Gairebé dos mil menors han passat pels programes que ofereixen una alternativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues

query_builder   19 març 2013 12:31

event_note Nota de premsa

Gairebé dos mil menors han passat pels programes que ofereixen una alternativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues

 

El cànnabis és una de les drogues il·legals que es comença a consumir més aviat; l’edat mitjana d’inici del consum se situa als 14,6 anys i un 39% dels joves de 14 a 18 anys n’ha consumit alguna vegada.
 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya, a través de la Subdirecció General de Drogodependències, ha elaborat una Guia de recomanacions per al bon funcionament d’aquests programes.
 
Actualment, a Catalunya hi ha uns quaranta programes que ofereixen als menors d’edat una alternativa educativa a la sanció administrativa.
 

 

Des de l’any 2009, un total de 1.900 joves i les seves famílies han passat pels programes alternatius a la sanció administrativa per consum i/o tinença de drogues il·legals per part de menors d’edat. Actualment hi ha uns quaranta programes d’aquesta tipologia amb resultats molt satisfactoris que els consoliden com una bona estratègia d’intervenció preventiva en menors.
 
La Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, preveu sancions que van de 300,52 a 30.050,61 euros pel consum en llocs, vies, establiments o transports públics, així com per la tinença il·lícita de drogues. Alhora, preveu la possibilitat, si escau, de dur a terme una mesura alternativa a aquesta sanció.
 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya, sensible amb la necessitat d’oferir estratègies preventives als menors per evitar i reduir els riscos associats al consum de drogues, així com amb la voluntat d’ordenar i emmarcar les diferents iniciatives que hi ha al territori, ha liderat un procés de treball que ha reunit trenta professionals. Mossos d’Esquadra i policia local, tècnics de prevenció d’ajuntaments, consells comarcals, Diputació de Barcelona, entitats i assessors jurídics han treballat per consensuar les bones pràctiques per al funcionament òptim d’aquests programes.
 
Aquesta Guia recull recomanacions per establir un protocol d’actuació que s’inicia quan un menor és denunciat per consum o tinença de drogues en espais públics. En aquest moment els mossos d’esquadra o la policia local l’informen de la possibilitat de realitzar una intervenció educativa com a alternativa al pagament de la multa. Al mateix temps, en tractar-se d’un menor, n’informen els pares o representants legals.
 
En cas que s’opti per la mesura, la Guia mostra el termini per concertar una primera visita amb el professional especialitzat, en què se signa un document de compromís i el procés sancionador queda suspès temporalment.
 
A partir d’aquest moment s’inicia la intervenció educativa, que la Guia recomana que duri entre tres i sis sessions en les quals s’aconsella que participi també la família, element clau del treball amb menors.
 
Aquestes trobades tenen un doble objectiu: que el jove es responsabilitzi dels seus propis actes, ja que des de l’Administració s’ha constatat que la sanció econòmica acostuma a recaure sobre els pares o tutors legals perquè el menor no té recursos per fer-hi front i, en segon lloc, que esdevingui una oportunitat per actuar des d’un punt de vista preventiu evitant o disminuint els riscos associats al consum de drogues.
 
El consum de cànnabis entre els menors a Catalunya
 
Segons el darrer Informe de resultats de Catalunya de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES) 2010, el cànnabis és la droga il·legal consumida per un nombre més gran d’estudiants de 14 a 18 anys, amb molta diferència sobre les altres. Es comença a consumir més aviat; concretament, l’edat mitjana d’inici del consum va ser, l’any 2010, als 14,6 anys tant en nois com en noies.
 
De l’enquesta es desprèn que el 39% l’havia provat alguna vegada a la vida, el 32,2% n’havia consumit l’últim any, i el 21,3% els últims trenta dies. El percentatge de consumidors diaris o gairebé diaris de cànnabis va ser del 2,9% (3,9% en els nois i 1,8% en les noies). El consum estava més estès entre els nois que entre les noies.
 

1  

Fitxers adjunts

Annex a la Guia ASA

Annex a la Guia ASA
PDF | 88