Demà comencen les proves d'avaluació de 4t d'ESO per més de 60.000 alumnes

query_builder   13 febrer 2013 08:00

event_note Nota de premsa

Demà comencen les proves d'avaluació de 4t d'ESO per més de 60.000 alumnes


•  Les proves avaluaran l’assoliment de les competències bàsiques en llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtiques

•    Les proves es realitzaran per segon any consecutiu en un total de 1.016 centres de titularitat pública, concertada i privada
 
Demà dijous i divendres tindran lloc les proves d’avaluació de 4t d’ESO. A Catalunya hi ha un total de 64.368 alumnes de 4t d’ESO- dels quals un 5,76% queda exempt d’una part o de totes les proves-. La prova de 4t d’ESO permet avaluar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria. Les competències sotmeses a examen són llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtiques.
 
L’alumnat que s’examinarà pertany a un total de 1.016 centres educatius d’arreu del país: 513 centres de titularitat pública i 503 centres concertats i privats.
 
La prova, que enguany es du a terme per segona vegada consecutiva, està dissenyada i aplicada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, que per a l’ocasió ha organitzat 60 comissions que en faran la gestió i la correcció. Un total de 2.334 aplicadors i de 1.213 correctors s’encarregaran de vetllar pel correcte funcionament del procés.
 
Les dades de l’alumnat de 4t d’ESO segons els diferents serveis territorials són:
 
 
Serveis territorials
Alumnat
Consorci d’Educació de Barcelona
12.436
Baix Llobregat
6.612
Catalunya Central
4.668
Girona
6.837
Catalunya Comarques
7.383
Lleida
3.443
Tarragona
5.306
Terres de l’Ebre
1.587
Vallès Occidental
8.497
Vallès Oriental i Maresme
7.599
Total alumnat
64.368
 
 
Contingut de les proves
 
Demà dijous els centres realitzaran les proves de competència en llengua catalana, en matemàtiques i en aranès –en aquest cas són 68 alumnes de la Vall d’Aran-. Divendres serà el torn de l’avaluació de les competències en llengua castellana i en llengua estrangera- un total de 64.094 alumnes faran la prova en anglès i un total de 274 alumnes en llengua francesa-.
 
En la prova de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, hi haurà dos textos de comprensió lectora i una redacció. Es valorarà, entre d’altres, si l’alumnat comprèn el que llegeix, si s’expressa amb claredat, el vocabulari que s’empra o l’adequació i coherència en la redacció.
 
Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i dues redaccions breus. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del llenguatge o la correcció lingüística.
 
Pel que fa a la prova de competència matemàtica, s’inclouran exercicis de numeració i càlcul; de relacions i canvi; d’espai forma i mesura; i d’estadística i atzar. L’objectiu és que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es poden trobar durant el dia a dia, i valorant entre d’altres, la reflexió o el raonament matemàtic.
 
Els correctors corregiran les proves i els resultats s’enviaran als centres i a les famílies a partir del 18 de març, abans de Setmana Santa. Com a novetat, enguany l’informe dels centres mostrarà els resultats de l’actual edició i de l’any passat, per tal de facilitar la comparativa entre un any i l’altre.
 
Aquestes proves es tindran en compte alhora d’avaluar si l’alumne/a ha aconseguit o no assolir les competències i objectius de l’etapa, però no marquen la superació o no de l’etapa. Formen part del conjunt d’informacions i proves que el professorat de cada centre disposa alhora de valorar l’informe acadèmic del seu alumnat.
 
 
Tant dijous com divendres, a partir de les 13h, es podran consultar els enunciats de les diferents proves al següent enllaç:
 
Els mitjans de comunicació que desitgin enregistrar imatges o fer fotografies poden sol·licitar un centre de referència a l’Oficina de Premsa.