Altres acords de Govern

Altres acords de Govern

query_builder   3 gener 2013 20:59

event_note Nota de premsa

Altres acords de Govern

El Govern aprova la reestructuració dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de reestructuració dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, per simplificar l’estructura administrativa del Catsalut, en el marc de les mesures preses pel Departament de Salut per preservar el sistema sanitari català. El decret atén als principis que estableix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya que va configurar el Servei Català de la Salut com a ens públic de caràcter institucional i també a la legislació que ha anat conformant el Servei Català de la Salut des de la seva creació i en les diferents reestructuracions.
 
En aquest sentit, cal destacar la simplificació de l’estructura (amb la supressió de diversos programes), i la potenciació de l’atenció al ciutadà, que ha de vetllar pels drets dels usuaris del sistema. D’altra banda, aquest Decret, a diferència dels anteriors, no es limita a l’estructura dels òrgans centrals, sinó que també recull els òrgans territorials, amb especial èmfasi en el sector sanitari, potenciant aquells aspectes que ja recollia de Llei d’ordenació sanitària de Catalunya sobre els consells de direcció i de participació.
 
 
El Govern aprova el decret de delimitació de les regions sanitàries i de sectors sanitaris del Servei Català de la Salut
El Govern ha aprovat decret de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut. El Servei Català de la Salut s'ordena en demarcacions territorials denominades regions sanitàries. Aquestes regions es delimiten atenent factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, culturals, climàtics, de vies de comunicació homogènies, així com d'instal·lacions sanitàries existents, tot tenint en compte l'ordenació territorial de Catalunya.
 
Actualment, en concordança amb el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, es vol aprofundir en el model d’ordenació territorial sanitària establerta en la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. L’objectiu és assolir un model que permeti guanyar en eficiència i minimitzar els costos administratius, alhora que afavoreixi la participació dels ciutadans, sobretot en l’àmbit del sector sanitari.
 
Les regions sanitàries continuen essent set, compostes per sectors sanitaris que passen a ser 29 en comptes dels 56 establerts fins ara.
 
 
El Govern modifica el decret per a l’autorització sanitària de centres i unitats de diàlisi
 
El Govern ha aprovat el Decret que modifica l’article 6 del Decret 92/2009, de 9 de juny, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d’hemodiàlisi.
 
El Decret 92/2009 té per objecte establir les condicions tecnicosanitàries mínimes i els requisits de funcionament que han de complir els centres de diàlisi, tant de titularitat pública com privada, i les unitats de diàlisi integrades en centres hospitalaris, per obtenir l’autorització sanitària d’obertura i funcionament prèvia a l’inici de l’activitat. En l’article 6, sobre el “Servei farmacèutic”, el Decret disposa que els centres de diàlisi han de tenir un dipòsit de medicaments que tingui la corresponent autorització administrativa d’acord amb la normativa vigent.
 
L’experiència adquirida durant el temps d’aplicació d’aquesta normativa pel que fa al funcionament dels dipòsits de medicaments, ha demostrat que és necessari modificar la regulació per donar cabuda també als serveis de farmàcia com a mitjà de prestació d’atenció farmacèutica en els centres de diàlisi. D’aquesta manera es vol aconseguir un ús més racional del medicament i de la despesa dels centres.
 
Així doncs, amb la present modificació els centres de diàlisi hauran de disposar d’un servei de farmàcia o bé d’un dipòsit de medicaments. En les unitats de diàlisi, aquest servei farmacèutic l’haurà d’assumir el servei de farmàcia del centre hospitalari. El fet que cada centre pugui escollir la modalitat de servei farmacèutic (servei de farmàcia o dipòsit de medicaments), en funció de la seva estructura i les seves necessitats, ha de repercutir en una millora de la qualitat del servei.