Govern

Altres acords del Govern

query_builder   20 novembre 2012 13:47

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
El Govern aprova un nou contracte programa amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya 2013-2015
 
El Govern ha aprovat avui el nou contracte programa i el conveni marc amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP) per prestar serveis editorials i comercialitzar les publicacions encarregades pels departaments, ens, organismes i entitats de l’Administració del Govern de la Generalitat durant el període 2013-2015.
 
El contracte programa, el quart des de 1997, estableix els compromisos de les dues parts seguint els principis de contenció de la despesa, reducció de costos, increment de vendes i millora del servei adreçat a sectors socials, professionals, ciutadans i altres administracions públiques. L’EADOP es compromet a garantir l’autofinançament pressupostari, de manera que la totalitat de les seves despeses es finançarà a partir dels recursos propis generats en l’exercici de les seves activitats ordinàries. Una comissió de seguiment s’encarregarà de vetllar pel compliment del programa.
 
El Consell Executiu també ha aprovat el decret de reestructuració de l’EADOP amb l’objectiu d’assolir una estructura orgànica i funcional més equilibrada i ajustada a les necessitats actuals. La regulació de l’edició en suport digital del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb la Llei 2/2007, de 5 de maig, ja va comportar un canvi tecnològic i funcional profund de l’Entitat, que va haver de potenciar la innovació i les noves tecnologies per garantir el compliment de la legislació.
 
Creada el 1987, l’EADOP és una entitat autònoma de caràcter comercial adscrita al Departament de la Presidència amb personalitat jurídica pròpia que s’encarrega de la prestació, difusió, distribució i comercialització de serveis editorials, a més de l’edició del DOGC.
 
 
Acord entre Catalunya i la Région Auvergne (França) per promoure l’FP
 
El Govern ha aprovat avui un acord entre el Departament d'Ensenyament i la Région Auvergne (França) per promoure la formació professional i intercanviar experiències. L’objectiu és establir col·laboracions per innovar en l’àmbit de la formació professional a través d'activitats conjuntes d’aprenentatge i de mobilitat, adreçades tant a l’alumnat com als formadors, professors i centres de formació.
 
Així, preveu impulsar els intercanvis d'alumnes i aprenents entre els centres de formació d’ambdues regions o afavorir la participació d’aquest alumnat en activitats formatives en altres centres, perquè la formació adquirida sigui reconeguda acadèmicament. També preveu la possibilitat de promoure els intercanvis de professors i formadors, tant per a les matèries generals com per a les tècniques, així com la cooperació entre els centres de formació de Catalunya i la regió francesa.
 
 
Conveni amb el Consell General del Poder Judicial per facilitar l’especialització de jutges i magistrats iberoamericans destinats a Catalunya
 
El Govern de la Generalitat ha autoritzat avui la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consell General del Poder Judicial i el Govern de la Generalitat per finançar les activitats de l’Aula Iberoamericana, que té com a objectiu facilitar l’especialització de jutges i magistrats iberoamericans a Catalunya. El Govern impulsarà un curs sobre dret mercantil, que es farà a la seu de l’Escola Judicial de Barcelona durant aquest mes de novembre. Hi participaran 25 jutges i magistrats. L’Aula Iberoamericana és un instrument creat pel CGPJ, en el qual participa el Govern de la Generalitat des que el 1998 les dues parts van signar un conveni de col·laboració.
 
 
El Govern prorroga la vigència de contractes sanitaris durant el 2013
 
El Govern ha aprovat el decret que prorroga la vigència de determinats contractes del Servei Català de la Salut per a la prestació de serveis sanitaris durant tot l'any 2013 a l'espera que se subscriguin els nous. D'acord amb el que establia el Decret 197/2010, de 14 de desembre, les pròrrogues també s'han produït els anys 2011 i 2012, ja que el Servei Català de la Salut ha prioritzat la preparació dels convenis de vinculació que s'han de subscriure amb els titulars dels centres de la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya.