Mediació familiar

El Govern aprova el Reglament de mediació en l'àmbit del dret privat

query_builder   23 octubre 2012 14:48

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Reglament de mediació en l'àmbit del dret privat

  • El text desenvolupa la Llei 15/2009, de mediació de dret privat, que amplia els supòsits de mediació familiar i inclou la mediació civil
  
El Govern ha aprovat avui el Reglament que desenvolupa la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat, que amplia els supòsits de mediació familiar i introdueix la mediació civil per gestionar conflictes sorgits de la convivència ciutadana i social i altres conflictes de caràcter privat en els quals les parts hagin de mantenir relacions en el futur. El reglament respon a la necessitat de fer plenament efectiu el desplegament de la Llei de 2009 i de facilitar la mediació pública entre els ciutadans.
 
A grans trets, recull, estableix i desenvolupa el procediment preceptiu d’aplicació a les mediacions que gestiona el Centre de Mediació i que inclou els aspectes relatius a la inscripció als registres, el procés per accedir-hi i el desenvolupament del procediment, la designació de mediador, la seva formació i els motius d’abstenció, el nombre i durada de les sessions i terminis o el procediment de queixes.
 
Els principals objectius són:
 
  • Obrir l’abast de la mediació a determinats conflictes de l’àmbit civil, a més de la mediació familiar, com a eina de gestió i solució de conflictes i descarregar, d’aquesta manera, la feina ordinària dels jutjats de Catalunya.
 
  • Regular el funcionament i les funcions bàsiques del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 
  • Establir i desenvolupar el procediment de les mediacions que gestiona el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 
  • Explicar la capacitat d’autoorganització de les administracions públiques en el seu àmbit competencial, així com la mediació estrictament privada, sens perjudici que les entitats públiques puguin, mitjançant conveni, acordar l’aplicació d’aquest procediment en la gestió dels seus Serveis de Mediació.
 
 
Catalunya, pionera en la mediació
 
Catalunya va ser la primera comunitat que va aprovar una Llei de mediació familiar l’any 2001, que va esdevenir un referent per a altres iniciatives autonòmiques posteriors. La Llei de mediació familiar 1/2001 es limitava a les solucions de conflictes en situacions de crisi de convivència de les parelles, en cas de ruptura, separació o divorci.
 
L’any 2009 es va aprovar la Llei 15/2009 en l’àmbit del dret privat, també pionera a l’Estat espanyol, que, d’una banda, ampliava l’objecte de la mediació a qualsevol conflicte en l’àmbit de la persona i la família i, de l’altra, estenia l’objecte de la mediació a la mediació civil, en aquells casos en què es produeix una ruptura de la comunicació personal entre les parts quan aquestes han de mantenir relacions en el futur.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined