Augmenta el nombre de dones policia als cossos europeus

query_builder   8 març 2013 11:24

event_note Nota de premsa

Augmenta el nombre de dones policia als cossos europeus

  • Les dades s’extreuen de l’estudi publicat recentment per l’ISPC i que actualitza les dades recollides el 2008 per la Xarxa Europea de Dones Policia
  • La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ha registrat un increment del percentatge de dones i es manté per sobre de la mitjana europea
 
La presència de les dones als cossos de policia europeus ha augmentat en els darrers quatre anys i se situa en una mitjana de gairebé el 20%, uns 2 punts per sobre que fa quatre anys,  segons l’estudi que ha publicat l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) en què compara la diversitat de gènere en diferents cossos de policia de la Unió Europea.
 
El Cos de Mossos d’Esquadra, amb un  20,98% de dones, es troba entre les organitzacions policials que tenen entre un 20 i un 25% de dones, junt amb Portugal (23,28%) Xipre (22,96%) o Alemanya (22,46%). Les policies de països com Estònia, Holanda, Lituània, Suècia o Letònia se situen per sobre o prop del 30%.
 
Les dades s’extreuen de la recerca que l’ISPC va dur a terme el 2012, en el marc del projecte Facts and Figures of Women in Police Services i que actualitza l’anàlisi realitzada l'any 2008 per la Xarxa Europea de Dones Policia (European Network of Policewomen, ENP), una organització sense ànim de lucre que treballa en col·laboració amb membres de la policia i/o les organitzacions policials dels països membres per facilitar els canvis positius en la situació de la dona als cossos de policia. L’estudi reflecteix les dades de diferents cossos de policia de 19 països de la Unió Europea.
 
La recerca mostra que els cossos policials europeus no preveuen, en general, quotes de places reservades per a dones en la fase d’ingrés al cos i tampoc desenvolupen polítiques específiques de reclutament, tot i que en alguns casos els requeriments es poden adaptar a les condicions físiques de les dones i també es poden realitzar campanyes de comunicació específiques per potenciar el nombre de dones que ingressen al cos, com va ser el cas de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. La informació recollida també permet veure que no hi ha unes polítiques de conciliació dissenyades específicament per a les dones, sinó que la majoria dels cossos s’acullen a les polítiques generals de conciliació familiar o del temps, ja siguin les de la seva organització, del seu país, o de la Unió Europea.
 
Països com Finlàndia o Dinamarca són pioners en la incorporació de les dones en les organitzacions policials, però no és fins a la segona meitat del segle XX que es generalitza la seva presència a la resta dels països europeus participants en l’estudi. Malgrat això, les dones encara tenen camí a recórrer en els cossos policials: si bé el percentatge de dones augmenta, la seva presència als llocs de comandament més alts encara és minoritari i molt desigual, com és el cas de la categoria màxima, o les superiors, on la mitjana se situa al 15,4%.
 
Tot i que la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra té un percentatge equiparable al de la mitjana europea de cossos policials, hi ha una presència menor en els llocs de comandament superior o màxim: 6,25% de la categoria de comissari/ària, i en les policies locals el percentatge és menor; en la categoria d’intendent/a i d’inspector/a, un 9% són dones, que augmenten en el cas de les sotsinspectores i les sergentes (10%) i de les caporals (13%).
 
La història, la cultura del país i de les organitzacions són alguns dels principals factors que podrien expliquen aquesta situació, tal i com es va afirmar a les Jornades sobre el lideratge en el comandament de les dones a la policia que es van celebrar el maig passat a l’ISPC i on ja es van avançar les dades preliminars de l’estudi. En les jornades es va apuntar que a banda dels canvis normatius que es puguin introduir calen mesures de transformació social i internes, que es reflecteixin també en l’estructura de comandament.
 
La realització de l’estudi, consultable al web de l’ISPC, ha estat possible gràcies a la col·laboració de CEPOL (College Européen de Police), l’organització que aglutina les escoles de policies europees i de la qual l’ISPC en forma part, i de l’ENP.
 
L’ISPC, com a centre de creació i transferència del coneixement del sistema de seguretat pública de Catalunya té, entre les seves finalitats, promocionar l’estudi i la recerca en l’àmbit de la seguretat.
 
Per a més informació podeu contactar amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya: 93 554 13 05 / 695 56 14 58 o al correu electrònic comunicacio.ispc@gencat.cat, o amb l’Oficina de Comunicació del Departament d'Interior: 93 551 21 48 / 93 551 22 69.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 163