El Govern aprova la creació dels col·legis professionals de Dietistes-Nutricionistes i d'Enòlegs de Catalunya

El Govern aprova la creació dels col·legis professionals de Dietistes-Nutricionistes i d'Enòlegs de Catalunya

query_builder   10 juliol 2012 15:36

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la creació dels col·legis professionals de Dietistes-Nutricionistes i d'Enòlegs de Catalunya

  • Ambdós sectors han assolit una important rellevància econòmica i social
El Govern aprova la creació dels col·legis professionals de Dietistes-Nutricionistes i d'Enòlegs de Catalunya
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la presentació al Parlament de Catalunya del Decret de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya i del Col3legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.

La creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya respon a la incidència creixent i la força rellevant d’aquesta activitat professional en l’àmbit de la salut i, en general, en el món de la prevenció i l’educació nutricional.

L’Associació Catalana de Nutricionistes ha demanat la constitució del col·legi professional. Un cop creat, el col·legi es configurarà com una organització capaç de vetllar per la defensa dels interessos dels col·legiats i també pels interessos de la ciutadania.

La creació del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, es justifica per la important rellevància econòmica i social assolida pel sector vinícola a Catalunya. L’estructura sòlida i competitiva d’aquest sector i el creixent nombre de persones expertes que es dediquen a l’enologia justifiquen la necessitat de preservar aquest ram i expliquen l’interès públic per a la seva constitució, sol·licitada per l’Associació Catalana d’Enòlegs.

Els futurs col·legis professionals es configuraran com a corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seu fins. La incorporació al col·legi s’haurà de fer d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis professionals.


Competències exclusives en matèria de col·legis professionals

L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals. La Llei 7/2006, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, regula els requisits i el procediment de creació –mitjançant decret del Govern– d’aquestes corporacions.

Aquesta llei estableix a l’article 37.1 que només poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici de les quals es requereixi un títol universitari oficial i en les quals concorrin motius d’interès públic que ho justifiquin. Tanmateix, correspon al Parlament apreciar l’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica de la professió.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined