Cooperatives

El Govern impulsa la reforma de la Llei de cooperatives de Catalunya

query_builder   25 setembre 2012 14:04

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa la reforma de la Llei de cooperatives de Catalunya

  • Avui s’ha aprovat la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de llei, que fomenta una organització flexible i competitiva de les entitats
  
Configurar el marc jurídic cooperatiu català com un règim flexible i crear autoocupació estable, competitiva i de qualitat arrelada al territori és l’objectiu de la reforma de la Llei de cooperatives de Catalunya, que avui ha impulsat el Govern amb l’aprovació de la memòria prèvia a la tramitació de l’Avantprojecte de llei. La reforma respon a una demanda majoritària del sector, amb qui s’està treballant conjuntament la reforma. Es dóna compliment així al Pla de Govern 2012-2014, que recollia la necessitat de “dissenyar un nou marc normatiu per a les cooperatives com a eina de millora de la seva competitivitat: elaboració i tramitació de la modificació de la llei”.
 
El projecte de reforma aporta un marc flexible que permet que les cooperatives puguin decidir quina ha de ser la seva organització i direcció. També adopta mesures que impliquen la simplificació i l’eliminació de càrregues administratives, tant pel que fa als procediments de funcionament intern, com pel que fa a les relacions registrals de les entitats amb l’Administració. En concret i per reforçar les vies de finançament, preveu mecanismes que facilitin la incorporació de nous socis, potenciant especialment la figura del soci col·laborador financer, que només aporta capital a l’empresa cooperativa.
 
La reforma també té com a objectiu millorar la gestió empresarial de les empreses cooperatives. Per assolir-ho es proposa permetre l’entrada de persones no sòcies a l’òrgan d’administració i garantir així una major professionalització. També es permeten diferents formes d’administració i s’impulsa la utilització de les noves tecnologies en el funcionament dels òrgans.
 
Amb la finalitat de potenciar la creació d’empreses cooperatives, es planteja reduir de 3 a 2 el nombre mínim de socis exigit per constituir una cooperativa. En el cas de les ja constituïdes, la reforma vol potenciar els procediments de cooperació empresarial mitjançant la revisió i simplificació d’aquests procediments.