Agencia qualitat salut

El Govern aprova els estatuts de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

query_builder   5 febrer 2013 14:48

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els estatuts de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

•    La seva missió és avaluar el sistema sanitari del país per garantir-ne la qualitat i l’eficiència
El Govern ha donat llum verd al decret d’aprovació dels nous estatuts de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que té com a objectiu avaluar el sistema sanitari i garantir-ne la qualitat i l’eficiència. L’AQuAS, abans denominada Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, dóna resposta als reptes que afronta el Govern de la Generalitat per assolir millores d’eficàcia en el sector públic, d’acord amb la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa. Aquesta norma perseguia millorar l’eficàcia en l’atenció al ciutadà i implementar els mecanismes d’estalvi en la despesa i racionalització de l’estructura del sector públic.

La missió de l’Agència és generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya, posant l’èmfasi en l’avaluació i utilitzant com a instruments principals la informació, el coneixement i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

La difusió del coneixement ha de facilitar la presa de decisions a la ciutadania, als professionals, als gestors de l’àmbit de la salut i als òrgans responsables de la planificació en salut. També ha d’afavorir la implicació dels professionals sanitaris en el sistema i la seva coresponsabilitat en la consecució de les finalitats comunes i la qualitat de l’atenció. Amb la creació de l'AQuAS, el sistema sanitari de Catalunya es dota d'una eina indispensable per potenciar la gestió de la informació del sistema de salut de Catalunya, en tot el seu cicle de vida, des de la seva recollida fins a la generació i la difusió de coneixement.
 
En línia amb el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, l’AQuAS treballarà en 3 àrees específiques per aportar valor al professional i al ciutadà:
 
•    La transparència i el retiment de comptes. Continuant amb la tasca realitzada per la Central de Resultats en el marc de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, durant l’any 2013 es faran transparents els resultats dels centres de l’àmbit hospitalari, l’atenció primària, el sociosanitari i la salut mental. Addicionalment, es promourà el benchmarking entre centres per estendre les millors pràctiques al conjunt del sistema de salut de Catalunya.

•    L'avaluació de la qualitat de l'assistència sanitària, les tecnologies, els fàrmacs i l’impacte social de la recerca. Entre d’altres, durant l’any 2013, l’Agència realitzarà l’atles de variacions del SISCAT, emetrà recomanacions sobre com reduir-les i treballarà amb els professionals del sector per identificar pràctiques que aporten poc valor a la pràctica clínica.

•    La innovació en el sistema sanitari i la seva transferència a la pràctica clínica. L’AQuAS participarà en projectes nacionals i internacionals per promoure de manera continuada innovacions que millorin l’atenció als ciutadans.

undefined
undefined
undefined
undefined