Nano CAREC

El CAREC lliura al Govern una nota sobre fiscalitat empresarial per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació

query_builder   14 gener 2013 18:45

event_note Nota de premsa

El CAREC lliura al Govern una nota sobre fiscalitat empresarial per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació

  • En la seva primera reunió després de la constitució del nou Govern, el CAREC ha fet una nota sobre les mesures recents aprovades per l’Estat en matèria de fiscalitat
El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) ha fet arribar al Govern una nota sobre fiscalitat empresarial per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació. El text recull la “preocupació del món econòmic –expressada en diversos fòrums i canals− pels efectes d’algunes mesures fiscals” aprovades recentment pel Govern espanyol (com ara, el règim d’amortitzacions; l’increment dels pagaments a compte de l’Impost de Societats; les bonificacions en les quotes a la Seguretat Social), i altres mesures anunciades, que comporten un “augment de la pressió fiscal sobre determinades empreses, i una reducció de la seva tresoreria, coincidint amb un accés limitat al crèdit, paral·lel al procés de desendeutament del sistema i al reequilibri i la recapitalització del sector bancari”.
 
El document lliurat al Govern recupera i actualitza algunes propostes concretes ja recollides en informes previs del CAREC i que, des de l’àmbit de la fiscalitat, volen contribuir a facilitar la reactivació econòmica i, en el seu cas, la del mercat laboral. Destaca la necessitat de:
 
·         Revisar les deduccions en l'impost de societats amb l'objectiu de guanyar eficàcia, neutralitat i transparència en la configuració d’aquest impost i considerar en coherència a l’augment de la base imponible, una possible rebaixa paral·lela del tipus de gravamen.
 
·         Millorar el tractament fiscal dels beneficis reinvertits en la pròpia activitat. En aquesta línia podria considerar-se l’aplicació, com a despesa fiscalment deduïble, d’una taxa d’interès sobre els recursos propis per tal d’estimular i afavorir la capitalització de les empreses. 
 
·         Atorgar la màxima bonificació temporal en les cotitzacions a la Seguretat Social per a la contractació de persones en situació d’atur. Caldria aplicar una reducció significativa de les cotitzacions socials en el col·lectiu de treballadors amb una menor qualificació. 
 
·         Lluitar contra les ocultacions fiscals, l’elusió i la defraudació tributària, en coherència amb les propostes que el CAREC ja ha plantejat. Cal també avançar en l'harmonització europea del règim fiscal aplicable a les rendes fàcilment deslocalitzables, de manera que no s'incentivi la competència fiscal entre els països de la Unió o de l'Eurozona i es preservi el principi d'equitat en el repartiment de les càrregues que suporten els contribuents
 
 
El text conclou reclamant una “major seguretat jurídica en la normativa fiscal, donant estabilitat al marc fiscal i, sobretot, evitant l’aprovació de canvis que tenen en la pràctica efectes retroactius, com les restriccions sobrevingudes en la llibertat d’amortització o en les bonificacions en la contractació laboral”.
 
El CAREC va celebrar el passat divendres, 11 de gener, la seva primera reunió, després de la constitució del nou Govern i un cop acordada la continuïtat en les seves funcions, conforme al que es va preveure en el moment de la seva creació, el gener de 2011. 
 
 
Nota: S’adjunta Nota del CAREC sobre Fiscalitat Empresarial

1  

Fitxers adjunts

Nota del CAREC sobre Fiscalitat Empresarial

Nota del CAREC sobre Fiscalitat Empresarial
PDF | 113