govern

Acord històric amb els regants del Segarra-Garrigues, JARC, ASAJA i FCAC

Pelegrí: "Hem fet obra, ara toca regar"

Agricultura acorda amb el sector flexibilitzar el preu pel dret a l'ús de l'aigua del Segarra Garrigues

query_builder   15 març 2013 17:32

event_note Nota de premsa

Acord històric amb els regants del Segarra-Garrigues, JARC, ASAJA i FCAC

Pelegrí: "Hem fet obra, ara toca regar"

Agricultura acorda amb el sector flexibilitzar el preu pel dret a l'ús de l'aigua del Segarra Garrigues

 
 
FOTO WEB
Un moment de la signatura de l'acord.
 
 
· El Govern obre el ventall d’alternatives de pagament del preu pel dret a l’ús de l’aigua del Segarra-Garrigues
 
· Es manté la tarifa binòmia però adaptant-la als diferents tipus de reg segons la conveniència de cada usuari
 
· Els regants podran optar pel preu fixat fa 1 any (amb una tarifa fixa més elevada i un cost més baix per m3), o bé per aquesta segona alternativa en la qual es baixa la tarifa fixa per hectàrea, quedant la més elevada en 110 €/ha i la més baixa en 85 €/ha, però amb un cost per m3 més elevat
 
 
 
  
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha signat avui un acord amb els representants de la comunitat de regants, així com també del sector agrari i cooperatiu per establir el nou preu pel dret a l’ús de l’aigua del Canal Segarra-Garrigues.
 
S’han adherit a l’acord Josep Maria Jové, president de la Comunitat de Regants Canal Segarra-Garrigues; Pere Roqué, president de l’Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja-Lleida); Celestino Jové, en representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC); i Joan Segura, vicepresident de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).
 
L’acte ha comptat també amb l’assistència del delegat del Govern de Lleida, Ramon Farré, el director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, el president d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Joan Lluís Quer, el president d’Aigües Segarra-Garrigues (ASG), Josep Grau, el director general d’ASG, Miquel Galvarriato i el director dels Serveis Territorials d’Agricultura a Lleida, Jaume Fabà, entre d’altres.
 
El conseller Josep Maria Pelegrí s’ha congratulat d’aquest acord, i ha remarcat que amb l’acte d’avui “el Govern de la Generalitat compleix el seu compromís d’aconseguir flexibilitzar el preu de l’aigua del Segarra-Garrigues per a fer-lo el més assequible i assumible possible per als regants. Hem fet obra, ara toca regar, i amb aquest acord volem que el preu hi ajudi”.
 
Totes les parts signants han posat de manifest la necessitat de donar les màximes facilitats als regants perquè aquesta infraestructura estratègica i de país pugui ser aprofitada al màxim i això contribueixi a maximitzar el retorn social, territorial, econòmic i ambiental de l’esforç inversor realitzat. Així mateix i després d’analitzar  com s’ha desenvolupat la passada campanya de reg s’ha consensuat aquesta nova tarifa que ofereix una major flexibilitat entre els dos components (quota fixa i part variable) que s’adapta millor que l’anterior a les diverses tipologies de reg.
 
S’obren les alternatives per al regant
 
El Govern obre el ventall d’alternatives de pagament del preu pel dret a l’ús de l’aigua del Segarra-Garrigues a fi que el regants puguin triar l’opció que els sigui més convenient.  En aquest sentit, es manté la tarifa binòmia però adaptant-la als diferents tipus de reg segons la conveniència de cada usuari.
 
 
Així, els regants podran optar pel preu fixat fa 1 any (amb una tarifa fixa més elevada i un cost més baix per m3), o bé per aquesta segona alternativa en la qual es baixa la tarifa fixa per hectàrea, quedant  la més elevada en 110 €/ha  i la més baixa en 85 €/ha, però amb un cost per m3 més elevat. En aquesta segona opció, s’estableix un sistema de tarifa binòmia que incorpora d’una banda la tarifa fixa en funció de la dotació de reg (és la quota que serveix per finançar els costos fixos d’aquest servei perquè els regants tinguin garantit el reg a peu de finca durant tot l’any) i una part variable per metre cúbic d’aigua utilitzada realment. El preu pel dret a l’ús de l’aigua del Segarra-Garrigues s’obté a partir d’una tarifa binòmia que inclou: una part fixa, que oscil·la entre 85 i 110 € per hectàrea/any en funció de la dotació de reg de cada finca i una part variable de 0,096 €/ per metre cúbic
 
 
 
Tarifa binòmica:
85 €/ ha  per a regs de  1500 m³/ha +  0 ,096 €/m³ 
95 €/ ha  per a regs  de 3500 m³/ha +  0 ,096 €/m³ 
110 €/ha per a regs de 6500 m³/ha +  0 ,096 €/m³ 
 
       
RESUM PREUS PER  DOTACIONS SEGARRA-GARRIGUES
 
Dotació m³/ha
Preu fix per ha
Preu €/m³
 
6.500
110
0,09600
 
3.500
95
0,09600
 
1.500
85
0,09600
 
 
 
 
 
           
 
 
La tarifa s’actualitzarà anualment tenint en compte els percentatges de l’Índex de Preus al Consum (IPC) i el preu de l’energia.
 
Amb això es dóna compliment al compromís del Govern, en un context econòmic advers com és el present, d’establir un preu que sigui atractiu i assumible per als regants, a fi que puguin aprofitar al màxim el potencial d’aquesta infraestructura estratègica de país que és el Segarra-Garrigues, en tant que element de desenvolupament d’un sector que és i ha de ser clau per a la recuperació econòmica que contribueix a la fixació de població en el territori, que evita l’abandonament de les terres de conreu, la desertització i l’empobriment de la biodiversitat i que contribueix també a la conservació dels valors del territori i al reequilibri territorial.
 
A més, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural té a disposició del sector una unitat d’assessorament especialitzada (a Tàrrega), on personal tècnic del DAAM oferirà assessorament als regants sobre els possibles canvis agronòmics que poden incorporar en les seves finques, en funció de l’arribada del reg per tal d’incrementar-ne la productivitat i la competitivitat.
 
 
Fitxa resum de les dades principals del Segarra-Garrigues (actualitzades a  març 2013)
 
Superfície total: 67.816 ha (60 municipis, 6 comarques, 16.000 propietaris)
Import de l’actuació: 1.090 M€
Obra executada: 714 M€ (66%), 637 M€ xarxa de reg + 77 concentració parcel·laria.
Superfície en reg actualment: 3.277 ha
Superfície en reg prevista pel 13: 5.500 ha.
Superfície en reg prevista pel 14: 10.000 ha.
Consum d’aigua fins a la data: 14,4 hm3
Superfície de Concentració parcel·laria: 43.325 ha.
Superfície de Concentració parcel·laria enllestida: 8.726 ha.
Pressupost Mesures Compensatòries i Correctores d’Impacte Ambiental: 114 M€
Mesures executades: 25 M€.
 
 
Per què d’una tarifa binòmia?
 
La fixació d’una tarifa binòmia enlloc del que s’havia vingut parlant els darrers anys d’un preu en funció dels m3 d’aigua consumits, respon més a la realitat de les infraestructures de regadiu on hi ha sempre una part fixa que correspon a les despeses de manteniment i conservació de la pròpia infraestructura, i una part variable en funció del volum d’aigua servida o subministrada.
 
És en aquest sentit que a partir d’ara hem de parlar del preu pel dret a l’ús de l’aigua que no pas del preu de l’aigua com fins ara s’havia dit oficiosament. En el Sistema Segarra-Garrigues l’estructura de costos es desglossa en els elements següents:
 
·         Costos de manteniment i explotació de la xarxa de distribució, on s’inclouen totes les despeses necessàries per la gestió, explotació i manteniment de les xarxes de reg. Contracte d’ASG amb Infraestructures de la Generalitat, SA.
 
·         Costos de manteniment i explotació dels elements de transport principals del sistema (elevació de Rialb, canal principal i presa d’Albagés). Repercussió de l’activitat d’ACUAEBRO.
 
·         Rescabalament del 50% de la inversió en la infraestructura del canal i de la presa d’Albagés, que financia inicialment la Generalitat de Catalunya d’acord amb els termes del Conveni d’octubre de 2006.
 
·         Cànon de regulació de Rialb que la CHE aplica a tots els usuaris de l’embassament esmentat.
 
·         Tarifa de la Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues, per finançar els costos de gestió de la Comunitat de Regants.
 
Al Sistema Segarra-Garrigues hi hem d’afegir que hi ha tres tipologies de reg:
-Reg de 1500 m3/ha/any  (reg de suport)
-Reg de 3500 m3/ha/any, (reg intermedi o d’hivern en cereals)
-Reg de 6500 m3/ha/any, (reg de transformació)
 
És obvi que l’aplicació d’una tarifa única en funció dels m3 d’aigua utilitzats  comportaria uns costos fixos per hectàrea molt més elevats en les superfícies amb més dotació. Cal afegir que els costos fixes son independents de si s’utilitza o no l’aigua i dependents de la superfície que és el que els genera.
 
Per tot això el més coherent es la tarifa binòmia on els costos fixes pel dret a l’ús de l’aigua (és a dir perquè el regant tingui garantida l’aigua a peu de finca  els 365 dies de l’any amb independència de si rega o no) es repercuteixen per superfície i els variables per m3 d’aigua consumits. 
 
Així, en el Sistema Segarra-Garrigues no hem de parlar del cost per m3 d’aigua consumit en les diferents tipologies de reg, sinó de cost per hectàrea en les diferents tipologies de reg, i en aquest sentit els regants de 1500 m3/ha/any tenen un cost inferior als de 3500 m3/ha/any i aquests respecte dels de 6500  m3/ha/any.
 
 
 

2  

Fitxers adjunts

Imatge de la signatura de l'acord.

Imatge de la signatura de l'acord.
JPG | 1938

Comunicat de premsa.

Comunicat de premsa.
PDF | 246