Govern

El Govern sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre dues disposicions addicionals dels PGE 2013 en matèria laboral i de dependència

query_builder   29 gener 2013 14:37

event_note Nota de premsa

El Govern sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre dues disposicions addicionals dels PGE 2013 en matèria laboral i de dependència

 
  • La disposició addicional 81a reserva a l’Estat la gestió centralitzada de les partides per a polítiques actives d’ocupació, mentre que la 84a suspèn articles que regulen el finançament estatal de la Llei de dependència
 
El Consell Executiu ha acordat sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la possible inconstitucionalitat de les disposicions addicionals 81a i 84a de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 en matèria laboral i de dependència. El Govern vol conèixer si les dues disposicions s’adeqüen a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya abans d’interposar un recurs davant del Tribunal Constitucional.
 
La disposició 81a de la Llei de pressupostos generals de l’Estat reserva al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la gestió centralitzada de diferents partides pressupostàries destinades a polítiques actives d’ocupació i en disposa la no-distribució territorial a les comunitats autònomes. Catalunya té competències exclusives en l’execució de la legislació laboral, àmbit que inclou les polítiques actives d’ocupació, i ha de participar tant en aquells plans o activitats de formació que superen l’àmbit territorial de Catalunya, com en la determinació, gestió i tramitació de les subvencions estatals no territorialitzables. Per això el Govern entén que aquesta disposició pot vulnerar les seves competències en l’àmbit laboral.
 
La disposició addicional 84a, mentrestant, suspèn diversos articles de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Es tracta de preceptes que regulen el finançament estatal del nivell acordat de protecció de la dependència. L’Executiu entén que aquesta disposició podria vulnerar les competències assumides en aquest àmbit en virtut de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a banda de ser contrària a la lleialtat institucional i a l’autonomia financera de la Generalitat.
 
La Llei de PGE per a l’any 2012 ja va suspendre aquests mateixos articles. Aleshores el Consell de Garanties Estatutàries va considerar que la decisió del Govern espanyol vulnerava la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de serveis socials, el principi de lleialtat institucional i l’autonomia financera, ja que suspenia la part del finançament estatal, però mantenia el deure de la Generalitat de finançar amb recursos propis la prestació dels serveis a la dependència. Abans de recórrer davant del TC el Govern va obrir procediments de negociació bilateral amb l’Estat que encara no han conclòs ni s’han assolit acords.
 
undefined
undefined
undefined
undefined