Salut ha mantingut la qualitat i l'equitat dels serveis sanitaris durant l'any 2011

Aquests resultats s'han aconseguit garantint la cobertura universal, el manteniment de les prestacions i la millora de l'eficiència.

query_builder   21 març 2012 20:14

event_note Nota de premsa

Salut ha mantingut la qualitat i l'equitat dels serveis sanitaris durant l'any 2011

Aquests resultats s'han aconseguit garantint la cobertura universal, el manteniment de les prestacions i la millora de l'eficiència.

El conseller de Salut ha ofert, avui dimecres 21 de març, una roda de premsa per presentar el balanç de l’activitat sanitària pública a Catalunya durant el 2011.
 
El Govern de la Generalitat va aprovar, l’abril de 2011, un acord que garantia al 100% l’atenció urgent, l’atenció primària i la de malalties greus, i implantava un seguit de mesures per garantir la qualitat del sistema sanitari públic.
 
L’objectiu d’ajustament era de 896 milions d’euros i aquest objectiu s’ha assolit en un 96,4%, garantint la cobertura universal, el manteniment de les prestacions, la millora de l’eficiència i el manteniment de la qualitat i l’equitat del sistema sanitari públic.
 
Dades d’activitat del 2011
 
Atenció primària.
Durant l’any 2011, la baixada d’activitat segueix la tendència a la baixa fruit de les millores en l’organització de l’atenció primària (potenciació de l’atenció telefònica, recepta electrònica, etc.). Això ha suposat una disminució del 5% del nombre de visites ateses pels equips d’atenció primària en relació amb el 2010.
 
El 54% de les visites les va atendre un metge o metgessa d’atenció primària, mentre que un 33% de les visites van ser ateses per un infermer o infermera. Entre els motius de consulta més freqüents entre els majors de 14 anys destaca la hipertensió arterial essencial i la diabetis mellitus. Pel que fa als menors de 14 anys, el 34% de les visites corresponen a les avaluacions mèdiques, seguides de la bronquitis aguda i les infeccions víriques.
 
Atenció continuada i urgències.
Es millora l’atenció als ciutadans gràcies a un nou model d’atenció a les urgències de baixa complexitat. Així, l’any 2011 el nombre de visites a l’atenció continuada s’ha incrementat en un 3,6% respecte al 2010, i el nombre de visites domiciliàries dels dispositius d’urgències de primària en un 6%.
 
Pel que fa a l’accessibilitat dels trasllats amb ambulància es mantenen les xifres respecte a l’any 2010. Més del 30% dels trasllats urgents es realitzen abans dels 10 minuts, i més del 80% abans dels 20 minuts. El nombre d’urgències ateses als serveis hospitalaris i la taxa de visites a urgències continua la tendència a la disminució. Això és degut a la potenciació de l’atenció telefònica i a l’increment de visites en els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP). L’any 2011, els hospitals públics catalans han atès un total de 3.299.640 urgències. L’índex de satisfacció amb l’atenció urgent hospitalària s’ha incrementat de 7,3 a 7,6 punts.
 
L’atenció a les emergències a través de l’activació de codis específics (codi infart, codi ictus i codi politraumàtics) fa millorar el tractament i la supervivència de les persones afectades. La mortalitat per infart agut de miocardi ha disminuït des de la implantació del codi infart i ha passat del 7,4% de l’any 2006 al 3,3% del 2011.
 
Pel que fa al codi ictus, l’any 2011 s’han mantingut els tractaments tant endovenosos com endovasculars, així com els rescats que requereixen tècniques més específiques. En total, s’han realitzat 1.068 reperfusions en pacients amb ictus isquèmics.
 
Atenció especialitzada.
Segons les dades del 2011, s’ha incrementat la cirurgia major ambulatòria amb procediments menys invasius que faciliten la recuperació més ràpida i fàcil, disminuint la utilització de llits hospitalaris.
 
L’estada mitjana hospitalària ha disminuït per a tots els motius d’ingrés excepte en les malalties del sistema nerviós, amb un augment no significatiu. L’activitat en els serveis d’hospital de dia i consultes externes hospitalàries s’ha mantingut igual que l’any anterior. La taxa d’hospitalització continua amb una tendència lleugera a la disminució
 
L’activitat quirúrgica complexa, la cirurgia oncològica i també la cirurgia urgent han augmentat lleugerament respecte a l’any anterior. En el darrer any s’ha incrementat el nombre total de pacients inclosos en el circuit de diagnòstic ràpid (CDR) i més del 60% dels pacients amb càncer han iniciat el tractament abans de 30 dies des de l’entrada en el CDR.
 
Catalunya lidera el nombre de trasplantaments. El trasplantament renal augmenta un 25,3% i se situa en la xifra històrica de 579 trasplantaments. Els trasplantaments hepàtics i cardíacs augmenten un 18,35% i un 25,58%, respectivament. Les llistes d’espera per a trasplantaments disminueixen el 6,7% a finals de l’any 2011.
 
L’increment de pacients en llista d’espera per a les intervencions quirúrgiques programades ha suposat un increment en el temps d’espera de 14,6 dies de mitjana. Al desembre del 2011 hi havia 80.540 pacients que estaven en llista d’espera, això suposa un increment respecte al desembre del 2010 en què hi havia un total de 56.670 pacients.
 
L’augment atribuïble a les mesures d’ajustament de l’activitat durant el 2011 és d’un 28,5%, ja que del 2009 al 2010 va haver-hi un increment de les persones en llista d’espera d’un 12%. L’augment del nombre de pacients en llista d’espera és conseqüència de la disminució de l’activitat quirúrgica programada contractada als hospitals.
La cirurgia oncològica es manté dintre del terminis considerats internacionalment com a estàndards de qualitat (45 dies). Pel que fa a la cirurgia cardíaca el temps mitjà d’espera a Catalunya és de 2,1 mesos, sensiblement inferior al temps d’espera que fixa el Ministeri de Sanitat.
 
El Departament de Salut està acabant de definir el nou model de gestió de les llistes d'espera per a les intervencions quirúrgiques. Alguns dels principis en què es basa el nou model són: un increment de la participació en l’àmbit clínic, la proactivitat per part del Servei Català de la Salut, la priorització de pacients i la millora de l’equitat en l’accés.
Durant el 2011 s’han constituït les comissions territorials, s’ha procedit a la inclusió en el contracte del període de referència de la cirurgia oncològica, s’ha realitzat l’estudi de priorització de pacients i l’anàlisi de la variabilitat territorial.
Atenció sociosanitària
Les dades de l’àmbit sociosanitari ens mostren una disminució en l’activitat d’internament i un augment de l’activitat ambulatòria. Les estades en centres sociosanitaris han disminuït en un 5,17%; les sessions d’hospital de dia, en un 1,06%, i el nombre d’altes del Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC) en un 59,75%, com a conseqüència en el retard de l’arribada dels casos de grip d’aquest hivern. Pel que fa a l’activitat ambulatòria, les primeres visites han augmentat en un 2,71% i les visites successives en un 4,17%.
Atenció a la salut mental
Al llarg del 2011 s’ha millorat la resolució dels problemes de salut mental a l’atenció primària gràcies als equips especialitzats de suport en aquest àmbit, que enguany ja estan presents en el 50% dels CAP de Catalunya. Als centres que compten amb aquest servei s’ha disminuït en un 12% la derivació de primeres visites a l’atenció especialitzada, mentre que als territoris que no compten amb aquest suport a l’atenció primària s’ha produït un increment d’un 7% de derivació a l’atenció especialitzada.
 
A banda d’això, s’ha millorat l’atenció a la població adulta amb trastorn mental greu, amb la disminució d’un 10% dels ingressos hospitalaris.
 
Despesa farmacèutica
El medicaments genèrics han anat guanyant quota de mercat progressivament i s’han situat el desembre de 2011 en el 43,3% (increment del 22% respecte al desembre de2010). Per a tot el 2011, la quota ha estat del 38,9%, un 19% més que el 2010.
 
Al desembre de 2011, un 73,6% de les receptes han estat electròniques, un augment respecte al desembre de 2010 del 29%.
 
El 2011, 125.847 persones han accedit a un medicament d’ús hospitalari i dispensació ambulatòria, la qual cosa representa un augment de l’1,8% respecte al 2010.
 
Els hipolipemiants, hipotensors i antiulcerosos són els grups terapèutics on la reducció de la despesa ha estat més gran.
 
Satisfacció dels usuaris
 
L’any 2011 es mantenen estables els índexs de satisfacció global i de fidelitat amb els serveis avaluats.
 
En l’últim Baròmetre Sanitari de Catalunya, realitzat pel Servei Català de la Salut amb la col·laboració del Centre d’Estudis d’Opinió entre el 12 i el 19 de desembre del 2011, l’atenció sanitària es valora amb una nota de 6,83 sobre 10. Entre els serveis sanitaris, els més valorats són l’atenció hospitalària (amb un 7,12 sobre 10), seguit de l’atenció primària (7,04), les consultes externes (6,73) i urgències (5,89).
 
Pel que fa a la valoració dels aspectes de l’assistència sanitària, el que millor es valora és el tracte rebut per part dels professionals, que es valora amb un 8,09 sobre 10; el segon és la proximitat del centre, que es puntua amb un 7,96. L’aspecte que obté la nota més baixa, tot i que aprova, és el temps que es triga a fer proves diagnòstiques, que obté un 5,96.

1  

Fitxers adjunts

Presentació Balanç activitat 2011

Presentació Balanç activitat 2011
PDF | 1455