El conseller Puig en una imatge d'arxiu

El conseller Puig aposta per la simplificació administrativa i per la creació del Marc Català de Relacions Laborals, com a accions claus del Departament d'Empresa i Ocupació

query_builder   21 febrer 2013 15:54

event_note Nota de premsa

El conseller Puig aposta per la simplificació administrativa i per la creació del Marc Català de Relacions Laborals, com a accions claus del Departament d'Empresa i Ocupació

 

  • Felip Puig ha assenyalat que "conservar i crear llocs de treball" serà l'objectiu prioritari del Departament.

 

  • El conseller Puig ha anunciat la creació de la figura del Mr. Pime, mesura per potenciar el suport a les petites i mitjanes empreses catalanes.

 

  • “Establir un ampli i permanent diàleg en tots els fronts, sectors, partits polítics i administració central, serà una prioritat del Departament”, ha assenyalat el conseller.
 
 
El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha explicat avui, en sessió informativa al Parlament de Catalunya, els objectius i les actuacions principals que marcaran el full de ruta del Departament.
 
En aquest marc, el conseller ha apostat per la "desburocratització del país", una reforma del sistema necessària que passa per la simplificació administrativa, per "revisar tràmits, circuits i requisits perquè sigui més àgil";  per un canvi de cultura de les administracions públiques en la gestió de les normes i la defensa de l’interès general; i per un canvi també de l'actual cultura empresarial. En aquest sentit el conseller ha anunciat l'impuls de la llei de simplificació administrativa, com a instrument bàsic per assolir aquest objectiu.
 
El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha remarcat que "conservar llocs de treball i crear-ne de nous" és l'objectiu prioritari del Departament, impulsar polítiques "orientades a promoure l'ocupabilitat de les persones que busquen feina i atendre les que l'han perdut", alhora que impulsar polítiques enfocades a que "les empreses puguin produir i competir, néixer i ampliar-se, i en definitiva generar ocupació i prosperitat".
 
En atenció a les diferents competències del Departament, i pel que fa a la Secretaria d'Empresa i Competitivitat, el conseller ha assenyalat que la missió se centrarà en apostar per la col•laboració amb el món empresarial, "col•laboració amb totes les empreses, organitzacions, però també una predisposició per tal d’estimular la màxima cooperació entre elles".
 
El conseller ha apuntat a l’Agència de Suport a l’Empresa, ACC1Ó, de la Direcció General d'Indústria, com a instrument bàsic per assegurar aquesta col•laboració i per "continuar avançant en els seus tres eixos definitoris: la innovació, la internacionalització i la captació d’inversions, actuacions que es plantegen buscant la col•laboració i les sinergies amb cambres i amb organitzacions empresarials”.
 
En l’àmbit de la Innovació, el conseller ha destacat com a accions prioritàries la reordenació dels centres tecnològics i l'elaboració conjuntament amb el Departament d'Economia i Coneixement, de l'Estratègia d'Innovació i Especialització Intel·ligent.
 
Pel que fa a la Internacionalització, el titular d’Empresa i Ocupació ha  assenyalat que el Departament té l'objectiu “d’augmentar el nombre d’empreses que exporten regularment i consolidar i expandir les que ja tenen presència internacional". Puig ha explicat que “ procedirem a la racionalització del conjunt d’oficines i delegacions que té el govern a l’exterior”, però ha deixat clar  que “ no hi ha cap intenció de disminuir la nostra presència internacional en l’àmbit de l’empresa ni, òbviament, de supeditar-la als designis d’altres administracions". Per Puig "malgrat la crisi, Catalunya continua essent atractiva per a la captació d’inversió estrangera i el programa Invest in Catalonia continuarà essent prioritari per a l’administració catalana".
 
Suport a les Pimes
 
Aquests tres eixos seran la base de les polítiques d'impuls a l'empresa, però es complementaran amb la potenciació del suport a les pimes.  En aquest sentit, el conseller ha assenyalat que “volem que Catalunya es regeixi pels principis que emanen de la Small Business Act de la Comissió Europea”.
 
En línies generals, el conseller ha assenyalat que es treballarà  per a que les pimes introdueixin la innovació i la internacionalització com a línies essencials en el seves activitats productives, com a elements clau per afavorir la seva competitivitat econòmica. En aquest sentit, ha anunciat la implantació del codi ètic de bones pràctiques per facilitar l'accés de les pimes als contractes públics i la creació “de la figura del Mr. Pime, assignant-li les responsabilitats que li són pròpies a un alt càrrec del nostre Departament”.
 
En el terreny comercial, el conseller ha remarcat que "continuarem defensant el nostre model” i ha anunciat la voluntat de presentar un projecte de llei reguladora del comerç, els serveis i les fires.
 
Pel que fa al turisme, el conseller ha apostat per "aprofitar l’èxit que tenim com a destinació turística per a consolidar el sector com a veritable tractor de l’economia catalana".
 
En l’àmbit de la política energètica, el conseller ha recalcat la necessitat d'aplicar el Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012-2020,  que marca com a missió la de contribuir a crear una economia de baixa intensitat energètica i de baixa emissió de carboni, en línia amb els tres adjectius que la Unió Europea aplica a la política energètica: que sigui segura, que sigui competitiva i que sigui sostenible. En aquest sentit el conseller Puig ha destacat l'aposta clara del Departament “per  les energies renovables i l’estalvi i l’eficiència energètica,  com l'objectiu de reforçar les polítiques energètiques actuals i accelerant la transició cap a un nou model econòmicament eficient, socialment redistributiu i ambientalment sostenible”.
 
Una altra prioritat del Departament, és l'impuls de les Tecnologies Ambientals i de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. El conseller ha remarcat que l'economia verda serà un àmbit prioritari a fomentar en el món empresarial. D'altra banda també ho serà "el desplegament del nou model TIC millorant la productivitat de l'administració i obtenint millors serveis amb menor despesa".
 
També adscrita a la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, la competència en consum, tindrà una línia clara de continuïtat. El conseller Puig ha volgut assenyalat "la voluntat de potenciar la mediació i l’arbitratge com a vies de solució dels litigis de consum, ens ha permès de trobar algunes solucions com al greu problema de les preferents".
 
 
D’altra banda, pel que fa a la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, el conseller Felip Puig ha prioritzat aquelles polítiques orientades a lluitar contra l'atur. Segons ell la reactivació econòmica passa per "generar confiança en el mercat, establint el model català de relacions laborals, ajustant els serveis públics a les necessitats de les persones aturades, reorganitzant les institucions públiques, com el SOC, afavorint i atraient inversions a Catalunya o potenciant les exportacions".
 
Atur juvenil
 
El Govern impulsarà mesures per tal de lluitar contra l'atur juvenil, que serà, “prioritats de prioritats". Així el conseller Puig ha anunciat que s’impulsarà el programa “InserJoves”, una proposta orientada a reduir l’atur dels joves sense qualificació professional. 
 
D'altra banda, pel que fa a l'àmbit de l'Economia Social, Cooperativisme i treball autònom, el conseller Felip Puig ha anunciat  que "promulgarem una nova llei de cooperatives que els permeti una millor adaptació als canvis de l’entorn socioeconòmic i impulsarem el Programa Ara-coop."
 
Facilitar instruments per a l’autoocupació, marcarà també una de les prioritats del Departament, així com la inserció de les persones discapacitades i en risc d'exclusió socio-laboral. El conseller ha assegurat que es treballarà per "la continuïtat dels CET i la seva reordenació". D'altra banda ha anunciat que "ja estem treballant, de manera consensuada amb els agents socials, en la reforma de la llei de la prestació de la Renda Mínima d’Inserció per adaptar-la a l’entorn socioeconòmic i posant al centre l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones."
 
Finalment, el mandatari català ha ressaltat la necessitat d'impulsar la creació d'estructures d'estat "que facin possible que les institucions catalanes puguin decidir en aquells aspectes propis de les administracions públiques, com són l’ordenació, la regulació i el control, bàsics per al funcionament de l’economia i per a la qualitat de vida de la gent”". Ha incidit en la creació del Marc Català de relacions laborals i assumpció de les plenes competències en l’àmbit laboral. El conseller ha explicat que “aquest model ens permetrà impulsar noves polítiques laborals amb el suport de les institucions públiques i dels agents socials , en contractació, condicions de treball o negociació col·lectiva”
 
També ha destacat que es treballarà per l'assumpció de la Seguretat Social en tota la seva extensió, o en el desenvolupament  del sistema propi d'inspecció de treball, i  en el model propi energètic català amb l’assumpció de totes les competències.
 
És per això que  el propòsit del Departament és “establir un ampli i permanent diàleg en tots els fronts, sectors, partits polítics i administració central”. El conseller ha conclòs que "aquesta voluntat no impedirà la nostra oposició clara, inequívoca, a iniciatives que buiden de competències la Generalitat i volen retallar la nostra capacitat de construir una societat i una economia diferenciades, amb personalitat pròpia". D'aquesta manera el conseller ha deixat clar que “s'aposta pel diàleg,  la negociació, i el pacte, però no per la submissió i la uniformització" 
 
 

1  

Fitxers adjunts

El conseller Felip Puig durant la compareixença al Parlament de Catalunya

El conseller Felip Puig durant la compareixença al Parlament de Catalunya
JPG | 269