Altres acords de Govern

Altres acords del Govern

query_builder   10 juliol 2012 15:37

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor adapta la seva estructura als canvis en la conjuntura econòmica

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la reestructuració parcial de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, dependent del Departament d’Economia i Coneixement. Els canvis en l’organigrama pretenen donar resposta als nous reptes derivats del procés de transformació en què estan immersos els mercats financers, mitjançant una distribució més equilibrada de les competències entre les diferents subdireccions.  La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor queda integrada pels òrgans següents:

-    Subdirecció General d’Entitats Locals i Seccions de Crèdit: s’orientarà a reforçar la solvència i la sostenibilitat del món local català i del seu sector agrícola

-    Subdirecció General d’Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors: assumirà un paper estratègic en la transformació i tutela dels sectors de les mútues i les caixes d’estalvis a Catalunya

-    Subdirecció General de Tresoreria: exercirà la gestió plena de la tresoreria de tot el sector públic, ocupant-se tant de la liquiditat com de l’operativa de pagaments

-    Inspecció Financera: centralitzarà totes les funcions de recollida i tractament estadístic de les dades, amb l’objectiu de millorar l'eficiència en els processos d'anàlisi i la publicació de la informació

-    Subdirecció General de Deute Públic i Operacions Financeres: consolidarà les seves funcions prèvies d’acord amb les exigències del sector financer

El Govern acorda la modificació parcial del Decret de reestructuració del  Departament d’Interior

El Govern ha aprovat avui el Decret de modificació parcial del Decret 310/2011, de reestructuració del Departament d’Interior, i del Decret 325/2011, de reestructuració del Departament de la Presidència. La modificació d’aquests decrets respon a la necessitat d’adaptar l’actual estructura a la realitat administrativa per tal d’assolir un funcionament més eficient i àgil.

Amb aquesta modificació els Serveis Territorials del Departament d’Interior, que fins ara depenien del Departament de la Presidència, a través de les delegacions del Govern, a partir d’ara passaran a dependre orgànicament i funcionalment d’Interior.

El Govern modifica el reglament de màquines recreatives i d'atzar vigent des de l’any 2005

El Govern ha aprovat avui un decret que modifica l'actual reglament de màquines recreatives i d'atzar, vigent des de l'any 2005. L’objectiu de la reforma és equiparar la normativa catalana a la d'altres comunitats autònomes, tant pel que fa al funcionament com a l’explotació de les màquines. Així, per exemple, es  redueix la durada mínima de les partides i s’eleva l’import màxim dels premis. També s’amplia el permís per instal3lar màquines als “establiments d'hostaleria, de restauració i altres de similars característiques", que fins ara només tenien els establiments amb llicència específica de bar o restaurant.

Les modificacions que introdueix el decret no elevaran el nombre de màquines recreatives amb premi  —limitat des del 1995—, sinó que permetrà donar sortida al volum creixent de màquines aturades temporalment per manca de rendibilitat. En el cas dels salons recreatius, salons de joc i casinos, on la tipologia de màquines és diferent, es manté invariable el reglament del 2005, segons el qual el nombre màxim d’unitats serà el que determini l'autorització d'explotació, en funció de les dimensions i l’aforament del local.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined