Anton Castellà

Amb la nova política el 60% dels estudiants es beneficien d'una beca Equitat en el preu dels crèdits matriculats per primera vegada

El Govern presenta la nova política de preus per renda mitjançant mecanisme de beques

L'increment mitjà dels preus públics per al curs 2012-13 és del 37,5%

query_builder   29 juny 2012 14:29

event_note Nota de premsa

Amb la nova política el 60% dels estudiants es beneficien d'una beca Equitat en el preu dels crèdits matriculats per primera vegada

El Govern presenta la nova política de preus per renda mitjançant mecanisme de beques

L'increment mitjà dels preus públics per al curs 2012-13 és del 37,5%

Antoni Castellà i Pere Pardo
El nou sistema de preus públics universitaris de Catalunya permet establir una aportació progressiva dels estudiants al cost dels estudis en funció de la renda familiar a través del mecanisme de Beques Equitat, que garanteix que ningú quedi fora de la universitat per motius econòmics. A partir del pròxim curs 2012-13, el preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada en els estudis de grau i de cicle s’estableix en funció del nivell de renda familiar i del rendiment acadèmic, segons ha donat a conèixer avui el Secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà.
 
D’acord al nou sistema, aproximadament el 60% els estudiants es beneficiaran d’una Beca Equitat en el preu dels crèdits matriculats per primera vegada. Únicament, les rendes altes aportaran el 25% del cost dels estudis. Així es concreta que l’increment mig dels preus públics per al curs 2012-13 és del 37,5%.
 
Per determinar els estudiants que obtenen una Beca Equitat, la nova política de preus i beques estableix set llindars diferents de preus que ve determinat pel nivell de renda i el nombre de membres de la unitat familiar. El llindar 0 és el corresponent als estudiants que compleixen els requisits per accedir a una beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD). Aquests estudiants tindran una Beca Equitat complementària per garantir la gratuïtat dels seus estudis donat que per primera vegada el Govern espanyol no cobreix l’exempció total de la matrícula.
 
Els estudiants dels cinc llindars següents (de l’1 al 5) rebran una Beca Equitat variable que els permetrà beneficiar-se d’un estalvi d’entre el 50% i el 10%. Els estudiants del sisè llindar pagaran el preu màxim, establert en el 25% del cost total dels estudis.
 
El nou sistema de preus i beques està lligat al rendiment acadèmic. Així, les segones i successives matriculacions es paguen a un preu públic per crèdit més alt. Aquest curs, s’incrementen els coeficients de repetició de la tercera matriculació i s’estableix un nou coeficient per a les quartes i successives matriculacions.
 
Pel que fa als màsters universitaris oficials, s’estableixen dos preus diferenciats entre els estudis que habiliten (40 euros/crèdit) i els que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals (64 euros/crèdit). No obstant això, els estudiants de la segona modalitat de màsters, més cara, es podran beneficiar de rebaixes de fins al 30% sobre el preu del crèdit. El cost del doctorat es manté igual que el curs passat.
 
Més de 35 milions d’euros per a beques Equitat
 
Un 25% dels majors ingressos del nou sistema de preus públics es destina a Beques Equitat. Així, es disposarà d’un fons per afavorir l’equitat del sistema universitari de Catalunya de més de 35 milions d’euros.
 
A banda de les Beques Equitat, el Govern de la Generalitat estableix altres mecanismes de suport a l’estudiant. Per primera vegada, totes les universitats públiques implementaran el pagament de la matrícula en dues o més fases. En el moment de formalitzar la matriculació, els estudiants faran un pagament inicial del 60% i abonaran la resta dels crèdits matriculats a finals de desembre del 2012, en funció del tipus de Beca Equitat de la qual siguin beneficiaris. 
 
Així mateix, s’ha establert un nou sistema de suport a l’estudiant que permetrà el pagament fraccionat en 10 quotes mensuals dels graus i de fins a 3 anys per a completar el pagament d’un màster. En paral·lel, s’ofereix als estudiants la possibilitat de demanar un crèdit per un import màxim de 6.000 euros a retornar en 10 anys amb una quota fixa mínima de 85 euros mensuals.
 
En el cas de les beques d’Excel·lència Acadèmica, el fons augmenta un 85%.
 
A banda de garantir l’equitat, el nou model permet millorar la qualitat i la sostenibilitat del sistema universitari: En aquest sentit, la Secretaria d’Universitats i Recerca ha acordat destinar un terç dels nous ingressos a  polítiques actives de millora de la qualitat del sistema com, per exemple, la contractació d’assistents a la docència o el desplegament del programa de doctorats industrials.
 
El cost dels estudis
 
El nou sistema per fixar el preu públic del crèdit dels estudis de grau i de cicle es realitza en base al cost dels estudis. D’acord amb les dades de l’últim curs acadèmic (2011-12), el Govern finança el 82% del cost d’una titulació cursada en una universitat pública, l’aportació dels estudiants és del 14,97% mentre que l’Estat contribueix amb un 3,1% en concepte de beques. El curs vinent, l’aportació mitjana dels estudiants serà del 20%.
 
Aquesta metodologia de càlcul té en compte les aportacions públiques i privades a les universitats. Si es fa servir el mètode emprat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que té en compte els pressupostos liquidats, el percentatge de participació públic i privat és manté pràcticament invariable.

1  

Imatges

Antoni Castellà i Pere Pardo

Antoni Castellà i Pere Pardo 2782

2  

Fitxers adjunts

Comunicat preus públics i beques

Comunicat preus públics i beques
PDF | 72

Dossier explicatiu preus públics i beques

Dossier explicatiu preus públics i beques
PDF | 15834