix que les funcions del Consell de Seguretat de Catalunya són conèixer, analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat al país, a partir de les dades i estudis aportats pel Departament d’Interior i promoure i proposar mesures de millora, a través d’informes, comissions d’estudi o grups de treball, que es presentaran davant dels organismes i administracions públiques competents.
 
En relació amb la composició, amplia el nombre de membres permanents de l’organisme respecte a la normativa vigent, i dóna així estabilitat a la presència dels actors públics i privats més rellevants en matèria de seguretat. S’afegeixen com a vocals permanents al Consell responsables polítics i autoritats dels serveis de seguretat pública d’administracions locals, del Govern i de l’Estat (Judicatura i Fiscalia), així com membres d’entitats i òrgans de participació ciutadana. D’aquesta manera, s’amplia la diversitat de perspectives que necessàriament han de ser presents en un espai de consulta i participació d’aquesta naturalesa. A més, per tal d’incorporar les opinions i reflexions que exigeixi l’evolució sociopolítica, cultural i econòmica del país, es preveu la possibilitat de convidar al Consell representants de la societat civil organitzada, institucions i administracions públiques o centres de recerca.
 
Finalment, amb l’objectiu de simplificar i facilitar la seva tasca, el reglament preveu un règim d’organització i funcionament senzill que atribueix al Consell diverses potestats d’autoorganització que li permeten actuar amb flexibilitat, si les circumstàncies ho requereixen. En aquest sentit, es pot dotar a si mateix de normes de funcionament intern. També pot acordar la constitució de comissions d’estudi i de grups de treball, temporals o permanents, en funció de les matèries a tractar, els resultats de les quals s’han d’elevar al Consell. A més, sota determinades condicions, la presidència del Consell pot crear grups de treball amb caràcter d’urgència.