OCUPACIO

El Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya, aposta per la formació especialitzada i de qualitat adreçada a persones en situació d'atur

query_builder   23 juliol 2012 12:28

event_note Nota de premsa

OCUPACIO

El Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya, aposta per la formació especialitzada i de qualitat adreçada a persones en situació d'atur

 
 
·         Al voltant de 145.000 persones es beneficiaran enguany de tota l’oferta de formació promoguda pel Departament
 
La Secretària d’Ocupació i Relacions Laborals i directora del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Esther Sànchez, ha presentat els diferents programes de formació ocupacional  que implementa enguany destinats a les persones en situació d’atur i demandants d’ocupació.
 
Al voltant de 145.000 persones es podran beneficiar de tota l’oferta formativa promoguda pel Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el SOC, amb un pressupost aproximat de 110,686 milions d’euros. En el marc de la presentació, la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez, ha destacat que “aquest any el que hem volgut fer fonamentalment és integrar les actuacions de formació en el conjunt d’altres polítiques actives de formació, com són l’orientació, la intermediació i el foment de la contractació”.
 
En aquest sentit, Sànchez ha afegit que d’aquesta manera i en la mesura del possible hem volgut visibilitzar i materialitzar que la formació és una actuació pont per a la inserció en el mercat de treball que no té cap mena de sentit si  no va precedida d’una acció d’orientació, d’una idea clara de quin és l’itinerari professional que vol endegar aquesta persona d’una banda, i de l’altra una actuació clarament orientada a l’exercici pràctic, a l’experiència professional en un entorn de treball i, finalment de foment de la contractació”.
 
Els programes de formació ocupacional més destacats d’enguany són, entre d’altres, el corresponent als cursos de formació impartits per entitats locals i centres privats i adaptats a les necessitats de les empreses i del territori; el “Forma i Insereix” que combina formació a mida i compromís d’inserció del 60% dels seus participants, el programa “Joves per l’Ocupació”, adreçat a joves de 16 a 25 anys amb baixa qualificació o dèficits formatius, que combina formació, contractació i altres mesures ocupacionals, el programa de formació/contractació per persones atur sense subsidi/prestació; i la formació especialitzada dels Centres d’Innovació i Formació Ocupacional pertanyents al Departament d’Empresa i Ocupació.
 
Formació ocupacional adaptada a les necessitats del mercat de treball
 
Del total de persones que facin les accions formatives ofertes pel Servei d’Ocupació de Catalunya, es preveu que unes 50.000 persones en atur corresponguin a les que facin els cursos de formació ocupacional impartits per entitats locals, entitats sense afany de lucre i centres privats.
 
El SOC subvenciona amb més de 40 milions d’euros aquesta oferta formativa adaptada a les necessitats dels diferents territoris catalans i de les demandes professionals del mercat de treball.
 
A més, prioritza les àrees professionals per comarques amb l’objectiu d’oferir la millor oferta de formació, garantint una major distribució i equilibri territorial i, sobretot, més garanties d’inserció laboral.
 
Aquest any, s’incrementa l’aposta per assegurar una formació més professionalitzadora amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones mitjançant l’increment de la seva qualificació.
 
Per aquest motiu, es dona un nou impuls als Certificats de Professionalitat, (70%) perquè són la forma més eficaç d’acreditar competències professionals per part dels beneficiaris de les accions formatives.
 
Forma i Insereix
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya posa en marxa enguany el programa “Forma i Insereix”, que compta amb un pressupost de 3 milions d’euros ampliable, amb l’objectiu d’aconseguir la inserció o reinserció laboral de 1.600 persones en aquelles ocupacions que requereixen les empreses.
 
Es tracta d’una formació a mida adreçada a capacitar professionalment treballadors/es en atur per tal de desenvolupar una ocupació concreta a les empreses que no disposen de les persones amb el perfil requerit i que tingui la necessitat de contractar de forma immediata o a mig termini, com a mínim, un 60% de les persones participants en el programa de formació.
 
A diferència del programa anterior “Forma i Contracta”, el programa “Forma i Insereix” permet els centres de formació públics i privats participar-hi amb el compromís d’inserir en les empreses el 60% de les persones formades.
 
Així mateix, el programa s’obre a la participació de les Empreses de Treball Temporal que podran sol·licitar les subvencions però s’hauran de comprometre a contractar el 80% de les persones participants en la formació, en grups de mínim 75 participants.
 
Joves per l’Ocupació
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya destina 19.775.000 euros per implementar el nou programa Joves per l’Ocupació, un programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil adreçat a 3.000 joves d’entre 16 i 25 anys amb baixa qualificació o dèficits formatius.
 
El programa Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades en l’empresa que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses amb la possibilitat d’un contracte de treball fet per una empresa, de durada mínima de 6 mesos, i fomenta el retorn al sistema educatiu.
 
Els joves participants seran tutoritzats i acompanyats en el procés d’inserció, així com rebran formació en competències clau transversal a totes les actuacions, i específica complementària per poder desenvolupar les tasques assignades a un determinat lloc de treball.
 
Els ajuntaments, els seus organismes autònoms amb competències en matèria de polítiques actives d’ocupació, Consells comarcals o entitats supramunicipals i les empreses seleccionades pels ens locals seran les entitats beneficiàries del programa Joves per l’Ocupació  
 
Formació/Contractació persones en atur sense subsidis/prestacions
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya impulsa un programa que combina la formació i la contractació de persones en situació d’atur que no rebin cap prestació ni subsidi.
 
Aproximadament, unes 1.500 persones es beneficiaran del programa que vincula la formació a la contractació.
El pressupost del programa és de 8.200.000 euros.
 
Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)
 
Enguany, la xarxa de 8 Centres d’Innovació i Formació Ocupacional que el Departament d’Empresa i Ocupació té a tot Catalunya disposaran de 6.500.000 euros de pressupost per portar a terme 383 accions formatives adreçades a gairebé 5.900 persones.
 
Les accions formatives dels CIFO es caracteritzen per ser molt específiques i de qualitat, molt adaptades a les necessitats de les persones, les empreses i els territoris.
 
Els CIFO centren la seva activitat formativa en aquelles especialitats que corresponen a ocupacions altament demandades per sectors econòmics i que, tanmateix, compten amb una escassa o nul·la oferta formativa en el conjunt del territori de Catalunya.
 
Consorci Formació Contínua de Catalunya
 
El Consorci de Formació Contínua de Catalunya ha dissenyat una oferta formativa que enguany podrà beneficiar al voltant de 53.000 treballadors en actiu.
 
A més, es preveu que les persones en atur, en concret un màxim del 40%, (21.200) es beneficiïn de les accions de formació promogudes pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya el 2012.
 
Enguany, el pressupost destinat a les accions de formació contínua és de 20.180.000 euros i es caracteritzen per tenir una incidència especial en sectors emergents, certificats de professionalitat i carnets professionals a partir de les deteccions de necessitats feta per l’Estratègia Catalana per l’Ocupació i al Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives del Departament d’Empresa i Ocupació.
 
Entre els programes del Consorci, n’hi ha un d’específic d’emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d’atur, que beneficiarà unes 7.000 persones, i que té una dotació de 3.817.000 euros.
 
Altres programes de formació
 
  • CerTIC. El programa de certificació en tecnologies (cerTIC) permetrà a 1.200 persones, principalment en situació d’atur, fer cursos semipresencials de formació i certificació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). El Servei d’Ocupació de Catalunya destina al cerTIC 500.000 euros amb l’objectiu de que els participants assoleixin una formació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb programes dissenyats per organitzacions referents d’aquest sector i amb una elevada demanda de professionals certificats.

 

  • E-learning. Al voltant de 15.000 persones està realitzant enguany cursos de formació a distància ( e-learning), un programa (e-formació) al que el SOC destina 1.081.000 euros amb la finalitat de que les persones, principalment en situació d’atur, tinguin més possibilitats formatives a través d’Internet.
 
  • Formació a través de la simulació d’empreses (SEFED). Aproximadament, 1.140 persones es beneficiaran d’aquest programa que es basa en la reproducció de situacions laborals reals. Amb un pressupost de 2.900.000 euros, el SEFED és un programa formatiu que té com a finalitat capacitar persones en el camp de l'administració i la gestió empresarial mitjançant la metodologia de la simulació d'empreses.

 

  • Apren.cat. El SOC aporta 350.000 euros perquè 1.500 persones demandants d’ocupació estrangeres i, prioritàriament, sense prestacions o subsidis d’atur, coneguin la llengua catalana per a millorar els seus coneixements que augmentin la seva ocupabilit

2  

Fitxers adjunts

La secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez, durant la presentació.

La secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez, durant la presentació.
JPG | 1787

Declaracions de la secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez.

Declaracions de la secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez.
MP3 | 1951