El Departament de Cultura i l'Obra Social "la Caixa" restauren l'església romànica de Santa Maria del Miracle de Tarragona

query_builder   8 febrer 2013 12:11

event_note Nota de premsa

El Departament de Cultura i l'Obra Social "la Caixa" restauren l'església romànica de Santa Maria del Miracle de Tarragona

  • Les obres de rehabilitació es van iniciar el 2 de gener del 2013 i el termini previst d’execució és de 3 mesos
  • La intervenció consisteix en actuacions de reparació i consolidació de la fonamentació i de les façanes de la església romànica
  • El pressupost total de la restauració és de 130.000 euros, que aporta l'Obra Social "la Caixa"
  • La restauració de l’església s’emmarca dins del programa Romànic Obert, impulsat per la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa”, amb l’objectiu de promoure la conservació del patrimoni català
Església Santa Maria Miracle
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social "la Caixa" han iniciat les obres de restauració de l’església romànica de Santa Maria del Miracle, situada a l’arena de l’amfiteatre romà de Tarragona. Les obres es van iniciar el passat dia 2 de gener de 2013 i el termini previst d’execució és de 3 mesos.
 
Aquesta actuació s’emmarca dins del programa Romànic Obert, que impulsen conjuntament la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa”, amb l’objectiu de promoure la conservació i la restauració del patrimoni de Catalunya. En el marc del programa Romànic Obert, es contempla l’actuació en 76 béns patrimonials, entre els quals hi ha l’església de Santa Maria del Miracle a l’Amfiteatre Romà de Tarragona, de la qual l’Ajuntament de Tarragona n’és titular.
 
La inversió en aquesta actuació a càrrec de l'entitat financera ha estat de 130.000 euros.
 
 
L’església de Santa Maria del Miracle
 
L’església Santa Maria del Miracle és una construcció del segle XII, erigida en memòria dels màrtirs Sant Fructuós, primer bisbe de Tàrraco, i els seus diaques Auguri i Eulogi. Està situada al quadrant sud-est de l’arena de l’Amfiteatre Romà de Tarragona i se’n conserven únicament els murs, que tenen aproximadament 1 metre d’amplada i una mitjana de 2 d’alçada, i la fonamentació, que estan construïts amb materials provinents del propi amfiteatre (carreus de dimensions originals reutilitzats, carreus retallats i maçoneria irregular lligada amb morters molt pobres). L’església té planta de creu llatina d’una única nau i creuer.
 
L’edifici, d’arquitectura romànica, se sobreposa a les restes d’una basílica visigòtica construïda el segle VI. El grup és aïllat d’altres edificacions.
 
L’església està declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.
 
 
Detall de la intervenció
 
La intervenció a l’església consisteix en actuacions de reparació i consolidació de la fonamentació i de les façanes de la església romànica, i es divideixen en tres grups, segons el seu àmbit d’intervenció:
 
1.    Actuació a la fonamentació:
La fonamentació presentava unes patologies que posaven en perill la resta de l’edificació, i que calia corregir de forma immediata. 
  • Fonamentació sobre l’arena de l’amfiteatre: La reparació en aquesta zona consisteix en l’eliminació/arrencada d'arrels de plantes sobre els junts dels paraments. A continuació es refaran els costats exteriors d’aquesta base, amb reposició de peces, amb pedres irregulars de recuperació col·locades amb morter de calç, seguint les proporcions i disposició l’element original, per tal d’aconseguir una aparença semblant a l’actual. El fonament recuperarà la seva dimensió original i l’estabilitat necessària per evitar que segueixi el procés de degradació que fins ara s’estava produint a la fonamentació.
  • Fonamentació sobre altres elements preexistents: L’actuació en la zona del creuer nord, junt amb la part nord de l’absis consisteix en l’eliminació/arrencada d'arrels de plantes sobre els junts dels paraments. A continuació es refaran els costats exteriors d’aquest base, amb reposició de peces, amb pedres de recuperació i/o d’aportació, col·locades amb morter de calç, seguint les proporcions i la disposició de l’element original, per tal d’aconseguir una aparença semblant a l’actual. El fonament recuperarà la seva dimensió original.
  • Fonamentació sobre roca i sobre murs de pedra: En els punts on la fonamentació s’ha fet directament sobre la roca (capçalera de l’església), o bé sobre murs de pedra (part oest de l’església), l’estat de conservació és acceptable. Es preveu en aquestes zones unes tasques de manteniment.
 
2.    Actuació sobre el desgast d’elements de pedra:
En funció del grau de desgast dels elements, s'actua seguint una de les dues opcions que es descriuen a continuació:
  • Si el grau d’afectació representa una pèrdua de material de fins al 30% i no representa perill per l’estabilitat del sistema, l‘operació consisteix en la neteja manual de la superfície, extracció de sals solubles, aplicació de consolidant, col·locació de malla de filferros d'acer inoxidable aplicació de morter per a reconstrucció de pedra de dos components si s’escau, i tractament hidrofugant.
  • Substitució de l’element, si el desgast és superior al 30% i compromet l’estabilitat del sistema constructiu. Caldrà extreure de les pedres i el reblert a ambdós costats de la zona afectada, fer un primer reblert amb morter de calç i la reconstrucció de l'obra amb pedra recuperada, agafada amb morter de calç
 
3.    Intervenció de reparació en el coronament del mur:
Es preveu un rejuntat de la part superior del mur, de forma que la mateixa geometria d’aquest acabat evacuï l’aigua, impedint-ne la filtració cap a l’interior del mur. Les operacions previstes consisteixen en l’eliminació/arrencada d'arrels de plantes sobre els junts dels paraments i a continuació un rejuntat i segellat de junts d'elements de pedra, amb buidat i neteja del material dels junts, amb morter de calç.
 
 
 
 
 

3  

Fitxers adjunts

Fotografia de l'església Santa Maria del Miracle Tarragona

Fotografia de l'església Santa Maria del Miracle Tarragona
JPG | 330

Fotografia de l'església Santa Maria del Miracle Tarragona

Fotografia de l'església Santa Maria del Miracle Tarragona
JPG | 324

Fotografia de l'església Santa Maria del Miracle Tarragona

Fotografia de l'església Santa Maria del Miracle Tarragona
JPG | 1380