govern

El Govern aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2012

query_builder   4 setembre 2012 15:37

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2012

  • El Govern dóna prioritat a la millora de la coordinació amb els diferents nivells d’administració que impulsen actuacions de cooperació al desenvolupament a Catalunya per optimitzar els recursos disponibles al país
 
  • El nou pla aposta per incorporar noves fonts de finançament, com fórmules de concertació econòmica, que permetin el patrocini privat i l’accés a la gestió de fons de cooperació al desenvolupament d’altres donants, com la Unió Europea
 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el Pla anual de cooperació per al 2012, el principal instrument programàtic i d’orientació política. El document detalla els compromisos en accions concretes del Govern, que enguany destinarà 18.868.778 euros a Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD). D’aquests, 9.762.440 corresponen a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i 9.106.338 a actuacions dels departaments i organismes de la Generalitat.
 
Entre les prioritats del Govern per a aquest any destaca millorar la qualitat i l’eficàcia de la cooperació al desenvolupament. Per això preveu treballar en un decret regulador de la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament per millorar el funcionament i la representativitat d’aquests òrgans, així com potenciar el paper del Consell de Cooperació. També vol prioritzar, per sectors, la concentració geogràfica d’acord amb el valor afegit de la cooperació catalana. En aquest sentit, les actuacions es concentraran en 11 països: Equador, Bolívia, Colòmbia, Nicaragua, Guatemala, el Salvador, Moçambic, el Senegal, el Marroc, el Sàhara occidental i Palestina. Així mateix, es concentraran en les 4 regions prioritàries que estableix el Pla director (regió andina i amazoniana, regió mesoamericana, mediterrània i regió d’Àfrica occidental), amb especial èmfasi als països prioritaris d’origen dels principals col·lectius de persones migrades a Catalunya.
 
El Pla inclou el desplegament de noves aliances, com obrir o ampliar les vies de concertació de la Generalitat amb els ens locals, amb especial atenció a les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, el Fons Català de Cooperació al  Desenvolupament i altres ens locals. També estableix que les ONG coordinin els seus projectes o liderin programes de manera conjunta. A banda, pretén potenciar la planificació, el seguiment i l’avaluació de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat. Es preveu finalitzar l’Estratègia País Prioritari (EPP) Senegal –la primera de l’àrea d’Àfrica Subsahariana- i iniciar la identificació del projecte d’elaboració de l’EPP Marroc, que tindrà lloc el 2013 i serà la primera de la regió prioritària de la Mediterrània.
 
Altres eixos de treball prioritari del pla són:
 
  • Promoure una cooperació al desenvolupament transformadora en l’àmbit de l’equitat entre les dones i els homes, la sostenibilitat del desenvolupament i la governança democràtica, els drets humans i l’enfortiment del teixit social
 
  • Millorar el desplegament de les modalitats de cooperació al desenvolupament, tant de la cooperació bilateral a iniciativa d’altres com de la cooperació bilateral directa
 
  • Millorar les capacitats dels actors públics i privats, amb especial atenció a actuacions encaminades a les persones joves i nous actors de cooperació al desenvolupament, com la població migrada, la realització d’un curs sobre gestió de la seguretat en el terreny per a ONG catalanes, així com les beques, la recerca i la formació en l’àmbit de la construcció de pau.
 
Un cop aprovat pel Govern, el Pla es presentarà al Parlament de Catalunya perquè en tingui coneixement i el pugui debatre, després d’haver obtingut el vistiplau del Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament.