Transplantaments d'òrgans

Catalunya, un any més al capdavant en nombre de trasplantaments, amb 872 el 2012

query_builder   11 gener 2013 11:01

event_note Nota de premsa

Catalunya, un any més al capdavant en nombre de trasplantaments, amb 872 el 2012

 • Augmenta un 18,7% el nombre de donants de cor aturat
 • Catalunya segueix liderant l’activitat de trasplantament renal de donants vius, amb un total de 147
   
 • El trasplantament pulmonar ha augmentat un 35% i ha assolit un màxim històric
 • Les llistes d’espera per a trasplantaments han disminuït un 4,6% a finals de l’any 2012
L’activitat de trasplantaments registrada a Catalunya durant l’any 2012 continua mostrant índexs capdavanters respecte a l’Estat espanyol i altres països d’arreu del món. Tot i que el nombre de donants ha disminuït lleugerament, Catalunya segueix sent líder en trasplantaments. Els motius són un millor aprofitament dels òrgans obtinguts procedents de donants cadàvers i l’augment dels trasplantaments de donants vius.
 
Donació
 
En termes absoluts, el nombre de donants cadàvers vàlids a Catalunya ha estat de 228, dels quals 209 ho han estat en mort encefàlica. Els 19 restants han estat donants en asistòlia, que han augmentat un 18,7% en relació amb l’any 2011.
 
Tot i que ha disminuït el nombre de donants cadàvers un 4,2% en relació amb l’any 2011, el descens del nombre de trasplantaments només ha estat d’un 2,2% per l’augment de la taxa d’efectivitat. Aquesta taxa és de 2,7 òrgans obtinguts per donant, una dècima més que l’any 2011. 
 
El nombre de negatives familiars a la donació s’ha mantingut al voltant del 17%.
 
L’edat mitjana dels donants cadàvers (57,5 anys) confirma la tendència dels últims anys ja que ha augmentat lleugerament. La causa principal de mort dels donants continua sent l’accident vascular cerebral, que representa un 61%.
                                                                                                                                    
El nombre de donants vius (renals i hepàtics) l’any 2012 ha estat de 153, amb un increment del 3,4% en relació amb l’any 2011.
 
Trasplantaments
 
Catalunya ha mantingut pràcticament el nivell d’activitat assolit durant 2011, any en què hi va haver l’activitat més alta de la història. La tendència observada denota una certa estabilitat.
 
L’any 2012 s’han realitzat 872 trasplantaments, dels quals  31 han estat pediàtrics.
 
 • Trasplantament renal
 
Durant l’any 2012 s’han realitzat 559 trasplantaments, amb una disminució d’un 3,4% respecte a l’any 2011. D’aquest total, 17 han estat pediàtrics.
 
Els trasplantaments de donants vius han estat 147 i han augmentat un 4,3%. Aquesta xifra suposa pràcticament el 50% d’aquest tipus de trasplantament renal de tot l’Estat espanyol.
 
L’activitat en trasplantament renal ha situat Catalunya en una taxa de 73,8 casos pmp (per milió de població), molt superior a la del conjunt de l’Estat espanyol que va ser de 52,8 pmp l’any 2011.
 
Un fet destacable és la realització de 6 trasplantaments renals encreuats, 5 procedents d’una cadena de trasplantaments i 1 de donant altruista. En total, des que es va iniciar el programa de trasplantaments renals encreuats l’any 2009, se n’han fet 12 arreu de l’Estat i Catalunya ha participat en 10.
 
 • Trasplantament hepàtic
 
Pel que fa el trasplantament hepàtic, se n’han realitzat 171 en adults i 9 en nens. En total se n’han fet 6 procedents de donants vius. La taxa de trasplantament hepàtic ha estat de 23,8 pmp, similar a l’observada a l’Estat espanyol l’any 2011, que va ser de 24,1 pmp.
  
 • Trasplantament cardíac
 
S’han fet 52 trasplantaments cardíacs, dels quals 3 pediàtrics. Aquesta activitat representa una taxa de 6,9 pmp, gairebé dos punts més que la global de l’Estat l’any 2011 que va ser de 5 pmp.
 
 • Trasplantament pulmonar
 
El trasplantament pulmonar ha augmentat un 34,7% durant l’any 2012 i se n’han realitzat 64 en adults i 2 en nens. Aquesta activitat ha suposat el màxim històric d’aquest tipus de trasplantament a Catalunya i representa una taxa de 8,7 pmp. La taxa del conjunt de l’Estat l’any 2011 va ser de 4,9 pmp.
 
 • Trasplantament de pàncrees
 
S'han realitzat 15 trasplantaments de pàncrees durant l’any 2012. Aquesta activitat ha suposat una taxa de 2 pmp, semblant a la de l’Estat l’any 2011 que va ser de 2,4 pmp.
 
 • Trasplantament de progenitors hematopoètics
 
Pel que fa al trasplantament de progenitors hematopoètics, durant el 2012 se n’han fet un total de 484, dels quals 68 han estat pediàtrics. En total, s’han fet 280 trasplantaments autogènics, 99 al·logènics familiars i 105 al·logènics no familiars.  
 

 
Llistes d’espera
 
Les llistes d’espera per a trasplantaments d’òrgans han disminuït, de manera global, un 4,6% respecte al desembre de 2011.
 
Per tipus d’òrgan, les llistes que han disminuït més són les de pàncrees (15,4%), pulmó (13,5%), fetge (8,3%) i ronyó (3,6%), mentre que les llistes d’espera per a trasplantaments de cor i intestí no han variat.
 
Tot i que el nombre de trasplantaments ha estat lleugerament inferior a l’activitat de l’any 2011, quan es va arribar al màxim històric, la tendència apunta que el nombre de donants i trasplantaments s’està estabilitzant.
 
 
Agraïments
 
Els resultats obtinguts l’any 2012 en donació i trasplantaments mostren, un any més, la solidaritat dels catalans. Cal manifestar a tots els donants i les seves famílies el nostre agraïment i reconeixement més sincers, ja que sense la seva contribució no es podrien realitzar trasplantaments d’òrgans i teixits.
 
També volem expressar l’agraïment als professionals implicats en la donació i el trasplantament d’òrgans i teixits, a les associacions de pacients i a la resta d’institucions que d’alguna manera hi col·laboren. Sense la participació de tots ells, aquest procés no seria possible. 
 

1  

Fitxers adjunts

Activitat OCATT

Activitat OCATT
PDF | 253