Una unitat mòbil a Les Borges Blanques vigilarà la qualitat de l'aire a les Garrigues i el Pla d'Urgell

TES estudia la ubicació òptima per a una estació fixa de control entre els termes municipals de Les Borges i Juneda

query_builder   20 febrer 2013 16:19

event_note Nota de premsa

Una unitat mòbil a Les Borges Blanques vigilarà la qualitat de l'aire a les Garrigues i el Pla d'Urgell

TES estudia la ubicació òptima per a una estació fixa de control entre els termes municipals de Les Borges i Juneda

Unitat mòbil ubicada a Les Borges Blanques.
El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, ha instal·lat una unitat mòbil de vigilància de la qualitat de l’aire a Les Borges Blanques, a la zona de l’antic escorxador. La unitat hi prendrà dades durant un mes i determinarà els nivells d’immissió dels següents contaminants: Diòxid de sofre (SO2), àcid sulfhídric (H2S), diòxid de nitrogen (NO2), partícules (PM10), monòxid de carboni (CO), ozó troposfèric (O3), benzè (C6H6), arsènic (As), cadmi (Cd), níquel (Ni) i plom (Pb). De forma paral·lela, s’està estudiant la ubicació d’una estació fixa entre els termes municipals de les Borges i Juneda. 
 
Aquestes instal·lacions han de controlar els nivells de contaminants en l’aire a la zona de les Garrigues i del Pla d’Urgell, on recentment han entrat en funcionament diverses activitats industrials i d’altres n’estan tramitant els permisos ambientals. Cal destacar que la Direcció General de Qualitat Ambiental ha fixat per a totes les centrals elèctriques de biomassa que es preveuen instal.lar els valors límit d’emissió més estrictes, corresponents als que estan legislats per a grans instal·lacions tèrmiques, per tal de garantir una bona qualitat de l’aire. També ha establert un pla de vigilància ambiental durant els primers 2 anys de funcionament de les instal·lacions. D’aquesta manera s’hi analitzaran semestralment les PM10, els òxids de nitrogen (NOx) i l’SO2.
 
Pel que fa a l’ampliació de l’activitat de General d’Olis, a Les Borges, s’incorporarà a l’autorització ambiental un règim de controls més estricte a l’actual, i es requerirà a l’activitat unes  millores substancials en les mesures correctores que actualment efectua. L’autorització fixarà un termini màxim perquè l’administració ambiental comprovi que les millores han estat implantades.
 
L’any passat ja es van dur a terme dues campanyes de vigilància de la qualitat de l’aire als municipis d’El Poal i el Palau d’Anglesola. Tots els nivells de contaminants s’hi van mantenir estables i no van superar els límits legals. A més, es va encarregar a la Universitat de Barcelona un estudi de la modelització de la dispersió atmosfèrica i l’avaluació del potencial impacte de les noves instal·lacions, que conclou que la contribució de les noves activitats al valor base no superarà els valors permesos per la legislació.

2  

Fitxers adjunts

Foto

Foto
JPG | 927

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 454