govern

Irene Rigau: "Els resultats de les proves de 4t d'ESO ens permeten afirmar que estem guanyant en equitat"

query_builder   21 març 2013 15:09

event_note Nota de premsa

Irene Rigau: "Els resultats de les proves de 4t d'ESO ens permeten afirmar que estem guanyant en equitat"

 
Rdp 4t ESO

 

  • La mitjana de resultats és 76,6 en competència en llengua catalana; 76 en llengua castellana, 68,3 en matemàtiques; 69,8 en alumnat que ha fet la prova de llengua anglesa.
 
  • Els resultats evidencien una millora més important de l’escola pública en relació a la millora de la privada.
 
  • La consellera d’Ensenyament ha agraït la tasca del professorat i direccions de centres en la millora dels resultats
 
  • Ha disminuït el percentatge d’alumnes que té un nivell baix de totes les competències baixes.
 
  • Destaca la millora obtinguda en la comprensió escrita en llengua catalana i en la dimensió d’Espai Mesura i Forma en competència matemàtica
 
 
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha presentat aquest matí en roda de premsa els resultats de la prova d’avaluació de 4t d’ESO, que evidencien una millora global en totes les competències en relació al curs anterior. Una de les conclusions destacades és que es constata una disminució del percentatge d’alumnes que té un nivell baix de les competències avaluades. Segons la consellera d’Ensenyament, aquest fet posa de manifest que el sistema educatiu català millora en equitat, ja que cada cop hi ha menys alumnes en aquesta franja en totes les àrees avaluades respecte l’any passat, sobretot en llengua catalana i llengua anglesa: “Podem afirmar que estem guanyant en equitat perquè hi ha hagut una reducció significativa dels nivells baixos, perquè millora l’escola pública respecte a la privada i també perquè es demostra una equitat entre els resultats de nois i noies.”
 
La titular d’Ensenyament -que ha presentat els resultats acompanyada del secretari de Polítiques Educatives i president del Consell Superior d’Avaluació, Joan Mateo, i de la directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Teresa Pijoan- ha destacat la reacció del professorat català envers els resultats l’any passat i l’esforç per a millorar en les proves: “La millora ha estat possible perquè els claustres, les direccions i els serveis centrals han treballat això vol dir compartir els mateixos objectius i gastar tota l'energia en les mateixes direccions.”
 
La consellera Rigau també ha exposat que “hi ha una valoració social més forta envers del valor de la formació. Per un sistema educatiu el més important és identificar el que ens allunya de l'èxit escolar i compartir les estratègies de millora.”
 
L’avaluació de l’educació secundària obligatòria s’ha realitzat per segon any consecutiu a un total de 60.198 alumnes de 4t d’ESO de tots els centres catalans i avalua les competències en finalitzar l’etapa obligatòria en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera –anglès i francès- i matemàtiques.
 
Els resultats de les competències avaluades són els següents:
 
-       La mitjana en llengua catalana és de 76,6
-       La mitjana en llengua castellana és de 76
-       La mitjana en llengua anglesa (en el cas dels alumnes que la tenen com a primera llengua estrangera) és de 69,8
-       La mitjana en matemàtiques és de 68,3
 
Competència en llengua catalana i llengua castellana
 
La titular d’Ensenyament ha destacat que l’avaluació ajuda a ajustar el sistema en detectar els punts de millora. És un exemple d’això el resultat obtingut en l’expressió escrita, tant en llengua catalana com en llengua castellana. La puntuació en expressió escrita en català ha millorat del 62,9 el curs passat al 70,8 d’enguany. Per la consellera, “les orientacions que vam elaborar des del Departament d'Ensenyament per millorar l’expressió escrita han estat molt útils perquè hem vist des de l’agost a l’octubre passat que els docents han descarregat més de 3.000 documents, i es demostra que han tingut una incidència”. Respecte la competència en llengua castellana, Irene Rigau ha ressaltat que “ hem millorat. El més destacable és l'assoliment equivalent en les dues llengües i que el model lingüístic queda avalat”.
 
Els resultats en llengua catalana i castellana segons la titularitat del centre permeten constatar millores tant en els centres de titularitat pública com els de titularitat concertada, fet que demostra l’equitat del conjunt del sistema. Per Rigau, “el més rellevant és que la millora en la pública s'ha fet de manera més destacada en la banda més baixa d’assoliment de competències. La diferència és de 5,2, superior a la millora en la privada. Si incrementem els resultats a l’escola pública i en la banda baixa estem assolint la recerca de l’equitat”.
 
Els resultats també s’analitzen segons la complexitat del centre, és a dir, tenint en compte l’índex d’alumnat nouvingut, la mobilitat de l’alumnat i el seu nivell socioeconòmic. Les conclusions són que els centres educatius de complexitat alta són els que més milloren respecte l’edició anterior pel que fa a la llengua catalana i castellana: “El més positiu és saber que no es cronifica el fracàs i que podem millorar. L'entorn socioeconòmic no és determinant en termes absoluts, i es pot canviar si es dedica més temps a matèries bàsiques i si hi ha hagut un treball intern en els centres”.
 
Pel que fa a la llengua anglesa s’ha vist un increment dels resultats en l’expressió escrita, tot i que comparant amb la resta de competències avaluades, és en aquesta llengua on és menor la millora. En aquesta matèria no s’ha assolit la xifra mitjana del 70, que és quan es considera que una competència està assolida. Per la consellera, “necessitem mecanismes per millorar perquè és un tema que ens preocupa”.
 
L’increment més gran, en competència matemàtica
 
La competència en què l’alumnat de 4t d’ESO ha obtingut un increment més gran en els resultats respecte l’any anterior és la matemàtica, que ha passat d’una mitjana de 64 a 68,3. Segons Rigau, “on hi ha el canvi més important és on anàvem més malament. Ens queda camí per fer, però el resultat és molt rellevant”. La millora més evident es dóna en la dimensió d’Espai, forma i mesura, amb una evolució del 51,5 de l’any passat al 60,9 de l’edició d’enguany. Tot i això, en matemàtiques, com en anglès, no s’assoleix la xifra mitjana de 70 que es considera per assolir una competència.
 
Els resultats en competència matemàtica mostren el resultat del treball del professorat en aquest terreny. És precisament en aquesta matèria que el Departament d'Ensenyament ha incrementat aquest curs escolar una hora setmanal de matemàtiques a segon i a quart d’ESO, amb l’objectiu de reduir el percentatge d’alumnat amb nivells més baixos de matemàtiques, i alhora fomentar les vocacions científiques i tècniques.
 
En l’edició de les proves d’avaluació de quart d’ESO d’enguany s’ha realitzat per primera vegada un qüestionari de context a l’alumnat, on es valora la dificultat de la prova, l’interès a l’hora de fer l’avaluació i la percepció que té l’alumne de sí mateix com a estudiant.
 
La consellera d’Ensenyament, en resposta a preguntes dels periodistes, ha parlat també sobre la proposta del Ministre Wert de pacte sobre l’ensenyament en castellà ha declarat que “mentre l’acord impliqui l’opció lingüística per part dels pares és impossible perquè les sentències del Tribunal Constitucional no reconeixen aquesta opció. Estem oberts al diàleg, com sempre, però des d’una premissa claríssima: no separar els alumnes catalans en funció de llengua”.
 
 
 
21 de març de 2013
 
 

 

1  

Vídeos

Tall de vídeo consellera

2  

Fitxers adjunts

Rdp 4t ESO

Rdp 4t ESO
JPG | 4075

Roda de Premsa 4t ESO

Roda de Premsa 4t ESO
PDF | 3707