El Govern encarrega al CGE un dictamen per la suspensió de l'aportació de l'Estat a la Llei de dependència

El Govern encarrega al CGE un dictamen per la suspensió de l'aportació de l'Estat a la Llei de dependència

query_builder   24 juliol 2012 15:15

event_note Nota de premsa

El Govern encarrega al CGE un dictamen per la suspensió de l'aportació de l'Estat a la Llei de dependència

  • El Govern planteja un requeriment per invasió de competències en relació amb les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials
El  Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries dictamen en relació a dues disposicions de la llei de pressupostos generals de l’Estat relatives a la Llei de dependència. La primera, relativa al finançament de l’aplicació d’aquesta llei, deixa en suspens durant el 2012 la part del que correspon al nivell acordat.  Els tres nivells de protecció previstos per la Llei de són: el mínim estatal, l’increment bilateral per acord entre l’Administració de l’Estat i les comunitats autònomes, i l’addicional autonòmic. El que ara queda en suspens és el segon, el nivell acordat, que és la quantitat de diners que l’Estat aporta a través de convenis bilaterals amb les comunitats autònomes a partir de criteris com la població dependent, la dispersió geogràfica, la insularitat o el número d’immigrants retornats, entre altres factors.

El Govern ha quantificat en 77 milions d’euros els diners que l’Estat deixarà d’aportar a Catalunya per la Llei de dependència. Malgrat la reducció de les aportacions estatals, el Govern de l’Estat manté el deure de les comunitats autònomes de garantir, amb el seu propi finançament, les obligacions que imposa la llei. A més a més, la nova redacció de la llei introdueix modificacions en el calendari que obliguen la Generalitat a fer efectives les prestacions, aspecte que vulnera la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de serveis socials establerta a l’Estatut.

El  Govern també ha acordat plantejar un requeriment d’incompetència davant el Govern de l’Estat en relació amb l’Ordre que regula les bases de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials. La regulació establerta pel Govern de l’Estat no té en compte que l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria relativa als serveis socials. El Govern de l’Estat, obviant aquesta circumstància, preveu que la convocatòria, gestió i concessió de les subvencions sigui realitzada de manera centralitzada des del ministeri, i impedeix així l’actuació de les comunitats autònomes pel que fa als projectes que es realitzen en el seu territori.

El Tribunal Constitucional ja ha sentenciat en altres ocasions sobre aqueta mateixa qüestió a favor de la Generalitat, ja que constitueix una invasió clara de les seves competències, i l’Estat incompleix reiteradament la doctrina del TC. 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined