Pla estratègic recerca salut

El Govern aprova el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-2015

query_builder   16 octubre 2012 14:52

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-2015

 • Un dels objectius és escurçar el període comprès entre els resultats de la recerca i la seva aplicació a la pràctica clínica i de salut pública
 • A Catalunya hi ha 20 centres que fan recerca en temes de salut i les publicacions catalanes representen el 2,35% de les mundials
 • Unes 30.000 persones treballen al sector R+D, que integra més de 480 empreses biotecnològiques, farmacèutiques, de tecnologies mèdiques innovadores i de serveis
 
El Govern ha aprovat el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-2015 per posar rumb a les polítiques de recerca i innovació que afecten el sector. Un dels objectius del pla és contribuir a escurçar el període comprès entre els resultats de la recerca i la seva aplicació a la pràctica clínica i de salut pública. També pretén impulsar la innovació i la cultura de la translació entre els investigadors i els professionals de la salut per optimitzar els recursos de què es disposa i obtenir, entre d’altres, noves teràpies, noves cures, noves tecnologies diagnòstiques, nous protocols assistencials, noves estratègies de prevenció o promoció o nous models organitzatius, que siguin més eficaços i sostenibles.
 
 
Els eixos d’actuació
 
El Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-2015 s’estructura en 5 eixos dels quals deriven les accions a portar a terme:
 
 • Integrar les polítiques de recerca i d’innovació en salut amb les existents a Catalunya.
 • Invertir eficientment en la recerca d’excel·lència en salut.
 • Potenciar la BioRegió de Catalunya.
 • Promoure la translació de coneixement i avaluar l’impacte de la recerca.
 • Incentivar la innovació en les organitzacions sanitàries.
 
L’orientació estratègica del pla s’emmarca dins l’Estratègia Europa 2020, que estableix la recerca, la innovació i l’emprenedoria com una part crucial de la resposta europea a la crisi econòmica.
 
 
 
Els beneficis esperats
 
Dels 5 eixos d’actuació es deriven accions que redunden en productes com ara el SIRECS (sistema d’informació de la recerca en salut a partir del sistema d’informació universitari UNEIX); un model de finançament per als instituts i centres de recerca en salut; un mapa de la recerca en salut a Catalunya; els informes Biocat biennals; una avaluació del retorn social de la recerca en salut; els instruments d’ajuda al lideratge i participació de la recerca catalana a Europa; figures de finançament d’investigadors; projectes de compra pública innovadora o la creació d’un Consell Assessor per a la Recerca i Innovació en Salut, entre d’altres.
 
Amb les accions descrites i els productes esmentats, al final del període d’aquest Pla estratègic s’espera obtenir:
 
 • Màxima transparència en la distribució de recursos als centres i instituts de recerca.
 • Assoliment de massa crítica i major eficiència d’utilització dels recursos del sistema de recerca en salut.
 • Major rendició de comptes del sistema de recerca en salut, tant a nivell de la comunitat científica i professional com dels ciutadans en general.
 • Augment de la visibilitat local i internacional de la recerca i la innovació en salut catalanes.
 • Increment de la recerca translacional i de la transferència de coneixement que han d’assegurar l’impacte, en forma de millora assistencial, per una banda, i de generació de riquesa a través de la generació d’empreses derivades (spin-off), llicència de patents i contractes, per una altra.
 • Major teixit empresarial emprenedor al sector de la salut que esdevingui motor econòmic del país.
 
 
El potencial de la recerca i innovació en salut
 
Dels 47 centres CERCA de la Generalitat, 20 ho són de l’àmbit de salut. D’aquests, 9 són instituts de recerca translacional (situats al voltant d’un hospital productiu en recerca), 2 són centres de recerca en salut pública, 4 són de recerca biomèdica bàsica i n’hi ha 5 més orientats a malalties (SIDA, leucèmia) o grups de malalties (càncer o malaltia cardiovascular). A més, també hi ha un centre en xarxa dedicat a la recerca en atenció primària i altres instituts de recerca hospitalaris.
 
La productivitat científica catalana de recerca en salut ha anat en augment els darrers anys. Les publicacions catalanes indexades representen el 2,35% del total mundial i el 7,67% d’Europa (i el 30% de l’Estat espanyol). D’altra banda, segons dades de l’informe Scimago Institutions Rankings (SIR) World Report 2010, els hospitals productius en recerca i els centres de recerca en salut de Catalunya se situen per sobre de la mitjana mundial pel que fa al seu impacte.
 
Segons l’Informe Biocat 2011, en conjunt, el sector ocupa unes 30.000 persones, de les quals 18.000 (investigadors i personal tècnic) es dediquen a tasques d’R+D. Un sector que integra més de 480 empreses (a biotecnològiques, farmacèutiques, de tecnologies mèdiques innovadores i de serveis), 435 grups de recerca, 80 centres de recerca, 57 infraestructures tecnològiques i serveis científics, 28 entitats de suport, 19 parcs científics, 15 hospitals, 9 grans infraestructures i 6 centres tecnològics.