Govern

El Govern reforça l'Oficina de Supervisió de la Contractació Pública

query_builder   26 febrer 2013 15:01

event_note Nota de premsa

El Govern reforça l'Oficina de Supervisió de la Contractació Pública

 
 • Aprova el decret de reestructuració del Departament de la Presidència, que revisa les funcions de l’Oficina. Seran, entre d’altres, establir directrius als departaments i entitats del sector públic de la Generalitat per incrementar la transparència; fomentar l’ús del procediment obert; fer accessible la informació a la ciutadania o incrementar l’elaboració i difusió d’informes sobre la contractació pública
 
 • La mesura s’emmarca en el document de propostes resultant de la segona cimera per a la regeneració democràtica, que situa com a segon eix d’actuació la contractació pública i la reforma de l’Administració
 
El Govern ha aprovat reforçar el paper de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, un instrument creat fa dos anys per l’Executiu per vetllar per l’aplicació del principi de transparència administrativa en la contractació pública. El Consell Executiu ha donat avui llum verd al decret de reestructuració del Departament de la Presidència, que revisa les funcions d’aquest organisme, pioner a nivell europeu. La mesura va en la línia del document de propostes consensuat en la segona cimera per a la regeneració democràtica, encapçalada pel president de la Generalitat.
 
Durant els seus dos primers anys de funcionament, l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública ha esdevingut un òrgan de seguiment, de transparència i d’orientació de la contractació pública de l’Administració de la Generalitat. El Govern ha acordat ara potenciar aquesta figura davant del seu balanç positiu.
 
Les funcions de l’Oficina, que afecten la contractació pública de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, són les següents:
 
 • Vetllar per l’aplicació del principi de transparència administrativa i proposar les mesures tendents a la seva millora i efectivitat.
 
 • Proposar i impulsar les disposicions generals i els acords necessaris per a la millora continuada de la contractació i fer-ne el seguiment.
 
 • Assessorar sobre els continguts dels projectes de disposicions de caràcter general.
 
 • Dirigir les actuacions relacionades amb els objectius establerts per la normativa vigent o derivats de la competència de coordinació que exerceix el Departament de la Presidència en aquesta matèria.
 
 • Proposar els canvis a introduir en l’àmbit de la contractació pública per millorar els aspectes administratius, tècnics i econòmics que es considerin adients, especialment per a la seva simplificació, eficiència i facilitació de l’accés a la contractació.
 
 • Vetllar pel compliment de la normativa vigent i garantir la introducció de millores en els procediments, processos i sistemes de gestió i organització de la contractació pública.
 
 • Establir directrius i unificar criteris d’actuació.
 
 • Analitzar, supervisar i controlar els procediments, processos i sistemes de gestió i organització, sens perjudici de les funcions que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
 
 • Dirigir i coordinar els mitjans electrònics en la contractació pública, sens perjudici de les funcions de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que seran executades d’acord amb les directrius de l’Oficina.
 
 • Promoure que la contractació pública contribueixi a desenvolupar polítiques d’interès general, com el foment de la inserció social i la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector, i l’accés a la contractació pública de les pimes.
 
 • Donar suport a la Secretaria del Govern en l’exercici de la seva funció de supervisar i coordinar les actuacions en aquesta matèria, i facilitar l’exercici d’aquesta funció.
 
 • Elaborar i elevar al Govern informes sobre la gestió contractual de la Generalitat.
El reforçament de l’Oficina s’emmarca en el document de propostes resultant de la segona cimera per a la regeneració democràtica, celebrada la setmana passada al Palau de la Generalitat, i que situa com a segon eix d’actuació la contractació pública i la reforma de l’Administració. Entre les mesures proposades en aquest document hi ha la consolidació de la Plataforma de Contractació Pública, la publicació de totes les adjudicacions de contractes públics efectuats per la Generalitat al seu portal web o la garantia de màxima transparència i concreció dels criteris per a l’adjudicació de contractes.
 
 
Reestructuració del Departament
 
A banda de reforçar el paper de l’Oficina, el decret aprovat avui adapta l’estructura del Departament a la figura de conseller de la Presidència i l’adequa als criteris d’austeritat i d’eficiència. El nou organigrama, que no suposa cap increment d’estructura ni de despesa del Departament, preveu una reducció de dos llocs de treball eventuals i un estalvi de 145.000 euros. Així, es crea el Gabinet del Conseller i es modifiquen atribucions de funcions i dependències orgàniques d’acord amb els criteris de racionalitat organitzativa i simplificació administrativa. La Secretaria d’Afers Exteriors passa a denominar-se Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea i té com a funció principal dirigir, impulsar i coordinar l’acció exterior del Govern i la seva representació exterior.
 
El decret aprovat contribueix a una major transparència i simplicitat de les normes i a disminuir la dispersió normativa existent. De fet, amb l’aprovació del document queda derogat totalment el Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència.
 
undefined
undefined
undefined
undefined