govern

Altres acords del Govern

query_builder   18 desembre 2012 14:56

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

El Govern acorda fusionar les societats Avançsa i Invertec
 
El Consell Executiu ha aprovat fusionar per la via de l’absorció les societats Avançsa (Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A.) i Invertec (Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica, S.A.), d’acord amb el Pla de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic.
 
Invertec va ser creada el 2002 amb l’objectiu de finançar i participar temporalment en el capital d’empreses de nova creació de base tecnològica, amb la finalitat d’ajudar aquestes joves empreses a consolidar-se durant les seves fases inicials. Avançsa passarà a gestionar els recursos financers que fins ara eren d’Invertec, centralitzant i convertint-se en l’únic vehicle a través del qual el Departament d’Empresa i Ocupació durà a terme les polítiques d’inversió industrial. Amb aquesta operació la Generalitat segueix treballant en la reducció d’estructures societàries de caràcter públic amb la consegüent optimització de recursos i reducció de despeses.
 
El Govern aprova la dissolució del Consorci de Motocròs de Catalunya
 
El Govern ha aprovat la dissolució del Consorci de Motocròs de Catalunya, integrat pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Bellpuig, la Federació Catalana de Motociclisme, la Federació Catalana d’Automobilisme i l’associació Moto Club Segre. L’Executiu aplica així l’acord de Govern de 2 d’agost de 2011, sobre mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic, que va instar els representants de l’Administració de la Generalitat al Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya a fer efectiva la dissolució del Consorci.
 
La dissolució implica la cessió global dels seus actius i passius a la societat mercantil Circuit de Motocròs, SL, a excepció de les participacions representatives del capital social d’aquesta societat, que seran prèviament atribuïdes a les entitats consorciades en proporció als percentatges establerts estatutàriament per efectuar les aportacions per finançar el Consorci. La participació en aquesta societat mercantil serà del 75% per part de la Generalitat de Catalunya, del 22% per part de la Diputació de Lleida i del 3% per part de l’Ajuntament de Bellpuig. El Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya es va crear el 2001 i des de llavors ha gestionat la instal·lació. El 26 d’octubre passat el consell directiu del Consorci va acordar-ne la dissolució i liquidació, que ara el Govern ha aprovat.
 
El Govern autoritza l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a prendre una participació minoritària a la planta termosolar de les Borges Blanques
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a prendre una participació accionarial del 5% en la planta termosolar de les Borges Blanques per un import màxim de 3 milions d’euros. L’operació pretén donar suport estratègic a aquest projecte d’energies renovables, pioner a Catalunya, i s’emmarca en la política de suport a les energies renovables prevista al Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012-2020. Aquesta instal·lació de generació elèctrica, de 24,85 MW, és la primera que hibrida l’aprofitament de l’energia solar mitjançant la tecnologia termosolar amb l’ús de biomassa.
 
El Govern autoritza l’ICAEN a participar en el capital del primer hub gasista del sud d’Europa
 
El Govern ha autoritzat l’ICAEN perquè participi en el capital del primer hub gasista del sud d’Europa, que neix amb voluntat d’articular un mercat secundari del gas natural. D’aquesta manera, Catalunya prendrà part en un projecte que té com a objectiu millorar el funcionament, l’eficiència i la transparència del mercat secundari del gas, a més de contribuir a la garantia de subministrament. La participació de l’ICAEN serà inicialment del 10%, amb una inversió de 125.468,75 euros.
 
El Govern declara bé cultural d’interès nacional els jaciments paleontològics d’Isona i Conca Dellà i de Gavet de la Conca
 
El Govern ha acordat avui declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, diversos jaciments de vertebrats al terme d’Isona i Conca Dellà i de Gavet de la Conca (Pallars Jussà). Aquesta zona paleontològica és una de les àrees amb major concentració de restes de dinosaures de la península ibèrica per l’important conjunt de jaciments que conserven icnites (petjades), ous i ossos dels darrers dinosaures, així com restes d’organismes (animals i plantes) que hi van conviure.
 
La zona declarada és una àrea de més de 12 quilòmetres quadrats al terme municipal d’Isona i Conca de Dellà, a més d’un petit sector del terme de Gavet de la Conca, a l’extrem oriental de la conca de Tremp (Pallars Jussà). Es tracta d’un conjunt patrimonial de gran importància, no solament des del punt de vista cultural i científic, sinó també natural. La seva rellevància es fonamenta en la gran concentració de vestigis fòssils, sovint en bon estat de conservació, que converteixen aquest territori en una zona de referència per a la investigació de la paleontologia, particularment pel que fa l’estudi de la presència i l’extinció dels dinosaures en el Principat. D’altra banda, l’important potencial didàctic del jaciment en matèria geològica i paleontològica constitueix un bon complement per potenciar els aspectes pedagògics i per al turisme cultural del país, atès que alguns d’aquests espais són fàcilment museïtzables per la seva intel·ligibilitat i accés.
 
undefined
undefined
undefined
undefined