OCUPACIÓ

Empresa i Ocupació aconsegueix que el Govern de l'Estat anul·li la circular que prohibia a les mútues de treball coordinar-se amb la Generalitat en activitats de prevenció

query_builder   12 novembre 2012 11:49

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

Empresa i Ocupació aconsegueix que el Govern de l'Estat anul·li la circular que prohibia a les mútues de treball coordinar-se amb la Generalitat en activitats de prevenció

 
·         El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, ha valorat molt positivament aquesta decisió “perquè entenem que s’ha imposat el seny” i ha destacat que “les mútues ja poden col·laborar a dreta llei amb la Generalitat”
 
 
El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, ha valorat positivament la decisió del Govern de l’Estat de deixar sense efecte la circular que aquest va enviar a les mútues de d’accidents de treball on els hi prohibia coordinar-se amb la Generalitat en les activitats de prevenció que duen a terme a Catalunya. El director també ha anunciat que davant d’aquesta decisió la Generalitat ha retirat les accions legals que va emprendre.
 
En aquest sentit, el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, ha valorat molt positivament aquesta decisió  “perquè entenem que s’ha imposat el seny i després de la primera carta del ministeri prohibint literalment a les mútues que col·laboressin amb la Generalitat de Catalunya en matèria preventiva, el que ha fet el ministeri ha estat retirar, deixar sense efecte la instrucció que havia donat a les mútues i per tant aquestes ja poden col·laborar a dreta llei amb la Generalitat”.
 
La Generalitat de Catalunya va denunciar l’actuació del Govern de l’Estat que el mes de maig va enviar una resolució a totes les mútues d’accidents de treball que operen a Catalunya en la qual se’ls hi prohibia coordinar-se amb el Govern de la Generalitat en relació a les activitats preventives que han de desenvolupar per a empreses i treballadors catalans. La circular de l’Estat informava a les mútues que en el cas que siguin sancionades la quantia d’aquesta sanció seria suportada per la Seguretat Social.
 
El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, ha destacat que “un dels actors principals en la col·laboració i en la gestió de la prevenció de riscos laborals i en conjunt en el món del treball, són les mútues d’accidents de treball, que són entitats col·laborades de la Seguretat Social”. La Generalitat de Catalunya té competències de coordinació de l’activitat d’aquestes mútues en prevenció de riscos en el si de l’àmbit territorial català.
 
En aquest sentit, Bonastre ha reiterat “el seu agraïment a les mútues d’accidents de treball que operen a Catalunya perquè durant tot aquest temps hem tingut la seva col·laboració. I això no és només un tema de fidelitat al Govern de la Generalitat sinó sobretot és un tema de sensibilitat envers totes les empreses i treballadors que podrien estar afectats per danys a la salut i aquest tema és cabdal i fonamental”. El director general ha afegit que “no podem de cap de les maneres provocar actuacions de descoordinació entre les administracions que comportin un risc afegit en els llocs de treball”.
 
L’índex de la sinistralitat laboral a Catalunya baixa un 16,16 %
 
Entre els mesos d’octubre del 2011 i setembre del 2012, l’índex d’incidència de sinistralitat  laboral (*) —nombre d’accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social— a Catalunya es va reduir en un 16,16% respecte l’any anterior. En aquest període s’han reduït tots els índex d’incidència tant dels accidents lleus, que va baixar, respecte l’any anterior, un 16,20%; en la incidència d’accidents laborals greus, que es va reduir en un 12,03%; i en els mortals, que va baixar un 4,38%.
 
 
(*) Els índexs d’incidència són la dada més adequada per fer el seguiment de l’evolució de la sinistralitat, perquè eliminen l’efecte distorsionador que produeix en les xifres absolutes els canvis en el volum de la població ocupada que hi ha al llarg dels anys.
 
EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA D’ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA
Període  2008 / octubre 2011 – setembre 2012
 
 
2008
2009
2010
2011
Octubre 2011- Setembre 2012
Lleus
5.255,11
4.312,02
4.074,62
3.643,64
3.135,64
Greus
41,60
30,93
29,88
27,10
      24,19
Mortals
3,76
4,12
2,51
3,10
        2,97
Total
5.300,47
4.347,06
4.107,01
3.673,85
3.162,81
 
 
Pel que fa al número d’accidents laborals amb baixa en jornada de treball durant els nou primers mesos de l’any del 2012 s’ha reduït un 20,74% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Aquesta reducció s’ha registrat en tots els accidents: lleus (-20,77%), greus (-17,06%) i mortals (-9,80%). D’aquesta manera es manté la tendència a la baixa de tots els accidents de treball.
 
 
ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA
PRIMERS NOU MESOS DEL 2012
 
 
Primers nou mesos 2011
Primers nou mesos 2012
Lleus
70.003
55.461
Greus
     510
     423
Mortals
       51
46
Totals
70.564
55.930
 
 
Els accidents laborals que varen causar baixa i ocorreguts dins la jornada de treball durant els primers nou mesos de l’any es van reduir en tots els sectors. La construcció va ser el sector on més es va reduir la sinistralitat (-34,78%), seguida de la indústria (-23,08%), els serveis (-16,82%) i l’agricultura (-10,87%).
 
La sinistralitat laboral per accidents de treball amb baixa ocorreguts dins la jornada de treball també s’ha reduït en totes les demarcacions: Barcelona (-21,81%), Girona (-16,58%), Lleida (-16,24%) i Tarragona (-19,34%). 
 
 
Accidents laborals mortals
 
Pel que fa als accidents laborals mortals en jornada, dels 46 registrats a Catalunya en aquest període, 15 van ser per causes no traumàtiques —vessaments cerebrals,  infarts i altres patologies— i 31 per causes traumàtiques —quedar aixafat, atrapat, xocs o cops, ofegament, quedar sepultat, entre d’altres—. D’aquests 31 accidents mortals per causes traumàtiques, 8 van ser identificats com de trànsit.
 
Pel que fa al nombre d’accidents de treball sense baixa es van reduir en un 11,09% en aquest mateix període. També es van produir menys accidents in itinere (anant i tornant a la feina). En aquest sentit, aquesta reducció es va registrar en tots els accidents: lleus (-8,20%), greus (-9,90%) i mortals (-30,77%).
 
 
Continua la tendència a la baixa de tots els accidents de treball
 
En els darrers anys, la tendència mostra que el risc de patir un accident de treball a Catalunya es va reduint. En aquest sentit, hi ha una tendència a la baixa de tots els accidents de treball.
 
Adjuntem Nota de premsa amb gràfics.

4  

Fitxers adjunts

Declaracions del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre.

Declaracions del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre.
MP3 | 423

Declaracions del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre.

Declaracions del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre.
MP3 | 653

Declaracions del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre.

Declaracions del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre.
MP3 | 827

Nota de premsa amb gràfics

Nota de premsa amb gràfics
PDF | 200