COMERÇ

En relació al decret Llei d'Impuls de l'Activitat Econòmica aprovat avui pel Consell de Ministres, el Departament d'Empresa i Ocupació informa que:

query_builder   25 maig 2012 16:30

event_note Nota de premsa

COMERÇ

En relació al decret Llei d'Impuls de l'Activitat Econòmica aprovat avui pel Consell de Ministres, el Departament d'Empresa i Ocupació informa que:

 
-       El decret Llei  estatal aprovat avui pel Consell de Ministres no afecta la regulació catalana en matèria d’ordenació dels equipaments comercials, que ja contempla nivells de simplificació administrativa superiors.
 
-       La simplificació administrativa a Catalunya s’ha vist reforçada mitjançant l’aprovació del conjunt de les Lleis Omnibus, amb l’objectiu de facilitar l’accés i desenvolupament de l’activitat empresarial.
 
-       D’acord amb el què preveu la legislació catalana vigent en matèria d’equipaments comercials, els establiments comercials de menys de 2.500 metres quadrats només requereixen de comunicació prèvia.
 
-       Només estan subjectes a l’obtenció de llicència comercial (autorització prèvia) de la Generalitat els establiments amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats..
 
-       Quan es tracti d’establiments d’una superfície de venda igual o superior a 1.300 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats, la comunicació haurà d’anar acompanyada d’una declaració responsable.
 
-       D’altra banda, l’Administració du a terme el control posterior a l’inici de les activitats, així com la verificació de les dades mitjançant el mecanisme de la declaració responsable. En aquest sentit, la incorporació d’aquests aspectes relacionats amb la simplificació administrativa tenen per objectiu impulsar l'activitat econòmica mitjançant l’aplicació d’un model simple de relació amb les empreses, amb l'ús de les declaracions responsables i la comprovació amb posterioritat de les dades declarades. També de l’efectiva adequació de l’establiment a les normes que li són aplicables.